Evenementenbranche%3A+%27Dit+is+een+schijnheropening%27
Nieuws

Evenementenbranche: 'Dit is een schijnheropening'

“Het is een farce", zegt Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers. "Wij schieten hier echt niets mee op. Deze versoepelingen zijn misschien bedoeld als een eerste stap in de goede richting, maar het is een veel te kleine, onwerkbare en daarmee nietszeggende stap."

De evenementenbranche hekelt de nieuwe heropeningsplannen van het kabinet. "De opeenstapeling van beperkte openingstijden, de beperkte capaciteit op 1250 bezoekers, vaste zitplaatsen, 1,5 meter en een CTB maakt het onmogelijk iets te organiseren.” Veel duidelijker kan Jansen niet zijn.
 
De Alliantie stoort zich ook aan het gebrek aan onderbouwing door OMT en kabinet, en het verschuiven van de doelen. Doel van de coronamaatregelen was altijd het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van druk op de zorg. Maar nu die doelen zijn gehaald, worden er plots weer nieuwe doelen gesteld. Dat is slecht voor de geloofwaardigheid en het draagvlak.

Leestip - actueel:
Lees en huiver: 7200 evenementen geschrapt

Volledig open 

Riemer Rijpkema vult namens het EventPlatform aan: “Ons doel is duidelijk: wij moeten en kunnen weer volledig open. We begrijpen echt wel dat we misschien niet in een stap naar 100% open kunnen gaan, maar we moeten wel binnen een paar weken naar die 100% toewerken. En dat kan ook. De branche zet de stip voor volledige opening dus begin maart. Er is geen legitieme reden om niet te zorgen dat we daar op tijd komen."

"We blijven benadrukken dat we met voorbereidingstijden te maken hebben. Het kan niet zo zijn dat we weer een aantal weken moeten wachten op duidelijkheid in beleid. Dit is geen beleid, dat laat zien rekening te houden met de benodigde continuïteit van de evenementenbranche."
 
Jansen en Rijpkema zijn van mening dat als de branche weer volledig open is, deze ook volledig open moet blijven. Het lange termijn beleid moet daarop gericht zijn: terug naar pre-Corona. “We kunnen, zolang dat nodig is, met een CTB en goede controles een veilige omgeving creëren. Maar volledig open blijven moet het uitgangspunt zijn. Wij kunnen niet nog een jaar jojoën. Dan gaat de branche onherstelbare schade lijden, dan gaat er heel veel kapot.”
 

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.