Overheid+plant+Fieldlab+evenementen+in+vanaf+januari+2021
Nieuws

Overheid plant Fieldlab evenementen in vanaf januari 2021

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft in zijn brief van 17 november aan de Tweede Kamer aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de teststrategie: “In januari 2021 kan in dit spoor –zodra we op het niveau “waakzaam” zijn aangekomen - en na beoordeling door het RIVM geëxperimenteerd worden met fieldlabs evenementen.

Bekeken wordt hoe bedrijven in dit spoor maximaal ondersteund kunnen worden.” Fieldlab Evenementen is ook opgenomen in het Ontwerp Fasering Testen.

Organisatie Pilot Events
Het Fieldlab Evenementen laat weten: Het programmateam is druk bezig met de voorbereiding op en organisatie van de verschillende pilot events. Het kabinet is onder voorwaarden akkoord gegaan met het houden van deze evenementen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is, dat de regio waarin het evenement plaatsvindt, zich in het risico “waakzaam” bevindt. Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep van Fieldlab Evenementen, vindt louter testen vanaf de zogeheten fase 1, een teleurstellende voorwaarde: “Wij hadden het liefst morgen gestart. Met onze aanpak van de pilots zorgen we voor veilige events. Sterker nog, het OMT geeft aan dat deze pilot events veiliger zijn dan bijvoorbeeld een bezoek aan de IKEA of een supermarkt. Kortom, wij willen aan de slag.”

Back to Live

Back to Live is de paraplu waaronder aan de pilot events wordt gewerkt. Er zijn verschillende types evenementen. Bezoekers van de evenementen verklaren zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hierbij valt te denken aan het overleggen van een negatieve Corona-test, invullen van een gezondheidsverklaring binnen 24 uur voor het evenement, het op verzoek meewerken aan een temperatuurmeting of sneltest bij de entree van het event en het mijden van contact met kwetsbare groepen in de twee weken na het pilot event.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.