IDEA+20+jaar+Niels+Janssen+FX+Agency%3A+Digitaal+maakt+live+communicatie+campagnematiger
Nieuws

IDEA 20 jaar Niels Janssen FX Agency: Digitaal maakt live communicatie campagnematiger

De Independent Dutch Event Association (IDEA) bestaat dit jaar 20 jaar. Daarin groeide de bracheorganisatie voor live communicatie en eventmarketing bureaus niet alleen uit tot een keurmerk voor haar leden, maar bewees het onder meer tijdens de corona-crisis haar absolute meerwaarde als voorvechter en belangenbehartiger. EventBranche.nl interviewt de komende weken diverse IDEA-bureaus over de meerwaarde van het IDEA-lidmaatschap en hun kijk op de huidige eventwereld. "Digitaal helpt communicatie campagnematiger aan te vliegen, maar voor beleving, emotie en kippenvel gaat er niets boven de kracht van een live event."

Dit jaar bestaat IDEA 20 jaar een mooie aanleiding om diverse bureaus / leden aan het woord te laten. Wat is hun blik op de toekomst van ons vak? Met Niels Janssen van FX Agency spraken we over haar visie op de toekomst, de ontwikkeling van ons vak én de USP's van IDEA, wat merk je daar als bureau van, maar vooral wat heeft een opdrachtgever daar aan.

FX Agency heeft haar basis en achtergrond als bureau in de digitale communicatie-hoek, maar breidde haar kennis, expertise en service uit naar live communicatie en eventmarketing. Het bureau had nooit kunnen bevroeden dat juist die mix mede door corona, nu exact de vraag uit de markt is. 'Live kwam bij ons later, maar heeft nu wel de overhand. De maatregelen rondom corona waren verschrikkelijk voor onze branche, maar het heeft er ook voor gezorgd dat de acceptatie en omarming van alles dat online en digitaal is nu zelfs door de meest onverwachte doelgroepen is omarmd", aldus Niels Janssen die daar later nog op terugkomt.

Wat is jullie visie op de nabije toekomst van ons vak van live communicatie en events?

"Door corona, maar ook de opkomst van metaverse, nieuwe technoligische ontwikkelingen en de opmars van de strategische aanpak van communicatie zijn digitaal en live dichterbij elkaar gekomen. De combinatie van die twee zal blijvend zijn. Bij bedrijven en andere opdrachtgevers waar bijvoorbeeld events en communicatie nog niet volledig geintegreerd waren, is dat nu bij veel corporates echt op één hoop gekomen. Met als direct gevolg dat er veel campagnematiger naar communicatie en evenementen gekeken wordt. In veel gevallen zie je in die campagnes een traject met digitale communicatie met als hoogtepunt een fysiek of online live event."
 


"Bij FX Agency denken wij dat je daardoor in kwantiteit wat minder events zult organiseren, maar zal de kwaliteit doorgroeien. Het is nog belangrijker dat de beleving, de ervaring klopt. In veel gevallen wordt het digitale traject gebruikt om de kennis en informatie te delen en zorgt het live event binnen de strategie voor de grote belevingsimpact."

Wat betekent dat nog meer voor de praktijk van jullie opdrachtgevers?

"Dat events campagnematig worden ingezet, dat is al jaren aan de gang. Maar corona zorgde ervoor dat veel bedrijven en merken boven de materie gingen hangen: waarom doen we dat jaarlijks terugkerende event eigenlijk? Kunnen we, of moeten we dat misschien op een andere manier invullen? Eén van onze opdrachtgevers stelde letterlijk die vraag: Waarom deden we dat ook alweer en wat was het doel? Het antwoord op die vraag werd uiteindelijk een communicatietraject met veel digitale kennisoverdracht en een event met veel beleving en fun. Daardoor werden doelstellingen deels beter bereikt. Onze voorspelling voor 2023 is dat de enorme behoefte aan samenkomen die er momenteel nog is, na die 2 jaar corona, nu zijn plek, balans en vorm zal vinden binnen strategische communicatiecampagnes waar steeds weer gezocht wordt naar het ideale middel."

Nieuwe technologie, digitale event-onderdelen en gamification worden nu ook door de oudere doelgroep opgepakt

 

Je gaf aan dat ook onverwachte doelgroepen de digitale componenten omarmden. Waar moet ik dan aan denken?

"Heel concreet: we doen veel leadership events en communicatie. Die doelgroep is simpelweg gemiddeld wat ouder. Maar ook die doelgroep moest noodgedwongen naar video calls als gewoonte. Waar we jarenlang zagen dat het inzetten van technologie, digitale onderdelen en bijvoorbeeld gamification wel meteen opgepakt werden door de jongeren, is de oudere doelgroep na jaren van een ietwat afwachtende houding, nu ook vol over de drempel."

Is er nog een andere sociaal maatschappelijke ontwikkeling die op de korte termijn invloed zal hebben ons op vak?

"Dan noem ik toch echt de carbon footprint. Om te beginnen zie je bij internationale events dat het zo maar invliegen van duizenden gasten, anders ingevuld wordt. Daar gaat het meer naar hybride, online of ander middel. Maar ook nationaal zijn opdrachtgevers die als uitgangspunt nemen dat niet iedereen verplicht moet reizen om een event te bezoeken. Veel kiezen dan ook binnen Nederland voor een hybride variant. Gelet op onze boekingen in het tweede deel van dit jaar kunnen wij concluderen dat de carbon footprint, verantwoord en duurzaam zo hoog en zo'n groot onderdeel uitmaakt van de agenda. Bedrijven voelen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen en durven dat op een evenement en in de communicatie als statement uit te dragen. Live is daarbij het krachtigste moment om dat 'statement' te laten voelen en beleven. Dat kan niet op 1 dag of 1 moment, maar binnen een campagne is dan zeker het live event het meest impactvol."

Is jullie lidmaatschap van IDEA daarbij een keurmerk naar opdrachtgevers toe?

"Het is allereerst voor ons zelf de bevestiging dat we bij de top horen, bij de A league. En het is al meerdere keren door opdrachtgevers benoemd in de pitch: we zagen jullie bij de IDEA-bureaus staan. Dus dat heeft echt meerwaarde. Tot slot, met onze achtergrond als digitaal bureau, draagt het IDEA-lidmaatschap zeker bij aan onze positionering als live bureau."

Hoe profiteer je als lid van het netwerk met bureaus binnen IDEA?

"Daar hebben we boven verwachting veel aan gehad. De IDEA bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde, omdat er op niveau veel kennis wordt uitgewisseld in alle openheid. Zeer waardevol. Mooi voorbeeld daarvan is ook de IDEA Talent Scout waardoor je connectie hebt met de hogescholen en studenten."

Wat merk je van de lobby rol van IDEA?

"Dat heeft de afgelopen periode ontzettend zijn waarde bewezen: als zelfstandig bureau kun je dat nooit bewerkstelligen. Het was voor ons echt cruciaal. Ook de interne crisis app-groep had veel meerwaarde. Je hebt door onder meer het delen van problemen en oplossingen het gevoel dat je niet alleen staat."

"Uiteindelijk is de belangrijkste samenvatting dat we bij FX Agency zien hoe de groei van digitale communicatie er voor heeft gezorgd dat het communicatietraject campagnematiger wordt aangevlogen, met (online) events als onderdeel daarvan. Maar voor beleving, emotie en kippenvel gaat er niets boven de kracht van een live event."

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.