Let op eventprofessionals: kleine bedrijven beter beschermd tegen lange betalingstermijnen

29-06-2018 - Per 1 juli 2018 worden kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-bedrijven, nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. Vanaf deze datum verloopt het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen namelijk. De incasso advocaten van e-Legal geven tekst en uitleg:

'Hoewel deze wet al geldt per 1 juli 2017 voor betalingstermijnen in nieuwe contracten, gaf deze wet grote ondernemingen één jaar de tijd om langere betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Grote ondernemingen die dit het afgelopen jaar hebben nagelaten, zien zich er per 1 juli 2018 mee geconfronteerd dat een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen nietig is. Dit betekent dat de langere betalingstermijn ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt. Een langere betalingstermijn wordt dus niet geconverteerd in een betalingstermijn van 60 dagen', aldus het team van E-legal Incasso Advocaten.

'Consequentie hiervan is dat kleine ondernemingen dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven kunnen houden en aanspraak kunnen maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur. Voor grote ondernemingen zijn er echter méér consequenties verbonden aan ongeldige betalingsafspraken en structureel te late betalingen. Zo wordt in de Memorie van Toelichting op de bovenvermelde wet opgemerkt dat het slechte betalingsgedrag kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente en wel voor de duur van de verjaringstermijn van 5 jaar.'

'Aangezien grote ondernemingen publicatieplichtig zijn, wordt het slechte betalingsgedrag door publicatie van de jaarcijfers ook zichtbaar voor de buitenwereld. Zouden dergelijke financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie blijken, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er dus meer oplettendheid geboden per 1 juli 2018.'

 


Welke ondernemingen zijn 'groot' en welke niet?

Een onderneming is “groot” als aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria voldoet, op twee achtereenvolgende jaarbalansen:

- Activa groter dan 20 miljoen euro
- Netto omzet groter dan 40 miljoen euro
- Meer dan 250 werknemers

Voldoe je aan 1 of geen van bovenstaande criteria val je als onderneming onder de noemer klein of middelgroot.

 

En als de betalingstermijn alsnog 90 dagen is?
Een groot bedrijf dat toch na ingang van deze wettelijke bepalingen een betalingstermijn van bijvoorbeeld 90 dagen hanteert? Dan kunt u twee dingen doen: 

- In principe zou u er voor kunnen kiezen om niets te zeggen en 'gewoon' mee te gaan in de te lange betalingstermijn om vervolgens na betaling handelsrente vorderen over alle facturen die betaald werden na 30 dagen.

- Melden bij uw afnemer dat dit wettelijk niet is toegestaan. Als deze de termijn bijvoorbeeld terugbrengt naar 60 dagen, kunt u geen rente vorderen, maar heeft u wel 30 dagen eerder uw geld.'Een evaluatie van de bovenvermelde wet staat op de agenda voor 2019, zo blijkt uit de recente brief van de Staatssecretaris d.d. 12 juni 2018. In deze brief wordt aangekondigd dat de wet mogelijk wordt aangescherpt als in de toekomst blijkt van verslechterd betaalgedrag. Gezien de complexiteit van de wettelijke regels voor betalingstermijnen en het toepasselijke overgangsrecht, is een infographic ontwikkeld waarin eenvoudig kan worden nagegaan hoe lang de wettelijke betalingstermijn is per 1 juli 2018 (zie hieronder).'
 

wettelijke betalingstermijn

Overname van deze infographic is toegestaan mits onder bronvermelding door een link naar e-Legal incasso advocaten

 

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners