Snellere+verruiming%3A+events+vanaf+26+juni%2C+vergunningsplichtige+events+30+juni
Nieuws

Snellere verruiming: events vanaf 26 juni, vergunningsplichtige events 30 juni

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.

Bijna alle corona-maatregelen zijn verleden tijd. 'Wassen, afstand houden en testen, blijft het mantra', vervolgde president Rutte meteen na zijn openingsstatement. Vanaf zaterdag 26 juni, vervroegd van 30 juni, geldt de 1,5 meter regel nog wel, maar met die regel in acht is er weer veel mogelijk. Dit geldt ook voor evenementen. Voor vergunningsplichtige evenementen blijft de datum voor groen licht 30 juni, dit ivm de voorbereidingstijd voor gemeenten, aldus Rutte.
 

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:. 

 • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. 
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona

Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 
 

Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni

 • Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen
  Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park of in een restaurant. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.
   
 • Mondkapjesplicht vervalt grotendeels
  De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.
   

Van thuis werken naar deels op kantoor
Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om op rustige dagen te reizen en zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan. 
 Verruiming voor Evenementen vanaf 26 juni 2021, vergunningsplichtige events 30 juni'Vergunningsplichtige evenementen blijven op 30 juni staan, dit om praktische redenen: voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben', aldus Rutte.
 

Alle locaties en evenemtenen open op anderhalve meter, met voorwaarden
Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden.

Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.
 

Regels voor evenementen vanaf 30 juni

Met toegangsbewijzen kunnen, onder voorwaarden, eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen met 100% van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd. 

Ook zonder toegangsbewijzen mogen organisaties meer gasten ontvangen. Zij mogen 1 persoon per 10 m2 ontvangen met toepassing van de regel van 1,5 meter afstand.  

Als toegangsbewijs gelden dan een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs of een immuniteitsbewijs. Wanneer stap 4 gezet wordt is afhankelijk van o.a. het vaccinatietempo en de besmettingscijfers. De verwachting is dat stap 4 op 30 juni gezet wordt. 

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen

 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen; 
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten);
 • Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers;
 • Het evenement duurt maximaal 24 uur;
 • 1 overnachting is toegestaan; 
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
 • Reserveren is verplicht; 
 • Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement); 
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht; 
 • Mondkapjes zijn niet verplicht; 
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand; 
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD;
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.


​Vier weken na 30 juni (voorlopige datum 29 juli) zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan

Daarbij gelden extra voorwaarden:  

 • Na vier weken, als er nog meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers naar verwachting verder zijn gedaald, vervallen het maximum van 24 uur en 25.000 bezoekers per dag. Meerdaagse evenementen met 2 of meer overnachtingen zijn dan weer mogelijk;
 • Als de geldigheidsduur van de test verlopen is moeten bezoekers opnieuw gecontroleerd worden op een negatieve testuitslag voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen. Over hoe het testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat, vinden overleggen plaats met de sector;
 • Er is een professionele testfaciliteit op het terrein;
 • Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het vervoer naar huis veilig plaatsvinden met zo min mogelijk besmettingsrisico voor anderen.

 


​Moet ik mij als ondernemer of organisator ergens aanmelden als ik coronatoegangsbewijzen wil inzetten?

U moet uw evenement aanmelden:

 • als voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen, of
 • als uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen.
 • De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt om in de planning van de beschikbare testcapaciteit zoveel mogelijk rekening te houden met uw evenement. Als organisator ontvangt u enkel nader bericht als uit de capaciteitsberekening onverhoopt blijkt dat, direct voorafgaand aan uw evenement en in de betreffende regio, de vraag naar toegangstesten naar verwachting aanzienlijk hoger is dan het aanbod daarvan. Dit kan betekenen dat een deel van de bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een toegangstest, met mogelijk een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg. Uiteraard wordt alles in het werk gezet om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.
 • Overige (kleinere) evenementen die in aanmerking komen voor testen voor toegang hoeven zich niet apart aan te melden.
   

 • Sport en de anderhalve meter
  Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.
   
 • Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter
  Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen. 
   
 • Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasadviesHet verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw-en blaasinstrumentenadvies vervalt.
   
 • Gratis coronatest voor reizen
  Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. 


Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

'Op basis van de besmettingsgraag en de mate van imuniteit hoopt de overheid op 16 augustus ook de laatste maatregelen te laten vallen. Hoe het najaar eruit gaat zien en welke maatregelen er dan nodig zijn om een vierde golf te weren, zal moeten blijken. Na de vakantie: testen', aldus De Jonge.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.