Congressen+en+kennis+events+%2D+Van+zenden+naar+beleven
Nieuws

Congressen en kennis events - Van zenden naar beleven

Waar evenementen ingezet worden als communicatie- of marketingmiddel kun je in grote lijnen een tweedeling maken: de events die gericht zijn op merkbeleving, relatiemarketing en bijvoorbeeld netwerken én de events waar kennis overdracht centraal staat. Nog los van het feit dat er tegenwoordig steeds vaker een mix van dat alles zichtbaar is, zien we binnen de categorie kennis events en congressen ook vooral de grote shift: van zenden naar beleven.

Binnen de Gouden Giraffe Event Awards wordt de categorie Congressen en Kennis Events vrij simpel en kort gedefinieerd: Evenementen waarbij kennisoverdracht centraal staat en het effect/impact dan ook zit in het aantoonbaar vergroten van kennis. Maar binnen de kennis events heb je een groot aantal verschillende soorten events.

Definitie: congressen, conferenties, symposium, seminar

Symposium: Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, is in de wetenschap een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers voor de presentatie van hun werk en uitwisseling van ideeën.

Conferentie: Een conferentie is een vergadering of een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst. Tijdens een conferentie komen tientallen sprekers aan het woord, die openlijk discussiëren om verschillende standpunten te verdedigen. Een conferentie heeft veel overeenkomsten met een congres, waarbij een conferentie vaak een maatschappelijk of sociaal thema heeft, gaat het bij een congres om een zakelijk of wetenschappelijk thema.

Congres: Een congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Voor wetenschappelijke congressen of congressen in het bedrijfsleven is ook de term symposium of conferentie gebruikelijk. Tijdens een congres worden gedachten over het thema gevormd en ideeën uitgewisseld. Een congres wordt vaak ingeleid door een dagvoorzitter of een spreker die wat vertelt of die als gespreksleider fungeert.

Seminar: Een seminar is een omvangrijke bijeenkomst rond een bepaald onderwerp, waarin deskundigen, meestal via workshops en lezingen, kennis met elkaar delen. Een seminar met een wetenschappelijk karakter wordt ook wel symposium of conferentie genoemd.

Ontwikkeling van kennis events en congressen

Congressen en kennis events hebben nog regelmatig het oude, vertrouwde karakter: een grote zaal met podium. Honderden en soms zelfs duizenden mensen luisteren naar keynotes, sprekers, panels en andere soorten inhoudelijke sessies. Maar! Tijden veranderen, want dit oude zender boodschap ontvanger model is echt niet meer houdbaar. Natuurlijk zijn er sprekers die zo boeien dat het prima is om te luisteren en op te nemen, maar de slag naar beleving wordt geslagen.

En dus zie je de laatste jaren congressen en kennis events een prettige belevingsjus over zich heen krijgen. Events waar slim wordt omgegaan met het ophalen van vragen en input in het voortraject en zelfs tijdens het event. Events waar het congres zelf de startmotor is van een kenniscommunity die ook na het evenement blijf leven. Maar vooral: beleving. Soms zelfs complete congrestivals. Het mag ook leuk zijn, met de samenstelling van eigen programma’s vol interactie, tijd voor jezelf, activiteiten en de kennis in de praktijk brengen. Maar ook entertainment, catering en leisure zijn steeds vaker onderdeel van een kennis event.  

Doelstellingen kennis events en congressen

De overdracht van kennis staat centraal bij congressen en overige kennis events, maar dat is slechts het middel om de overkoepelende doelstelling te behalen. Die doelstellingen zijn enorm divers, waarbij de kennisoverdracht uiteindelijk moet leiden tot bijvoorbeeld:

  • Het updaten van professionele kennis (denk aan medische congressen)
  • Nieuwe kennis opdoen over een nieuw product of service
  • Inspiratie op doen
  • Jouw netwerk op basis van kennis/expertise uitbreiden
  • Gedragsverandering
  • Via kennisoverdracht tot nieuwe inzichten en oplossingen komen

LEESTIP: Trends in congressen en kennis events

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.