Fieldlab+Evenementen%3A+wat+is+het+doel+van+de+pilot+events%3F
Nieuws

Fieldlab Evenementen: wat is het doel van de pilot events?

FIELDLAB EVENEMENTEN PILOT EVENTS - Maandag is het zover. Met het zakelijke congres Back2Live in Beatrix Theater start een reeks pilot events van het Fieldlab Evenementen. En hoe toepasselijk, dit congres waar 500 bezoekers zich welwillend laten onderzoeken en testen is voor en door de eventbranche zelf. In een serie artikelen op EventBranche.nl, alles over de Fieldlab pilot events. Deel I: wat is het doel?

De door Fieldlab Evenementen ontwikkelde events zijn gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Fieldlab is op zoek naar meerdere bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus (of eventueel toekomstige varianten). Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen. De bouwstenen zijn gebaseerd op de customer journey van bezoekers van evenementen. Als geen ander zijn we in staat om deze in een gecontroleerde omgeving te plaatsen. Van aanschaf van een ticket, tijdens het evenement zelf, tot de reis naar huis en eventueel de periode daarna.

Risicobeheer model

De overkoepelende gedachte is om de bouwstenen terug te herleiden naar een Risicobeheersingsmodel. Door het samenbrengen van bouwstenen ontstaat een stapeling van risicobeheersende maatregelen waarmee een verantwoorde evenementomgeving ontstaat. Het gevolg is een mogelijk toetsingsinstrument voor overheid, regionale en lokale vergunningverleners.

 

Vraag:

• Welke weging kunnen we toekennen aan een individuele bouwsteen?
• Welke weging kunnen we geven aan gestapelde bouwstenen?
 
Uiteindelijk draait het om de acceptabele restrisico voor evenementen na toepassing van maatregelen.
 

 

Bouwstenen

De volgende bouwstenen zijn bepaald:
• Gedrag
• Triage, Tracken & Tracen
• Sneltesten
• Luchtkwaliteit
• Dynamiek
• Persoonlijke maatregelen
• Oppervlakte hygiëne
• Kwetsbare groepen
 
Aan de bouwstenen zijn de onderzoeksvragen gekoppeld. Tevens worden de wetenschappers gekoppeld die de onderzoeksresultaten wetenschappelijk kunnen valideren.
 

Gedrag

Op welke wijze kunnen wij het gedrag beïnvloeden van onze bezoekers?
 
  • Triage, Tracken & Tracen
Welke oplossingen zijn er om te voorkomen dat besmette personen het evenement bezoeken? Hoe kunnen we de test vooraf laten plaats vinden en kunnen we eventueel achteraf makkelijk de contacthistorie achterhalen?
 
  • Sneltesten
Is het mogelijk ter plaatse te testen alvorens bezoekers toegang te verlenen en hoe kan het testresultaat verwerkt worden bij de toegangscontrole?
 
  • Luchtkwaliteit
Welke rol speelt de luchtkwaliteit, hoe kunnen we die beïnvloeden en welke rol spelen de omstandigheden van het evenement? Is het bijvoorbeeld indoor of outdoor, hoe is de luchtbehandeling geregeld.
 
  • Dynamiek
Welke rol speelt de dynamiek van het evenement in het verspreidingsgevaar? Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar contactduur en contactmomenten, maar ook of een evenement seated of non-seated is. Tevens is hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers.
 
  • Persoonlijke maatregelen
Hoe dragen persoonlijke maatregelen bij aan een veilige omgeving en zijn hier extra oplossingen denkbaar en wenselijk? Bijvoorbeeld het gebruik van een mondkapje, handen wassen of het desinfecteren vallen hier onder.
 
  • Oppervlakte hygiëne
Welke rol speelt oppervlakte besmetting bij evenementen en hoe kunnen we de kans hierop minimaliseren? Wat kan er gedaan worden door middel van zaken als schoonmaak, UVC, desinfectie.
 
  • Kwetsbare groepen
Zijn er demografische verschillen in besmettingsrisico’s en hoe kunnen we deze onderscheiden bij evenementen? Speelt bijvoorbeeld leeftijd een rol of is het evenement gericht op bepaalde groepen.

 

Customer Journey

De bouwstenen zijn gekoppeld aan de ‘customer journey’ die een bezoeker van het evenement doorloopt. Aan de hand van deze customer journey hebben wij ook de organisatie van onze pilot evenementen beschreven.
 
 

Gezamenlijk initiatief
Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

 

 

Meer over Fieldlab Evenementen en de pilot events:

Fieldlab Evenementen: in welke...

Fieldlab Evenementen: in welke...

14-02-2021FIELDLAB PILOT EVENTS BEATRIX THEATER - De 500 bezoekers van Back2Live het zakelijke congres dat onderdeel uitmaakt van de pilot events van het Fieldlab Evenementen, worden verdeeld in 3 bubbels: geel, blauw en groen.... Lees verder »
Fieldlab Evenementen: welke testen, onderzoeken en vragen worden uitgevoerd?

Fieldlab Evenementen: welke testen, onderzoeken en vragen worden uitgevoerd?

14-02-2021FIELDLAB EVENEMENTEN TEST EVENEMENTEN CORONA - De 500 bezoekers van het Back2Live congres in het Beatrix Theater in Utrecht zijn proefkonijnen, maar dan wel van proeven waar heel goed en zorgvuldig over nagedacht is.... Lees verder »
Fieldlab Evenementen: meer dan 10 wetenschappelijke partners betrokken bij pilot events

Fieldlab Evenementen: meer dan 10 wetenschappelijke partners betrokken bij pilot events

14-02-2021FIELDLAB EVENTS TEST EVENEMENTEN - Het voelt allemaal als de campagne met de koeien die de wei weer in mogen, maar test evenementen hebben natuurlijk alleen waarde als de validiteit van het onderzoek (de juistheid van... Lees verder »
© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.