IDEA+20+jaar%C2%A0SPITZ%C2%A0congres+%26+event%3A+directe+en+inhoudelijke+ontmoetingen
Nieuws

IDEA 20 jaar SPITZ congres & event: directe en inhoudelijke ontmoetingen

IDEA, de Independent Dutch Event Association, bestaat 20 jaar. Daarin groeide de bracheorganisatie voor live communicatie en eventmarketing bureaus niet alleen uit tot een keurmerk voor haar leden, maar bewees het onder meer tijdens de corona-crisis haar absolute meerwaarde als voorvechter en belangenbehartiger. EventBranche.nl interviewt de komende weken diverse IDEA-bureaus over de meerwaarde van het IDEA-lidmaatschap en hun kijk op de huidige eventwereld. Kersvers lid SPITZ congres & event ziet in de huidige evenementen vooral inhoudelijk gevoede, directe ontmoetingen.

IDEA 20 jaar, een mooie aanleiding om diverse bureaus / leden van de Independent Dutch Event Association aan het woord te laten. Wat is hun blik op de toekomst van ons vak en van hun bureau? In een reeks interviews spreken we deze weken met relatief nieuwe leden. Dit keer SPITZ congres & event. Het bureau gehuisvest in Den Haag en geleid door Marianne Dijkmans en Anouk Kamps, heeft een eigen visie op het vak van live communicatie: 

Samen brengen, verder brengen
“Met ons bureau, onze evenementen en opdrachtgevers zitten we altijd al heel dichtbij de actuele thema’s in de publieke sector. Naast een overduidelijke inhaalslag van het aantal evenementen na corona, een steeds kortere leadtijd ontwikkelen we vooral concepten die gebaseerd zijn op een directe en inhoudelijke ontmoeting van mensen in de diverse sectoren. Vaak vanuit de vraag om professionals vanuit die verschillende sectoren samen te brengen en verder te brengen."

Dat SPITZ daarbij een eigen plek in de markt inneemt, werd wel duidelijk tijdens de corona-maanden. Het Haagse bureau schakelde snel en koos er in no time voor om een eigen digitaal platform te ontwikkelen voor effectieve, interactieve en slimme online events. “In ons eigen platform kun je streamen, evalueren, interactie tot stand brengen, presentaties geven, maar ook praktische eventtoepassingen, zoals de facturering, zitten erbij in. Waar we uit de markt wel horen dat online events sterk afgenomen zijn, nu we weer fysiek samen mogen komen, zie je bij ons dat de vraag er zeker nog is. In veel gevallen gaat het dan om een combinatie van online en in person events, die soms een traject beslaan van weken of zelfs maanden.” 

Wat is jullie visie op het live communicatie vak?
“In onze concepten gaan we uit van op inhoud gebaseerd ontmoetingen. We hebben hiervoor diverse formats ontwikkeld en blijven vaak weg van de geijkte vorm (plenair-deelsessies-plenair). Zo maken we formats voor tafelgesprekken waarin men in gedifferentieerde samenstelling met elkaar in gesprek gaat, om elkaar op basis van inhoud echt goed te leren kennen maar we maken ook interactieve spellen, gericht op die inhoud. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld een onderzoek waarbij dat spel dan aanzet tot leren, trainen en didactiseren. Concreet en interactief. Dat altijd."  

Wat is typisch SPITZ, hoe doen jullie het anders?
"We laten ons o.a. inspireren door televisie, theater en kunst. Zo hebben we een aantal keren de inhoud vertaald naar een op maat gemaakt toneelstuk om op die manier meer awareness te creëren bij de doelgroep . Ook richten we  bijvoorbeeld een plenaire zaal in als bruin café of paradeplein met kleine tafeltjes, muziek, verschillende podia. Met korte programmaonderdelen, waarna men met elkaar aan die tafeltjes aan de slag gaat. Hierdoor ontstaat ook het netwerken op een organische wijze, geënt op het delen van kennis."

"Ook hebben we jaren geleden een crowd methodiek ontwikkeld en geïmplementeerd in ons platform.  Daarbij is de insteek om kennis op te halen uit de gehele sector en niet alleen bij de opdrachtgever. Daarmee wordt ook de opdrachtgever verrast door interessante best practices en wordt blootgelegd waar de uitdagingen zitten. Een oproep aan het gehele veld resulteert soms wel in 150 ideeën die voortkomen uit de bezoekers van het event. Met deze  conceptuele insteek maak je van bezoekers ook echt ambassadeurs.” 


Een SPITZ voorbeeld case:
Fake News festival

Opdrachtgever: KB, nationale bibliotheek
Datum: 06-11-2022
Locatie: KB, nationale biblitoheek
Aantal bezoekers: 200

Op zondag 6 november vond het Fake News festival plaats in de KB, nationale biblitoheek te Den Haag. Het festival bestond uit uiteenlopende workshops. Denk aan het samen met Bellingcat onderzoeken hoe nepnieuws gemaakt en gedeeld wordt, tot een paneldiscussie over complottheorieën en oorlogspropaganda, tot leren liegen gedurende een toffe theater workshop. Deelnemers luisterden tussen de workshops door naar een jazzband bestaande uit jongens van het Conservatorium. Dit onder het genot van een kop koffie gemaakt door de barista's van Guus Koffie of een glas wijn aangeboden door het Haagse Wij-N-Wereld.


 

Op welke trends of ontwikkelingen haken jullie in?
"We zien de actuele maatschappelijke thema’s en stromingen terug in onze evenementen, al is dat gelet op onze opdrachtgevers altijd al zo geweest. Verduurzaming, inclusie en diversiteit; het is geïncorporeerd in onze events. We zijn maatschappelijk betrokken en laten dit doorklinken in onze events; onze persoonlijke drijfveer."

Waarom zijn jullie onlangs IDEA lid geworden?
“Als nieuw lid van IDEA gaan we de komende tijd de voordelen van het lidmaatschap nog ervaren. Voor ons was de directe aanleiding een eis in een aanbesteding. Dan zie je dus dat IDEA-lid zijn ook echt een keurmerk is. Het is toch op voorhand al een beetje het kaf van het koren scheiden. Dat is voor ons genoeg toegevoegde waarde geweest om lid te worden."

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.