Nieuwe aanbestedingswet en aanvullend beleid

30-07-2010 - Het ministerie van Economische Zaken werkt momenteel aan een nieuwe Aanbestedingswet. Het concept wetsvoorstel beoogt een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbesteden. Dat meldt de site van het ministerie.

De nieuwe aanbestedingswet is erop gericht dat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers een goede en eerlijke kans maken op een opdracht, aldus het ministerie over de achterliggende gedachte van de nieuwe wet.

Maatregelen in nieuwe wet
In het wetsvoorstel worden diverse maatregelen opgenomen die de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderen, zoals:
- de lasten van het aanbesteden verminderen
- de aanbestedingspraktijk waar nodig uniformeren
- de klachtenafhandeling vergemakkelijken

Het wetsvoorstel biedt daarbij ruimte aan maatwerk zodat opdrachtgevers kunnen inspelen op de diversiteit in de aanbestedingswereld en het innovatievermogen van het bedrijfsleven optimaal kunnen benutten.

Het toenmalige kabinet heeft in 2003 in reactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid reeds aangekondigd te komen met een strakker en eenvormiger juridisch aanbestedingskader voor overheidsopdrachten. Dit kader dient wel ruimte te laten aan de verschillende soorten aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven voor maatwerk en zo de beste prijs-kwaliteit verhouding te bereiken.

In Nederland zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 EG en 2004/18/EG geïmplementeerd in 2005 in twee algemene maatregelen van bestuur, het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingregels voor speciale sectoren (Bass). Deze richtlijnen zijn vanwege de korte implementatietermijn één op één omgezet in het Bao en het Bass. In de praktijk blijkt dat de huidige vorm van implementatie, waarbij in Bao en Bass strikt de beide aanbestedingsrichtlijnen wordt gevolgd, niet optimaal is en tot problemen heeft geleid.

Aanvullend beleid
Aanbesteden is maatwerk. Daarom kan niet alles in regelgeving vorm gegeven worden. In aanvulling op de nieuwe Aanbestedingswet stelt het ministerie van Economische Zaken nieuwe beleidsmaatregelen voor. Die moeten richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. Dit aanvullend beleid wordt in nauwe samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers ontwikkeld.

>> alles over aanbesteden op Rijksoverheid.nl
 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/nieuwe-aanbestedingswet-en-aanvullend-beleid

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners