Fieldlab+Evenementen%3A+welke+testen%2C+onderzoeken+en+vragen+worden+uitgevoerd%3F
Nieuws

Fieldlab Evenementen: welke testen, onderzoeken en vragen worden uitgevoerd?

FIELDLAB EVENEMENTEN TEST EVENEMENTEN CORONA - De 500 bezoekers van het Back2Live congres in het Beatrix Theater in Utrecht zijn proefkonijnen, maar dan wel van proeven waar heel goed en zorgvuldig over nagedacht is. Welke testen, onderzoeken en vragen ondergaan de bezoekers? Van welke onderzoeken zijn zij onderdeel?

De pilots worden onder begeleiding/toezicht van arts/microbioloog Prof. dr. Andreas Voss (RadboudUMC) uitgevoerd. Andreas Voss heeft meegeschreven aan dit plan en op basis hiervan zijn de volgende stappen bepaald.
Op basis van de bouwstenen schetsen we hier de details van de onderzoeksaanpak en het draaiboek (wie, wat, waar en hoe) van de onderzoekende partijen.

Op de pilot events zelf gelden sets aan maatregelen waarvan experts verwachten dat zij een acceptabel risico opleveren. Deze sets aan maatregelen worden getoetst op basis van een expert judgement methode onder begeleiding van de TU-Delft (Prof. dr. ir Pieter van Gelder en Dr. ir. Bas Kolen). Aansluitend bij de pilots is statistisch /datascience onderzoek dat het Fieldlab uitvoert in samenwerking met de TU-Delft (leerstoel Safety Science). In dit onderzoek wordt deskresearch uitgevoerd naar bestaande databronnen die worden aangevuld met uit te zetten vragenlijsten. Het doel is om de besmettingsrisico’s van evenementen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te vergelijken met andere situaties. In de opzet van het onderzoek wordt uitgegaan van het
categoriseren van interacties op basis van het risico van de interactie. De pilots dragen bij omdat er een duidelijker beeld komt van contactmomenten en -duur, wat inzichten op het gebied van risicovolle interacties oplevert. Alle verwerking van data en opstellen verslagen/artikelen worden in samenspraak met Andreas Voss gedaan.

Het kabinet heeft toestemming gegeven voor acht pilot events, te weten:

 • Zakelijk congres onder de titel Back to Live
 • Theatervoorstelling Guido Weijers
 • Dance event in Ziggo Dome
 • Popconcert in Ziggo Dome
 • Voetbalwedstrijden van N.E.C. en Almere City FC
 • Dance festival in Biddinghuizen
 • Muziekfestival in Biddinghuizen
 
Met welke onderzoeksvragen en toetsen krijgen de 500 bezoekers te maken?
De onderzoeksactiviteiten op een rij:
 

Testen

Zoals hiervoor geschetst worden alle bezoekers aan de pilotevenementen vooraf en na afloop getest
door middel van een gevalideerde test. Ten behoeve van onderzoek worden de afmeldingen bijgehouden.
 
Onderzoeksvragen Testen:
● Hoeveel proefpersonen vallen af voor het event en vergelijking met prevalentie percentage
in leeftijdsgroep?
● Hoeveel proefpersonen testen in de periode vijf dagen na afloop van het evenement positief
voor COVID-19
 

Gedrag

Uitvoer van het onderzoek door BUAS (Breda University of Applied Sciences)
Ondersteuning bij opzet van onderzoeksvragen: Mattijs Lambooij en TNO
Alle verwerking van data en opstellen verslagen/artikelen worden in samenspraak met Andreas Voss
gedaan.
 
Onderzoeksvragen Gedrag:
 • Houdt de bezoeker zijn mondkapje op?
 o Werkt het stimuleren van wenselijk gedrag?
 • Indien mogelijk, wassen de bezoekers na aankomst de handen?
 o Levert dit extra contactmomenten op?
 • Gebruikt de bezoeker de handgel bij de ingang?
 o Werkt het stimuleren van wenselijk gedrag?
 
Wijze van dataverzameling
Video-analyse door DCM.
 

Triage, Tracken en Tracen

Uitvoer van het onderzoek door BUAS (Breda University of Applied Sciences)
Ondersteuning bij opzet onderzoeksvragen: TU Delft (Dorine Duives)
Alle verwerking van data en opstellen verslagen/artikelen worden in samenspraak met Andreas Voss
gedaan.
 
Onderzoeksvragen Traige Tracken en Tracen
 • Registratie
o Niet alleen de koper, maar iedereen registreert (id check)
 • Gezondheidscheck (vragenlijst)
o Wijze van controle gegevens bij entree, aanvullende check op beantwoording
gezondheidscheck en controle op wijziging in de status hiervan in de laatste vier uur
 • Temperatuurmeting
o Wat is de temperatuurmarge
 • Hoe groot is het percentage bezoekers die voor het evenement geweigerd wordt door:
o De pretest in de 48 uur voor het event
o De resultaten uit de gezondheidscheck?
o De steekproef van afgenomen sneltesten
o Door de temperatuurmeting bij binnenkomst?

Wijze van dataverzameling
Analyse van metingen door observatie en achteraf analyse van enquêtevragen
 

Bezoekersdynamiek

Uitvoer van het onderzoek door BUAS
Technische ondersteuning levering tags door Bureau Franken
Video-analyse door DCM
Ondersteuning bij opzet onderzoeksvragen en validatie: TU Delft (Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn en
Dr. ir. Dorine Duives)
Alle verwerking van data en opstellen verslagen/artikelen worden in samenspraak met Andreas Voss
gedaan.
 
