%27Houd+je+nog+even+koest%2C+de+compensatie%2Dmaatregel+voor+de+zakelijke+eventbranche+gaat+er+komen%27
Nieuws

'Houd je nog even koest, de compensatie-maatregel voor de zakelijke eventbranche gaat er komen'

EVENTPLATFORM CORONA - De lobbyist van onze zakelijke eventbranche sprak tijdens het online event van het Eventplatform: 'Mijn advies? Houd je nog even koest, dan krijg je echt de beste regeling. Ga je veel lawaai maken, dan moeten de ambtenaren die met onze regeling bezig zijn, opeens bezig gaan met reacties en antwoorden geven. De lobby vanuit het Eventplatform is sterk. Ik ken geen branche waar vier bewindslieden aan tafel zitten om serieus te praten over een compensatie-maatregel, die er naar mijn overtuiging ook gaat komen.'

Frans van Drimmelen (Droge en van Drimmelen) sprak tijdens het online event van het Eventplatform heldere taal. 'Als het echt fout gaat en we worden toch niet serieus genomen, waar we nu echt geen signaal van hebben, zou je kunnen denken om toch de Tweede Kamer en de media in te zetten. Maar voor nu, hou je koest. Er wordt kneiterhard aan gewerkt. En ik snap ook dat de branche het zat is en dat je bang bent voor de toekomst, maar nogmaals koest houden zorgt voor de beste en meest serieuze regeling. Ga je schreeuwen dan ga je tegen de haren in wrijven en kom je in de situatie te zitten zoals nu de sportscholen. Dus ook voor de mensen die enorm gefrustreerd zijn: hou je nog even in. En als het nodig is om echt actie te voeren, dan zijn we de eerste die dat zullen adviseren. Deze maand gaat er echt perspectief komen. De kabinetsleden moeten beseffen dat het water aan de lippen staat. Deze week staan weer overleggen ingepland. Veel langer moet het niet duren, anders moet er druk komen op een andere manier.'

Frans van Drimmelen: 'We moeten 1 verhaal vertellen als branche. Welk verhaal dat is? Duidelijk maken dat de hele branche op dit moment eigenlijk 0 euro omzet draait en dat bij een 1,5 meter protocol deze hele branche niet rendabel te maken is. En dat betekent dat we nu in gesprek zijn met de overheid om te compenseren en perspectief te bieden. Dat overleg wordt nu gevoerd en dat zien we met vertrouwen tegemoet.'

Ook de leden van het Eventplatform gaven inzicht in de gang van zaken. 'Men wil echt dat een aantal events wordt georganiseerd waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat we de stroom van mensen kunnen regulieren, controleren, managen en in de hand kunnen houden. Daarbij is er een protocol, maar moet er bij iedere locatie een eigen aanpak en lokaal gecontroleerd worden. De overheid wil data verzamelen, dus we moeten nu met de restricties van 100 pax per 1 juli aan de gang, om straks meer ruimte te krijgen', aldus Riemer Rijpkema (CLC VECTA). 'Maar dan moet je niet langs de grenzen gaan organiseren, veel belangrijker is om aantoonbaar te maken dat je de verantwoordelijkheid neemt om de gezondheid van mensen te beschermen, goed organiseren dus.' 

Praten jullie in de lobby namens de leden of namens de branche?

Pieter Bas Boertje (IDEA): 'Wij kunnen leuke ideeen bedenken, maar we hebben de hele keten nodig als we evenementen organiseren, dus we spreken in de lobby namens de hele keten. We staan eindelijk als branche gezamenlijk op de kaart, dat heeft veel ellende gekost maar het is gelukt.'

Wat is voor de markt nu het belangrijkst?

Henk Kroneberg (DVA): 'Het gemis van hoe ziet de toekomst eruit, dat is echt killing. We kunnen niet verder. En de kosten van onze locaties lopen kei en keihard op. Met tonnen per maand! Dus perspectief is heel belangrijk.' 

Met wie zijn 'we' dan ingesprek en hadden ze onze branche al in het vizier?

Riemer Rijpkema (CLC VECTA): 'We hebben gesproken met Van Engelshoven, Keijzer en De Jonge en een topambtenaar van Veiligheid en Justitie. Eerst hard gewerkt om duidelijk te maken dat er een zakelijk component is in de eventbranche. Daar zijn we in geslaagd. Je merkt nu dat men inziet wat er aan de zakelijke evenemnentenmarkt plaatsvindt.'

 

>> Binnenkort meer <<

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.