Paniek: SBI code nog altijd niet goed? Laatste kans: maak bezwaar

29-06-2020 - EVENEMENTEN EN CORONA - Afgelopen week was de laatste kans voor eventbedrijven om hun Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Echter, zelfs als dat goed gebeurd is, bestaat de kans dat de aanvraag TOGS alsnog wordt afgewezen en blijft er nog 1 mogelijkheid over: bezwaar maken.

Eerder bleek al dat veel bedrijven die actief zijn in de eventbranche geen SBI-code bij de KvK hebben die aansluit op de codes die de overheid gebruikt om jouw bedrijf te typeren als onderdeel van de zwaarst getroffen sectoren, waar de eventbranche toebehoort. Tot vorige week was er de mogelijkheid om in overleg alsnog de juiste code bij je bedrijf toe te laten voegen. Heb je dat gedaan en ben je er van overtuigd dat je recht hebt op de tegemoetkoming, maar is je aanvraag alsnog afgewezen, dan kun je via deze link bezwaar maken:

'We hebben geluiden uit de branche ontvangen dat er in de afgelopen weken door eventbedrijven contact is geweest met RVO, dat uit die gesprekken begrip is gekomen en in samenspraak een passende SBI-code is gevonden voor jouw werkzaamheden, die valt onder de regeling, maar dat nu alsnog afwijzingen per mail zijn ontvangen. Inmiddels is het niet meer mogelijk om SBI-codes aan te passen of aan te vullen, maar heb je dat voor 26 juni wel gedaan en krijg je alsnog nul op rekest, maak dan bezwaar.' 


Het officiele geluid van RVO rondom bezwaar maken:

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze e-mail digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De termijn van zes weken gaat in vanaf de verzenddatum van deze e-mail.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk onder Digitaal bezwaar indienen en kies voor eLoket. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.


 

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners