Kennis Centrum Evenementenveiligheid: zichtbare en onzichtbare maatregelen

25-05-2018 - KENNIS CENTRUM EVENEMENTENVEILIGHEID - Het Kennis Centrum Evenementen Veiligheid (KCEV) heeft een bijzondere plek ingenomen als het gaat om advies en expertise rondom de beveiliging en veiligheid van evenementen. Interessant om mee om tafel te gaan, maar ook om regelmatig even op hun site te kijken, zo plaatsen zij onlangs een stuk over zichtbare en onzichtbare maatregelen.

>
Neem regelmatig een kijkje op de
KCEV Kennisbank

 

Uit de blog (ON)ZICHTBARE BEVEILIGINGSMAATREGELEN:

'...steeds lezen over maatregelen die al genomen zijn én passen binnen een beleid wekt al snel de indruk dat dergelijke maatregelen gebruikelijk zo niet standaard zijn. Een logische, maar onjuiste veronderstelling. In de meeste gevallen is er namelijk weinig meer dan het oog kan zien. Waarom steeds (zelfs als er geen sprake van is) spreken over zichtbare én onzichtbare maatregelen?

Zichtbare maatregelen
Beveiligingsmaatregelen bij evenementen zijn meestal eenvoudig waarneembaar. De inzet van geüniformeerde beveiligers of een hekkenlijn spreken waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. Iedereen ziet deze maatregelen en weet waar ze voor dienen. Niets mis mee, maar van ‘zichtbare én onzichtbare maatregelen’ is dan geen sprake. Sterker nog, er is in de evenementenpraktijk grote onbekendheid met de mogelijkheden op het gebied van onzichtbare maatregelen.

Onzichtbare maatregelen
De bedoeling van onzichtbare maatregelen is dat niemand ziet dat deze in het spel zijn. Daar zijn twee goede redenen voor; kwaadwillenden kunnen geen rekening houden met de maatregel en de impact van de maatregel op de beleving is beperkt. Daarin schuilen meteen ook de voornaamste overwegingen bij het al dan niet nemen van onzichtbare maatregelen.

Rekening houden met maatregelen
Een kwaadwillende die een beveiligingsmaatregel ziet, zal zijn handelen daar op aanpassen. Dat kan niet alleen in het nadeel van de beveiliging zijn (omzeilen), maar ook in het voordeel (afzien van de daad). Het nadeel is vooral van toepassing op maatregelen die gericht zijn op het vergaren van inlichtingen over een mogelijk incident en mogelijke dader, zoals toezicht op- en detectie van personen die bijzondere belangstelling voor (de beveiliging van) het evenement ten toon spreiden of het volgen van personen met anderszins afwijkend gedrag. Waar veelal geen rekening mee wordt gehouden is dat het omzeilen van andere maatregelen veelal om kennis vooraf vraagt. Daarbij speelt bij (veel) evenementen de zichtbaarheid van maatregelen – vanwege de beperkte gelegenheid tot verkenningsacties – een minder grote rol dan voorkomen dat gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Veiligheidsbeleving en security footprint
Het effect van zichtbare maatregelen op de beleving werkt twee kanten op. Het kan impact hebben op de veiligheidsbeleving van bezoekers, maar ook bijdragen aan het afschrikken en ontmoedigen van kwaadwillenden. Dit tonen van beveiliging wordt ook wel security footprint genoemd. Dat effect verdwijnt wanneer maatregelen onzichtbaar zijn. Behalve als je vervolgens nadrukkelijk op dergelijke maatregelen gaat wijzen. In die zin is het benoemen van onzichtbare maatregelen – of ze er nu zijn of niet – ook een (onzichtbare) maatregel op zichzelf.

Zou juist dat een reden zijn om altijd te spreken over zichtbare én onzichtbare maatregelen?'

 Over KCEV:

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV) is het kennisinstituut voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over evenementenveiligheid, gelieerd aan de Safety Group. Als denktank verzamelen, onderzoeken, begeleiden en adviseren wij vraagstukken op het gebied van evenementenveiligheid. Deze kennis delen we met vergunningsverleners, hulpdiensten en andere bij evenementen betrokken professionals. Dit doen we in de vorm van een online kennisbank, weblog, publicaties en lezingen, het geven van advies op maat, trajectbegeleiding en het geven van opleidingen, trainingen en oefeningen.

Missie
Onze missie is om de veiligheid bij evenementen te bevorderen. Dit doen we door onze kennis en deskundigheid centraal te zetten, deze kennis verder te ontwikkelen en te delen binnen en buiten de Safety Group.

Voor wie?
Het KCEV is er voor iedereen die te maken heeft met vraagstukken op het gebied van evenementenveiligheid, zoals vergunningsverleners bij overheden, hulpdiensten en andere bij evenementen betrokken professionals. Daarnaast is de kennisbank te raadplegen door o.a. journalisten en studenten die op zoek zijn naar kennis en informatie op het gebied van evenementenveiligheid.

Onafhankelijk
Het KCEV is onafhankelijk van uitvoerende entiteiten binnen de Safety Group. Dat sluit ondersteunend werk echter niet uit, zoals het verzorgen van kennisproducten en kennissessies voor medewerkers van de Safety Group. Het KCEV ontvangt geen overheidssubsidie.

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®
 1. Crowd Support

  Crowd Support staat voor de perfecte balans tussen veiligheid en gastvrijheid. Wij dragen bij aan de veiligheid en...
 2. Traffic Support

  Traffic Support is uw partner als het gaat om verkeersbegeleiding bij bouw- en infrastructurele werken of bij...
 3. Trends for Rent

  Wij zijn een logistiek- en facilitair dienstverlener in de evenementenbranche....
 4. EventAssist

  EventAssist verzorgt het complete uitnodigings- en registratietraject voor...
 5. Clickshots Fotomarketing & Evenementenfotografie

  De fotografen van Clickshots zijn specialist in het vastleggen van congressen,...

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners