Ontslag na billenknijpen op bedrijfsfeest onterecht

11-07-2018 - BEDRIJFSFEEST ONTSLAG - Het bedrijfsfeest of teamuitje, het zijn twee bedrijfsevenementen die al jaren worden ingezet om waardering te tonen, om na zeer drukke tijden gezamenlijk te ontspannen of om het team closer te maken. Maar niet te close, zoals op een kerstborrel van een groot bedrijf eind vorig jaar. De rechter deed uitspraak na het billenknijp-incident. Sanctie passend, maar ontslag onterecht.

EventBranche.nl is het multimediale kennis- en netwerkplatform voor de zakelijk eventmarkt. Veel schrijven wij over de kracht van eventmarketing en live communicatie. Daarbij zeggen wij altijd: onze markt begint bij uitjes en bedrijfsfeesten en eindigt daar waar events en live compleet geïntegreerd zijn in multichannel marketingcampagnes. Dat een event of een bedrijfsfeest voor medewerkers van een bedrijf ook echt een moment is om volop te genieten is absoluut een kracht van het live moment. Tot het te ver gaat, want daar hoeven we niet om heen te draaien: bij een bedrijfsuitje, teamuitje of feestje wordt ook regelmatig te veel gedronken en is er een andere omgang met collega's. Dat mag nooit te ver gaan en dat ging het wel eind vorig jaar. De rechter deed onlangs uitspraak na het zogeheten billenknijp-incident op een bedrijfsfeest: ontslag onterecht.

De feiten tijdens de zitting zoals vastgelegd op uitspraken.rechtspraak.nl 

Op de genoemde kerstborrel heeft een incident plaatsgehad tussen u en een collega, [naam collega] . Nadat u tijdens de kerstborrel zichtbaar alcohol heeft geconsumeerd heeft u de genoemde collega meerdere malen lastig gevallen met beledigende en kwetsende opmerkingen. Bovendien heeft u geheel ongevraagd en tegen haar zin in haar herhaaldelijk betast, u bent daarmee doorgegaan ondanks dat hij u vroeg er onmiddellijk mee te stoppen.
Meerdere collega’s die ook binnen stonden op dat moment zijn getuige geweest van uw handelingen zoals hierboven beschreven. Toen werd opgemerkt dat u niet stopte toen daar om gevraagd werd, is er door de aanwezige teamleider [naam medewerker ] ingegrepen door u bij haar weg te halen. Vervolgens beaamt u verbolgen aan [naam medewerker ] dat het gebeurd is en bent u weg gegaan. 

Aangaande dit incident zijn zowel met [naam collega] en met u aparte gesprekken gevoerd. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat uw zienswijze op de gebeurtenissen niet geheel overeenkomt met die van [naam collega] . In elk geval is duidelijk dat er sprake is geweest van een incident met [naam collega] doordat u dat in uw verklaring heeft erkend. In dit verband is op 23 december jl. een gespreksverslag opgesteld (zie bijlage)
In aansluiting op dit gesprek bent u naar huis gestuurd en geschorst in het kader van het onderzoek dat ProRail in deze situatie verder wilde verrichten. Om het feitencomplex meer helder te krijgen, hebben gesprekken met getuigen plaatsgehad. Hieruit zijn feiten naar voren gekomen die in deze bepalend zijn, namelijk dat genoemde kwetsende en beledigende taal en de omschreven ongewenste handtastelijkheden wel degelijk zijn voorgevallen en door meerdere aanwezige collega’s respectievelijk zijn gehoord en gezien.

Waar de rechter zich echter niet in kon vinden, is de uiteindelijk sanctie die werd opgelegd. Wel interessant om te weten dat er geen enkel onderscheid is gemaakt tussen deze vergrijpen op de werkvloer of tijdens een gezamenlijk uitje. Dat zorgde voor onderstaande conclusie:

De kantonrechter onderschrijft uiteraard dat ProRail als werkgever de plicht heeft om haar werknemers een veilige werkomgeving te bieden en dat ongewenst gedrag, zoals dat van [Verzoeker] , moet worden bestreden. Deze verplichting ontslaat ProRail niet om het betreffende gedrag aan de hand van de in de Gedragscode benoemde factoren te beoordelen en de verschillende mogelijke sancties af te wegen. De conclusie van ProRail dat het ontslag “past in de context van de huidige #MeToo-discussie” acht de kantonrechter te snel genomen en doet onvoldoende recht aan de omstandigheden van dit geval. 

Alles afwegende, waaronder de omstandigheid dat tussen partijen niet in geschil is dat [Verzoeker] zijn werkzaamheden gedurende het bijna 40-jarig dienstverband naar tevredenheid heeft verricht, acht de kantonrechter het ontslag op staande voet met zijn financiële gevolgen in dit geval een te verstrekkend middel. ProRail stonden ook andere sanctiemogelijkheden ter beschikking, waaronder het geven van een officiële waarschuwing al dan niet in combinatie met een tijdelijke schorsing. In de gegeven omstandigheden was een dergelijke sanctie meer op zijn plaats.

Uit het voorgaande volgt dat de verzochte vernietiging van het ontslag op staande voet wordt toegewezen. Dat brengt mee dat ook het verzoek tot doorbetaling van loon, verstrekking van deugdelijke netto/bruto specificaties, de wettelijke verhoging gematigd tot 25% en de wettelijke rente wordt toegewezen.

 

>> Lees de volledige uitspraak: billen knijpen tijdens bedrijfsfeestje

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners