Outdoor evenementen per 1 juli: met reservering, zitplaatsen en gezondheidscheck geen maximum

24-06-2020 - CORONA EN EVENEMENTEN - Bij de persconferentie van 24 juni werd voor het eerst duidelijk onderscheid gemaakt tussen indoor en outdoor evenementen. Daarbij blijft de 1,5 meter bij beide overeind. Onder voorwaarden (reserveren, zitplaatsen en gezondheidscheck vooraf) mag ook outdoor het maximum aantal bezoekers losgelaten worden, maar kun je niet aan die voorwaarden voldoen dan geldt een maximum van 250. Vergunningen mogen weer worden aangevraagd voor grotere events.

Vanaf 1 juli geldt voor buiten evenementen en bijeenkomsten geen maximum aantal bezoekers meer, maar dan moet er wel voldaan worden aan:

1. zitplaatsen

2. reservering vooraf

3. een gezondheidscheck van de bezoekers voorafgaand aan het evenement. 

4. anderhalve meter afstand, die overal blijft gelden

Ook buurtbarbecues en kermissen mogen weer. En in de horeca hoeft er geen afstand meer te zijn tussen de tafeltjes, als er maar kuchschermen staan. 


LEES OOK: Evenementen in een locatie per 1 juli geen maximum aantal bij gezondheidscheck, reservering, 1,5 meter afstand en zitplaatsenRutte: 'Buiten geldt voor een maximum tot 250 bezoekers, dat geen zitplaats, checkgesprek of reservering meer nodig is en dat staan mag, met uitzondering van de horecaterrassen, waar iedereen een zitplaats moet hebben.'

Steeds maar weer werd de 1,5 meter aftand benadrukt en daar lijkt toch wel de tempering in enthousiasme voor onze branche. Sjoerd Weikamp, EventBranche.nl: 'We moeten als branche onze creativiteit aanboren, maar tegelijkertijd ook binnen de lijntjes kleuren. Het lijkt dat de lobby van het EventPlatform goed zijn werk heeft gedaan, maar dan moeten we nu ook laten zien dat de verruiming op een juiste manier wordt ingevuld. Het kan heel snel fout gaan en onze branche in een slecht daglicht zetten bij bijvoorbeeld een buitenevenement met een groot aantal gasten, waar na een uur gefeest of geborreld wordt en de afstand 'vergeten' wordt. Deze branche kan en moet leidend zijn in het opstarten van normaal contact, maar daar ligt ook een vergrootglas en verantwoordelijkheid bij. Wat je ook vindt van die 1,5 meter, laat de lobby zich daar nu maar op richten, maar voor nu is het de keiharde regel. Wij hebben dan ook met pijn in ons hart, maar zeer wel overwogen definitief besloten geen #BBBQ20 te organiseren. De BeachBrancheBarbecue van dit jaar gaat in een totaal andere vorm online plaatsen op 3 juli aanstaande, waar we alle bedrijven in de branche oproepen om in het klein alvast te laten zien dat we op 1,5 meter in ieder geval samen kunnen zijn én kunnen bbq-en: zie www.beachbranchebarbecue.nl '

Vergunningsplichtige events
De grotere evenementen zijn in principe weer mogelijk vanaf 1 juli, onder de hierboven beschreven voorwaarden inclusief gedetailleerde hygiene-aandacht voor sanitair en logistiek, maar de uitvoering en vergunningverlening is aan de gemeenten en dus een lokaal besluit. In de praktijk zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden, zei Rutte vanavond. En op een festival moet je straks zitten terwijl je een bandje kijkt én is meezingen, schreeuwen of spreekkoren uit den boze...  

De besluiten van vandaag gaan nog meer disclipine vragen van ons ieder, stelde Rutte, met daarbij de toevoeging dat als 'ons' dat niet lukt er toch weer restricties zullen komen. 'Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar', vatte hij samen. 

Rijksoverheid.nl vatte de maatregelen voor outdoor evenementen per 1 juli als volgt samen:

Algemene regels voor activiteiten buiten

  • We houden 1,5 meter afstand van anderen;
  • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

2 Reacties

hebben jullie enig idee hoe het zit met Outdoor bedrijfsuitjes met sportactiviteiten? Mogen wij onze contactsporten ook weer doen of alleen tot 18 jaar, aangezien we een evenementenbureau zijn en geen sportclub
Sander @ 25-06-2020 07:39 uur
Ja precies Sander, ik speel ook met die vraag, in het kader van grootschalige bijscholing van contact beroepen, workshops/congres. In duo’s werken, met 1,5 meter afstand tussen de duo’s. Ik denk dan aan Soortgelijke setting als hele grote kapsalons.
K @ 25-06-2020 10:00 uur
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners