Tegemoetkoming+vaste+lasten+eventbranche%3A+tot+maximaal+50%2E000+euro%2C+aanvragen+kan+vanaf+30+juni
Nieuws

Tegemoetkoming vaste lasten eventbranche: tot maximaal 50.000 euro, aanvragen kan vanaf 30 juni

EVENEMENTEN EN CORONA - De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) in de zwaarste getroffen sectoren (waaronder evenementen) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie varieert van minimaal 1000,- euro tot maximaal 50.000 euro. EventBranche.nl zette de voorwaarden en ook het rekenmodel uiteen:

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is het vervolg op het Noodloket (TOGS), waar bedrijven uit de eventbranche aanspraak konden maken op een eerste 4000,- euro noodhulp. De TVL heeft een wat uitgebreider pakket voorwaarden, een rekenmodel op maat en een subsidie die tot 50.000 euro kan gaan dekken. Hieronder de uiteenzetting van de TVL, in de wetenschap dat de subsidie vanaf 30 juni TVL kan worden aangevraagd:

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes, waar je ook het CBS percentage per SBI-code vindt 
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

 

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bedoeld?

De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.
 

Ik heb voor de TOGS een aanpassing van mijn SBI-code gekregen, moet ik opnieuw een aanpassing aanvragen voor de TVL?

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code.

Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL.

Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI wijziging hebben ontvangen.

 

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Als uw SBI-code niet overeenkomt met de activiteiten van uw onderneming, zoals beschreven in het handelsregister, kunt u dit melden bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code.

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend?

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.
  • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)
    
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.
  • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.
    
 • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
 • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;
 • Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 09:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna een miljoen ondernemingen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat een ondernemer veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de subsidie te verlenen. De TVL is nu snel uitvoerbaar en vraagt weinig extra administratie.

Het deel vaste lasten per sector is berekend met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor, waardoor is besloten om de berekening op sectorniveau te maken. 

Ik doe mijn btw-aangifte per kwartaal en juni t/m september valt in twee kwartalen. Hoe bereken ik mijn totale omzetverlies?

Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli – augustus – september) 2019.

Een rekenvoorbeeld:

 • Omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019
 • Omzet kwartaal 3, 2019: €120.000.
 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333
 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doet u hetzelfde.
 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020
 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000
 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000
 • De normale omzet – de verwachte omzet = €67.333
 • Het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100%= 44%

Ik heb geen omzetcijfers van juni-september 2019, want toen bestond mijn onderneming nog niet. Hoe bereken ik mijn omzetverlies?

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum. 

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Een rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf B is op 1 december 2019 gestart;
 • Tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 maakt bedrijf B €35.000 omzet. Bedrijf B bewijst dit met een BTW aangifte en aanvullend bewijsmateriaal uit hun boekhouding.
 • Gemiddelde omzet per maand: €35.000 / 3,5 maand = €10.000
 • Gemiddelde omzet in 4 maanden (referentieomzet): €10.000 x 4 = € 40.000.
 • Bedrijf B maakt een schatting van zijn omzetverlies.
 • Is het omzetverlies groter dan 30%, dan kan bedrijf B de TVL aanvragen.
   

Mijn bedrijf is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Waarom krijg ik maximaal €1.000 euro?

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis van start gingen, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden (referentieomzet) in te schatten.  Daarmee zijn het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch een ondersteuning te bieden, ontvangt uw bedrijf in ieder geval de minimale tegemoetkoming van €1.000. De vaste lasten van het bedrijf moeten tussen juni en september 2020 wel €4.000 of hoger zijn.

Mijn organisatie was in 2019 vrijgesteld van btw. Hoe bereken en bewijs ik mijn omzetverlies?

Als het bedrijf is vrijgesteld van btw, dan moet u de omzet van juni t/m september 2019 berekenen en bewijzen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Ik vind het lastig om mijn omzetverlies vooraf in te schatten. Kan ik de TVL ook nog later aanvragen?

Ja, dat kan. De TVL is aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg.

Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie vanaf 30 juni 2020 om 09:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Ik heb al gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS-regeling liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en was tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten). Ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. Andersom wel. TVL-subsidie telt als omzet mee, waardoor de NOW-subsidie lager kan worden.  Bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag altijd hoger, dan wanneer een bedrijf van één regeling gebruikmaakt.

Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen, standbouwers en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Voor buurt- en wijkhuizen geldt alleen het omzetverlies uit horeca en zaalverhuur.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.