Onderzoeksvragen Bezoekersdynamiek
 • Hoe bereikt de bezoeker zijn vaste zitplaats?
o Hoeveel contact met anderen
o Zit iedereen ook op de eigen zitplaats
 • Wat zijn de contactmomenten en wat is de contactduur?
 • Wat is de dynamiek van een contact?
 • Werken de preventiemaatregelen?
o Routes en bepijling
o Werkt het stimuleren van wenselijk gedrag?
 
Wijze van dataverzameling
Meten door middel van tags, in combinatie met video-analyse. Tijdens de onderzoeken wordt zeer nauwkeurig de afstand gemeten tussen mensen in het publiek, in combinatie met de contactduur. Dit wordt gerealiseerd met Kinexon uit München. Zij hebben UWB-tags ontwikkeld die de afstand en de contactduur tussen de tags registreert, tot op 10cm nauwkeurig. Tegelijkertijd worden intelligente video-opnamen gemaakt door Dynamic Crowd Measurement om de publiekdynamiek te analyseren.
 

Luchtkwaliteit

Door de TU Twente, Prof. dr. Ruud Verdaasdonck een onderzoek naar de uitstoot in een realistische setting en de verspreiding van druppels bij zingen, juichen en andere activiteit. En onderzoek naar een richtlijn voor luchtventilatie specifiek voor evenementen door bba binnenmilieu. Alle verwerking van data en opstellen verslagen/artikelen worden in samenspraak met Andreas Voss gedaan.

Onderzoeksvragen luchtkwaliteit
● Voldoet aanwezige luchtverversingssysteem aan Bouwbesluit en de RIVM richtlijn?
● Wat is het effect van spatschermen?
● Wat zijn de niveaus van ventilatie en CO2 in rust?
● Wat zijn de niveaus van ventilatie en CO2 tijdens verloop van het event?
 
Wijze van dataverzameling
Analyse rapportages Beatrix Theater/Ziggo Dome en met sensoriek CO2 metingenen andere data als
temperatuur en luchtvochtigheid op locatie tijdens pilots Beatrix Theater/Ziggo Dome/Walibi. En
metingen rondom uitstoot gecombineerd met spatschermen bij pilot Ziggo Dome.
 

Persoonlijke bescherming

Uitvoer van het onderzoek door BUAS
Video-analyse door DCM
Close app
 
Onderzoeksvragen Persoonlijke bescherming
● Wat is de beleving ten aanzien van Mondkapje? (via Close app)
● Gebruik desinfectie bij toilet, bar, etc. Daadwerkelijke gebruik van maatregelen in de locatie
(Videomonitoring en analyse achteraf)
● Gebruik desinfectie vs handen wassen (laatste is de voorkeursmethode van Rijksoverheid)
● Contactmomenten als gevolg van handenwassen
 
Wijze van dataverzameling
Meten door middel van video-analyse, in combinatie met enquête
 

Reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen

Op dit gebied wordt bij de pilotevenementen geen onderzoek gedaan. Deze onderzoeken vinden in afzonderlijke pilots plaats, waar dit efficiënter en effectiever plaats kan vinden.
 

Kwetsbare groepen

Juridische toets door Christiaan Alberdingk Thijm (Bureau Brandeis)
Zoals aangegeven in de veiligheidsmaatregelen wordt deze categorie niet toegelaten bij de evenementen.
 
Onderzoeksvragen kwetsbare groepen
● Is het juridisch houdbaar om mensen uit te sluiten van een bezoek aan evenementen, op basis van RIVM Richtlijnen kwetsbare groepen of leeftijdscategorie.
 

Sneltesten

Uitvoer van het onderzoek door Taskforce Sneltesten
Wetenschappelijke opzet en validatie door RadboudUMC (Andreas Voss) in samenwerking met Prof. dr. Marion Koopmans en Prof. dr. Jan Kluytmans.
 
Aan de deur wordt een percentage van de bezoekers onderworpen aan een sneltest om de logistiek
van het testen te analyseren. Personen die de sneltest uitvoeren dragen medische persoonlijke
beschermingsmiddelen.
 
Onderzoeksvragen Sneltesten
● Is de sneltest logistiek toepasbaar
● Zijn er afwijkingen in sneltestresultaten t.o.v. negatieve PCR testen
● Hoe reageren bezoekers op de test en een eventueel positief testresultaat
● Hoe werkt de combinatie met de validatie app voor toegang
 
Wijze van dataverzameling
Observatie en tijdwaarneming

 

Meer over Fieldlab Evenementen en de pilot events:

Fieldlab Evenementen: in welke...

Fieldlab Evenementen: in welke...

14-02-2021FIELDLAB PILOT EVENTS BEATRIX THEATER - De 500 bezoekers van Back2Live het zakelijke congres dat onderdeel uitmaakt van de pilot events van het Fieldlab Evenementen, worden verdeeld in 3 bubbels: geel, blauw en groen.... Lees verder »
Fieldlab Evenementen: meer dan 10 wetenschappelijke partners betrokken bij pilot events

Fieldlab Evenementen: meer dan 10 wetenschappelijke partners betrokken bij pilot events

14-02-2021FIELDLAB EVENTS TEST EVENEMENTEN - Het voelt allemaal als de campagne met de koeien die de wei weer in mogen, maar test evenementen hebben natuurlijk alleen waarde als de validiteit van het onderzoek (de juistheid van... Lees verder »
Fieldlab Evenementen: wat is het doel van de pilot events?

Fieldlab Evenementen: wat is het doel van de pilot events?

14-02-2021FIELDLAB EVENEMENTEN PILOT EVENTS - Maandag is het zover. Met het zakelijke congres Back2Live in Beatrix Theater start een reeks pilot events van het Fieldlab Evenementen. En hoe toepasselijk, dit congres waar 500... Lees verder »
© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.