WKR blijft ongewijzigd, gevaar van hoge boetes bij opdrachtgevers zeer reëel

29-05-2018 - WERKKOSTENREGELING - Van de werkgevers die niet bekend zijn met de Werkkostenregeling (WKR), bijna de helft van de vooral kleine werkgevers, verstrekt 42% bedrijfsfeesten en bedrijfsuitjes buiten de werkplek zonder deze onder te brengen in de vrije ruimte. Kan dat hoge naheffingen tot gevolg hebben? Die vraag stelde EventBranche.nl aan kennispartner Deloitte.

Cartoon: Loko Cartoons

Onze kennis- en expertisepartner Deloitte kwam deze week met een stand van zaken rondom de WKR en de eventbranche. 'De per 1 januari 2015 verplicht gestelde toepassing van de werkkostenregeling (WKR) heeft ook zijn invloeden gehad op de evenementenbranche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het budget dat werkgevers beschikbaar stellen voor bedrijfsfeesten. Hoe staat het er op dit moment voor, drie jaar na de verplichte invoering van de WKR? Onderzoeksbureau Panteia heeft recentelijk de WKR geëvalueerd en een rapport hiervan gepubliceerd. Hieronder gaan wij nader in op de evaluatie, waarbij wij specifiek ook mogelijke gevolgen voor de evenementenbranche bespreken', aldus Michel Kooij en Ulas Akbayir van Deloitte.

Twee keuzes blijven over
'In het onderzoek benoemen ze weliswaar dat 42% van de werkgevers die niet bekend zijn met de werkkostenregeling (vooral kleine werkgevers) de bedrijfsuitjes buiten de werkplek niet onder de vrije ruimte brengen, maar geven daarbij niet aan wat deze werkgevers er wel mee doen. Kort gezegd heb je op basis van de wet een tweetal keuzes:

1. Je neemt het bedrag mee als belast loon voor de werknemer 

2. Je wijst het aan en brengt het onder de werkkostenregeling (t.a.v. feesten in de vrije ruimte)

'Het kan zo zijn dat deze werkgevers de kosten van het uitje als belast loon (lees: bruto loon) bij de werknemer behandelen. De loonbelasting komt in dat laatste geval ten koste van de werknemer. Maar in de praktijk zien wij niet dat een bedrijfsfeest/uitje voor rekening komt van de werknemer (lees: belast loon). Dus hoogstwaarschijnlijk dat de genoemde werkgevers, hier fiscaal niets mee hebben gedaan. Het gevolg van dit laatste is dat de Belastingdienst bij een controle een naheffingsaanslag kan opleggen. In beginsel is dit tegen gebruteerd tarief, wat kort gezegd inhoudt dat het kan oplopen tot 108,33%. Dit staat dan los van de werkkostenregeling en de vrije ruimte. Want in principe kan je niet achteraf nog kosten, in dit geval de kosten van het bedrijfsuitje, ten laste brengen van de werkkostenregeling. Dus je kan in beginsel geen gebruik meer maken van je vrije ruimte. Met andere woorden loop je inderdaad het risico op een naheffing, maar deze kan hoger uitvallen dan de 80% heffing en is dus niet afhankelijk van de vrije ruimte (lees: wel of geen overschrijding)', aldus Ulas Akbayir Manager | tax | global empoyer services bij Deloitte.
 

WKR en eventbranche
'Onderstaand hebben wij een aantal punten die naar onze 
mening specifiek van belang zijn voor de evenementenbranche opgesomd. Uit het evaluatierapport van Panteia blijkt namelijk dat:

 • Van de werkgevers die niet bekend zijn met de WKR – vooral kleine werkgevers - verstrekt 42% bedrijfsfeesten en bedrijfsuitjes buiten de werkplek zonder deze onder te brengen in de vrije ruimte. Dit komt doordat zij de financiële administratie in veel gevallen hebben uitbesteed en derhalve zich er niet van bewust zijn dat bedrijfsfeesten ondergebracht kunnen worden in de vrije ruimte van de WKR. Grote werkgevers zijn zich in de meeste gevallen wel bewust van het feit dat zij de bedrijfsfeesten en uitjes onder kunnen brengen in de vrije ruimte.
   
 • Door intermediairs wordt ervaren dat grotere bedrijven vaak meer mogelijkheden hebben om personeelsfeesten op eigen werkplek te houden dan kleinere bedrijven. Waar men vroeger besloot om een feest buiten het bedrijf te houden, kiest men er nu eerder voor om dat intern te doen. Tevens blijkt dat feesten en personeelsuitjes vaker voorkomen bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening.
   
 • Onder werkgevers bestaat er bereidheid om meer gerichte vrijstellingen te hanteren, bijvoorbeeld voor personeelsfeesten, tegen een kleiner percentage aan vrije ruimte. De bereidheid hangt wel af van de soort vrijstelling. Medewerkers van de Belastingdienst komen daarentegen met de suggestie om ten behoeve van de eenvoud het aantal gerichte vrijstellingen te verminderen in ruil voor een grotere vrije ruimte.
   
 • 58% van alle (grote en kleine) werkgevers gebruikt de vrije ruimte uit de werkkostenregeling om kosten aan te wijzen die zien op bedrijfsfeesten en/of bedrijfsuitjes buiten de werkplek. Het bedrijfsfeest en/of bedrijfsuitje wordt hierbij, naast het kerstpakket, het meest door werkgevers genoemd.
   
 • Uit onderzoek blijkt dat de overschrijding van de vrije ruimte met name door personeelsfeesten en jubilea wordt veroorzaakt. Indien er geen overschrijding is en er nog vrije ruimte resteert, dan geeft 5% van de werkgevers aan dit alsnog te benutten door het geven van een bedrijfsfeest, uitje, etentje of borrel.
   
 • De beoogde administratieve lastenverlichting wordt over het algemeen niet zo ervaren. Wel voeren werkgevers een betere administratie, waardoor wellicht de perceptie is ontstaan dat de WKR tot hogere administratieve lasten leidt.
   
 • Doordat veel administratief bewerkelijke regelingen alsnog in de WKR terecht zijn gekomen, is de regeling in de praktijk te complex geworden.

 

>> Veel meer over de WKR en de actiepunten die daar bij horen in het komende EventBranche Magazine

>> Bestel het kennisdossier WKR en Events voor 49,- euro

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners