Werkkostenregeling: verplicht op 1 januari 2015, vrije ruimte van 1,5 naar 1,2%

04-07-2014 - WERKKOSTENREGELING - In het laatste EventBranche Magazine verscheen een groot artikel over de Werkkostenregeling en betrekkelijke stilte rondom de WKR. Niet veel later ging de kogel door de kerk: de WKR wordt verplicht per 1-1-2015 en de vrije ruimte gaat van 1,5 naar 1,2 procent.

De redactie van EventBranche.nl duikt per direct met experts in de genomen beslissingen, maar wil vandaag de branche al op de hoogte stellen, door de publicatie op Rijksoverheid.nl te publiceren. Houd volgende week EventBranche.nl in de gaten. Hierbij de belangrijkste wijzigingen:

- verplicht per 1 januari 2015
- het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen wordt opgeheven
- er komt een generiek noodzakelijkheidscriterium voor hulpmiddelen zoals pc's, telefoons, tables en andere middelen die een werknemer nodig heeft om zijn werkzaamheden in redelijkheid te kunnen verrichten
- de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%

 

Hieronder de publicatie van Rijksoverheid.nl

BRON: Rijksoverheid.nl

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er 2 regelingen voor werkkosten naast elkaar. Nu komt er 1 verbeterde regeling. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers. Ook hoeft een werkgever nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

>> Bekijk ook de brief van staatssecretaris Wiebes

7 Reacties

Het uur U komt steeds dichterbij....
Ben erg benieuwd naar de gevolgen voor de mice sector
marije breuker @ 04-07-2014 16:56 uur
Weer wordt hier automatisch aangenomen dat personeelsfeesten onder de nieuwe WKR vallen. WIJ WORDEN BEDONDERD EN BIJNA IEDEREEN IN ONS VAK LIGT TE PITTEN! DE NIEUWE wkr is absoluut niet in de geest waarvoor deze wet is gemaakt.Want op 24 oktober 2011 schreef de toenmalige Staatssecretaris van Financien mr. drs.F.H.H.Weekers aan de voorzitter van de 2e kamer der Staten Generaal o.a. het volgende. Ik citeer maar enkele relevante zinsneden:

Blz 3 en 4.Naast het feit dat sprake moet zijn van een voldoende oorzakelijk verband tussen de voorziening en de dienstbetrekking, moet de voorziening een PRIVE VOORDEEL voor de werknemer meebrengen (voordeelcriterium). Voorzieningen die GEEN PRIVE VOORDEEL meebrengen vormen geen loon en blijven daarom ONBELAST, onafhankelijk van de vraag of ze op de werkplek worden gebruikt of verbruikt.

Het moet toch iedereen is ons vak duidelijk zijn dat de uitvoering van de nieuwe WKR wat betreft de personeelsfeesten ONJUIST is. En alle vakverenigingen moeten hun leden oproepen om hier enorm veel tam tam van te maken. Het is echt te gek voor woorden , een personeelsfeest levert n.l. geen privevoordeel op. Het kan serieus uitgelegd worden als een sociaal gebeuren waarbij ook de partners van de werknemers op een leuke manier kennis met elkaar maken. Prive zou dit niet gebeuren!
En links of rechtsom heeft het bedrijf het voordeel hiervan en niet de werknemers persoonlijk!

Bovendien zal veel gesjoemeld worden met de uitvoering van de nieuwe WKR . Er moet dan weer bewezen worden b.v. of het feest gedeeltelijk of helemaal zakelijk of feestelijk was. De grenzen zullen behoorlijk worden opgezocht en daarmee zullen de ambtenaren erg blij zijn.
En dit bovendien gezien het feit dat de nieuwe staatssecretaris Wiebes enkele weken geleden heeft aangekondigd om het hele systeem te willen vereenvoudigen omdat de ambtenaren er zelf niet meer uitkomen. Dit lijkt mij dit DE uitgelezen gelegenheid om in den Haag extra te gaan pleiten voor het feit dat het niet de bedoeling mag zijn dat personeelsfeesten onder welke WKR dan ook zullen vallen. Dus onbelast dienen te blijven!
Nog een extra aspect, indien de regeling ingaat: denkt men nou werkelijk dat er meer belastinggeld zal binnenkomen? Natuurlijk niet, integendeel, er komt nog veel minder binnen en nog veel en veel meer goede mensen komen in de WW terecht. Knap en slim gedaan den Haag!
Wanneer gaat het verstand nueens boven alleen maar cijfers regeren?
I

gerard van der Kolk @ 04-07-2014 17:32 uur
Ben het helemaal met Gerard eens! Personeelsfeesten levert het bedrijf voordeel op er is absoluut geen privevoordeel voor de werknemers!
Eric Bosma @ 04-07-2014 17:39 uur
Nog even het volgende aansluitend op mijn vorig commentaar: Den Haag heeft nu wel bepaald dat I PADS niet onder de nieuwe WKR vallen. Alsof niemand ze thuis gaat gebruiken!. Nu hoeft iemand prive juist geen I pad mee te kopen, dat is juist WEL prive voordeel, den Haag!. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat personeelsfeesten er wel onder vallen? Wie legt mij dat uit?
gerard van der Kolk @ 04-07-2014 18:00 uur
Helemaal eens met Gerard.
Marcus Rooijakkers @ 05-07-2014 15:39 uur
gelukkig kan ik weer gewoon mijn eigen vak van secretaresse gaan oppikken. Ben het zo zat deze ingewikkelde bedonderij van de overheid! Fijn kabinet. VVD-stemmers: bedankt. Hypocriete dommeriken!
Andrea @ 07-07-2014 16:30 uur
Goeie tip Andrea terug naar ons oude vak als secretaresse. .is als 1pitter onzekere toekomst. .of gaan we allemaal de WW in..? Belasting denkt klein.
urja @ 14-07-2014 19:01 uur
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners