Opdrachtgevers+klaar+voor+de+Metaverse%3F
Nieuws

Opdrachtgevers klaar voor de Metaverse?

De Metaverse. Grote bedrijven als Amazon, Google en Apple investeren miljarden euro’s in de ontwikkeling van de virtuele wereld. Facebook is zo overtuigd van de Metaverse dat het de bedrijfsnaam heeft veranderd in Meta. Dankzij onder meer deze ontwikkelingen wordt de Metaverse met de dag meer realiteit. Communicatiebureau VokDams deed uitgebreid onderzoek onder opdrachtgevers. Zijn zij klaar voor de Metaverse?

Voor dit kwantitatieve onderzoek werden 90 decisionmakers uit dertien verschillende branches uit zestien landen ondervraagd. De geënquêteerde marketeers komen uit onder meer de automobielindustrie, IT en Telecommunicatie, energie, FMCG en Farma. De respondenten komen uit onder meer Duitsland, Nederland, China, Verenigde Staten en Brazilie.

Overwaaien

Op de vraag of zij toekomst zien voor de Metaverse antwoordt 17% met ‘nee’. Deze groep denkt dat het allemaal niet zo’n vaart loopt en wel weer zal overwaaien. De overgrote meerderheid van 83% denkt daar dus heel anders over. Deze groep is ervan overtuigd dat de Metaverse volop kansen biedt.

Heb je al ervaring opgedaan in de Metaverse? Op deze vraag antwoordde 23,3% positief. Iets meer dan driekwart van de respondenten heeft de Metaverse nog niet betreden. Ondervraagden konden ook aangeven dat de virtuele wereld hun tweede huis is. Dat antwoord werd door niemand aangekruist. Best opvallend dus dat 83% van de mensen overtuigd is van een positieve toekomst voor de Metaverse, terwijl meer dan driekwart van alle ondervraagden nog geen enkele ervaring heeft opgedaan.

VokDams stelde uiteraard ook de vraag of men ondersteuning wenst bij de uitvoering van ideeen in de Metaverse. Bijna 14% zegt het zelf wel te kunnen rooien. ‘Ik weet het niet’, antwoordt 43,7% en 42,5% zegt wel hulp te kunnen gebruiken.

Congressen

Interessant is ook de vraag ‘Welke activiteiten zou je onderbrengen/bezoeken in de Metaverse?’. Het samen werken wordt genoemd door 13,5%. Ruim 19% denkt aan entertainment, zoals concerten, festivals en feesten. Exact 27% noemt inspiratie en netwerken, waaronder ook congressen en conferenties worden geschaard. Liefst 40,4% van de ondervraagden noemt sales en PR, waarvan productie-introducties een belangrijk onderdeel zijn.

NFT’s was even een ontzettende hype, die (tijdelijk) wat afgekoeld lijkt. Maar hoe zit het met de ondervraagden; zien zij potentie in Non Fungible Tokens (NFT’s). 42,2% Van de ondervraagden heeft geen duidelijke mening. De rest houdt elkaar in evenwicht. Er zijn evenveel mensen (28,9%) die geloven in bruikbare toepassingen, dan er mensen zijn die NFT’s als gebakken lucht afdoen.

Met bovenstaand in het achterhoofd is het best opmerkelijk dat 59,1% van de ondervraagden concrete plannen heeft om NFT’s te gaan inzetten. Ruim een kwart (27,3%) speelt met het idee en het overige deel (13,6%) waagt zich vooralsnog niet aan NFT’s.

Duurzaamheid

VokDams stelde ook de vraag of men denkt dat de Metaverse bijdraagt aan meer duurzaamheid. ‘Nee’, zegt 42,7%. ‘Het is niet per se duurzamer omdat het digitaal is’. Een tegengestelde mening is 30,3% toegedaan. Zij denken dat de Metaverse veel bijdraagt aan meer duurzaamheid. De rest van de mensen – toch bijna een derde – weet het niet.

Voegen bedrijven de daad al daadwerkelijk bij het woord. Met andere woorden: Is er budget beschikbaar voor digitale innovatie, zoals de Metaverse en NFT’s? 9,1% van de ondervraagden heeft een apart budget voor ontwikkelingen op het gebied van Metaverse en NFT’s. Gezien de vorige antwoorden mag het wel opmerkelijk heten dat liefst 63,6% geen budget hebben voor digitale innovatie. De overige 27,3% heeft wel budget beschikbaar voor digitale innovatie, maar dat is niet specifiek geoormerkt voor de Metaverse en NFT’s.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.