Marketing+MKB%2Dbedrijven%3A+30+procent+ziet+stijging+budget%2C+40+procent+ziet+afname
Nieuws

Marketing MKB-bedrijven: 30 procent ziet stijging budget, 40 procent ziet afname

Sortlist vroeg aan bijna 500 eigenaren en algemeen directeuren van MKB’s in heel Europa hoe zij de veranderingen zien marketing in hun marketingstrategieën en -budgetten voor het jaar 2021. In Nederland leverde dat een divers beeld op: bijna een derde spreekt over toegenomen marketingbudgetten in 2021, terwijl 4 op de 10 zegt rekening te houden met minder marketingbudget in dit jaar.

'Volgens ons onderzoek zal een derde van de MKB’s in Nederland (30,0%) hun marketingbudgetten in het jaar 2021 zien toenemen, waar 40 procent een afname verwacht. De meeste budgetstijgingen zullen tussen de 11-25 % liggen. Dit betekent dat 25,0% van de ondervraagde bedrijven van plan is om in het lopende jaar tussen de 10.000 en 100.000 euro aan marketing uit te geven', aldus het onderzoek van Sortlist.

Nederland heeft het hoogste percentage MKB-bedrijven met een groeiend marketingbudget en het laagste percentage verlaagde investeringen van alle onderzochte landen in Europa. Buiten die min of meer positieve cijfers, hoort ook 39,0% van de ondernemers die verklaarde minder te zullen investeren. Tot slot had 23,0% van de ondervraagden nog geen beslissing genomen over de marketingbudgetten.

In de kernmarkten van Sortlist – waaronder Duitsland, Frankrijk, België, Spanje en Nederland – gaf bijna een op de twee ondervraagde MKB’s (47,0%) aan dat hun marketingbudgetten voor 2021 lager zullen uitvallen dan in 2020.

>> Bekijk het volledige onderzoek: Marketingbudgetten bij MKB-bedrijven in 2021

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.