Ministeries+en+eventbranche+bundelen+krachten+in+Fieldlab+Evenementen+om+samen+verruiming+mogelijk+te+maken
Nieuws

Ministeries en eventbranche bundelen krachten in Fieldlab Evenementen om samen verruiming mogelijk te maken

Afgelopen maandag nam het Eventplatform de branche in een webinar mee in de tactiek van de lobby in Den Haag: niet hard schreeuwen, maar achter de schermen met 4 bewindslieden tot duurzame oplossingen en regelingen komen. 10 juni was er weer een gesprek, daar komt onder meer het Fieldlab Evenementen uit voort, waar samen met de overheid en wetenschap gekeken wordt hoe evenementen zich op korte, midden en lange termijn georganiseerd kunnen worden.

De kracht van de lobby van de eventbranche, waar het Eventplatform (zakelijk) samen met de Alliantie van Evenementenbouwers (publieks) om tafel zit met staatsecretaris Keijzer en de ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn, lijkt beetje bij beetje tot concrete maatregelen, stappen op weg naar verruiming en perspectief te komen. Qua financiele steun is er volgens de lobby zeker erkenning en begrip dat er na 1 oktober meer steun nodig is. 'Welke financiele steun nodig is, moet door de branche in kaart worden gebracht', laat het Eventplatform weten.

Erkenning leidt tot samenwerking richting verruiming en mogelijk verdere financiële ondersteuning

Het Eventplatform stuurde onderstaande persbericht naar aanleiding van het het gesprek in Den Haag van 10 juni jl.:

In een constructief overleg tussen de evenementenbranche en het kabinet op 10 juni jl. is gesproken over de uitzonderlijk lastige situatie waarin de evenementensector verkeert. De evenementenbranche werd vertegenwoordigd door het Eventplatform voor de zakelijke markt (beurzen, congressen en corporate events) en vanuit sport, cultuur en entertainment door de Alliantie van Evenementenbouwers. Het kabinet werd vertegenwoordigd door staatsecretaris Keijzer en de ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn.

Maatwerk
De branche is van mening dat met goede voorzorgsmaatregelen en protocollen er meer mogelijk is en dat gekeken moet worden naar maatwerk. Het kabinet heeft de bereidheid uitgesproken om samen met de branche te kijken naar mogelijkheden om op termijn het aantal bezoekers van evenementen (respectievelijk 30 en 100) te verruimen met inachtneming van afstands- en hygiënemaatregelen. Deze samenwerking tussen de branche en vier ministeries krijgt vorm in een zogenaamd ‘Fieldlab Evenementen’. Via de aanpak van de Topsectoren Creatieve Industrieën wordt in een brede samenwerking van overheid, wetenschap en branche onderzocht welke mogelijkheden er zijn om evenementen te ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheidsrisico’s te blijven beheersen.


Lees ook:

'Houd je nog even koest, de compensatie-maatregel voor de zakelijke eventbranche gaat er komen'


 

Ervaring en kennis van de branche inzetten
Het opstellen en gebruik van protocollen wordt daarbij gezien als een goede invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Door het toevoegen van een risicoanalyse gericht op veiligheid en gezondheid van bezoeker en medewerker, kan worden gewerkt aan maatwerk. De eigen ervaring en kennis van de branche over bijvoorbeeld crowd management en publieksbegeleiding wordt daarbij ingezet. Zo kan gecontroleerd worden doorgegroeid waar mogelijk, en bijgesteld waar nodig.

Financiële steun
Daarnaast is er erkenning voor het feit dat de branche, door de langdurig opgelegde beperkingen, hard wordt getroffen en dat het voor de hand ligt dat sommige delen van de branche ook na 1 oktober financiële steun nodig hebben. Welke financiële steun precies nodig is, moet namens de branche in kaart gebracht worden, waarbij in de berekeningen vanzelfsprekend het maximaal terugdringen van kosten moet worden meegenomen.

Langetermijnperspectief
Het langetermijnperspectief van branche én samenleving staan steeds voorop. Met zowel de bereidheid mee te denken in financiële ondersteuning alsook het perspectief voor mogelijke verruiming en daarbij het ontwikkelen van fieldlabs, ziet de branche het vervolg van dit overleg met vertrouwen tegemoet.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.