Tomingroep+wint+Gouden+Giraffe+categorie+Interne+Events
Nieuws

Tomingroep wint Gouden Giraffe categorie Interne Events

GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - Een slim en effectief traject van verschillende live momenten rondom een jubikeum. Score op Trots op het bedrijf (gemeten onder alle medewerkers): 8,9 en het ondernemerschap is gestimuleerd: er zijn ruim 200 ideeën ingezonden. En dus wint de Tomingroep de Gouden Giraffe Event Award voor Interne Events.

Casenaam: Tomingroep 90 jaar Samen naar de Top
Opdrachtgever: Tomingroep
Inzender: D&B Eventmarketing
Locatie: Eigen terrein, locaties in Almere en Hilversum, Spant
Aantal personen: Kick off (140 leidinggevenden en stafmedewerkers), Nieuwjaarsreceptie (1000 medewerkers), Verjaardag Tomingroep (1600 medewerkers), TOP140 Strategiedagen (140 medewerkers), TOP Boxsessies (1600 medewerkers), Tomin Toekomst Festival (200 externe gasten en 120 betrokken medewerkers), Thuis bij Tomin Open Dagen (1000 gasten), Samen naar de TOP Medewerkersfeest (1500 gasten)
Budget: tussen 200.000 – 300.000 euro voor alle evenementen bij elkaar.Doelgroep:
TOP140 medewerkers (leidinggevenden en stafmedewerkers), alle 1.700 medewerkers van Tomingroep, familie/naasten van de medewerkers van Tomingroep, klanten en klantmanagers van de opdracht gevende gemeenten, prospects, relaties en leveranciers.

Hoofddoelstelling:
Tomingroep wil op termijn de beste Social Entrepreneur van Nederland worden en het 90-jarig jubileum aangrijpen om deze transitie eerst intern een boost te geven. Immers: buiten winnen = binnen beginnen! De droom is dat klanten, medewerkers en gemeenten in de rij staan bij Tomingroep.

Concept:
TOP staat voor de kernwaarden: Trots, Ondernemend & Professioneel. Per event is een vertaling van het thema gemaakt, passend bij de doelgroep en doelstellingen. De elementen ‘Samen’ en ‘TOP’ vormen de rode draad. Er is gekozen voor een inhoudelijk TOP-traject voor de TOP140, die een cruciale rol speelt in de gewenste transitie om een TOP bedrijf te worden. Een multidisciplinair kernteam was aanjager en stuurgroep. In het najaar van 2017 werd er gestart met een verrassende wandeling: symbool voor de reis die Tomingroep gaat maken met de kernteamleden als reisleiders. Vervolgens vonden er gedurende 2 weken TOP140 Sessies plaats: actieve en interactieve sessies waarin samen invulling is gegeven aan de cultuurprincipes van Tomin. Iedereen draagt zijn steentje bij, letterlijk: iedere deelnemer schreef zijn persoonlijke TOP-doel voor 2018 op een TOP Box. Gedurende het jaar heeft de TOP140 op haar beurt TOP Boxsessies georganiseerd met eigen teams. Uiteindelijk vormden alle 1.600 TOP Boxen het decor tijdens het feest. De uitkomsten uit de TOP140 Sessies zijn gebruikt bij het vaststellen van het jubileumprogramma. In co-creatie met het jubileumteam zijn er verschillende onderdelen van de jubileumviering bedacht en ontwikkeld. Het 20-koppige jubileumteam bestond uit medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Effect:
500 medewerkers zijn actief betrokken geweest bij de invulling van het jubileumjaar. Het medewerkersevent werd in de effectmeting beoordeeld met een 9,03. Score op Trots op Tomingroep (gemeten onder alle medewerkers): 8,9. Ondernemerschap is gestimuleerd: er zijn ruim 200 ideeën ingezonden voor de ideeënbus (één van de initiatieven die voortkwam uit de TOP140 Sessies), waarvan zeker de helft is of wordt uitgevoerd. Meting onder de TOP140 bij start traject (5-punts schaal): Trots: 3,97  Ondernemend: 3,74  Professioneel: 3,51.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.