Farid+Tabarki+over+live+communicatie%3A+maak+een+kwaliteitsslag+en+denk+niet+in+of+online%2C+of+live
Nieuws

Farid Tabarki over live communicatie: maak een kwaliteitsslag en denk niet in of online, of live

Farid Tabarki is oprichter van Studio Zeitgeist en kijkt vanuit een helikopterview naar de wereld van live communicatie en experience marketing: "Onze samenleving transformeert snel en radicaal van vast naar vloeibaar. Verandering wordt een constante. Het midden zal zich moeten heruitvinden. Daarbij moet live communicatie een kwaliteitsslag maken en denk daarbij niet in óf online, óf live...."

Farid Tabarki is oprichter van Studio Zeitgeist en trendwatcher. Hij voorspelt een meer vloeibare samenleving. Zeker ook op het gebied van live communicatie gaat er het nodige veranderen, waarbij hij vindt dat de kwaliteit omhoog moet. 

De tijdgeestonderzoeker helpt bedrijven zich voor te bereiden op de toekomst. “De afgelopen twee jaar is een leerzame periode geweest, waarin we de contouren van onze nieuwe samenleving versneld hebben zien ontstaan.” Farid Tabarki omarmt de visie van de filosoof Zygmunt Bauman, die een zogenaamde ‘vloeibare samenleving’ voorziet. “Verandering is de enige constante en onzekerheid de enige zekerheid. Technologische ontwikkelingen zorgen voor snelle veranderingen. Oude ordes brokkelen af, soms langzaam en sommigen in rap tempo.”

Kwaliteitsslag
Tal van technologische toepassingen hebben dankzij de pandemie ongelofelijk snel hun weg gevonden. “We gaan nu van digitaal weer terug naar live. Daar gaat vanzelf een nieuwe balans ontstaan. Online heeft tijdens de pandemie zijn waarde bewezen. De technologische toepassingen gaan niet meer verdwijnen. Dit legt de lat voor live communicatie hoger. Live communicatie moet nu zijn meerwaarde bewijzen. Automatismen uit het verleden kunnen overboord. Live communicatie moet in 2022 een kwaliteitsslag maken. En natuurlijk is het niet of online of live communicatie. Meer dan ooit zullen deze trajecten elkaar gaan versterken.”

De veranderingen en de nieuwe mogelijkheden bieden volop kansen, zeker voor opdrachtgevers en organisatoren van evenementen. Tabarki schetst een praktijkvoorbeeld. “Voorafgaand aan een evenement kun je online inzetten om publiek te werven en mensen warm te maken voor je event. Ook daarna kun je je publiek een duidelijke meerwaarde bieden met online trajecten. Je bent langer en op meer momenten in contact en dat biedt business opportunities.”

Blockchain
Meer momenten met je publiek brengt ook meer verantwoordelijkheid op meerdere fronten met zich mee. “Je moet wel serieus wat te bieden hebben aan bijvoorbeeld kennis. Als je dat kunt geven, ontstaat er vertrouwen en wil het publiek jou best wat teruggeven in de vorm van data. Wat opnieuw een stuk verantwoordelijkheid met zich meebrengt, want met die gegevens moet je goed omgaan. De blockchain is bezig met een onstuitbare opmars. De toepassingen hiervan – bijvoorbeeld beheren en toegankelijk maken van data - staan nog in de kinderschoenen, maar zeker is wel dat ook deze ontwikkeling bijdraagt aan de vloeibare samenleving.”

De oprichter van Studio Zeitgeist constateert dat veel mensen de afgelopen periode een soort reset-knop hebben ingedrukt. “Mensen hebben zich achter de oren gekrabd en hun leven onder de loep genomen. Wil ik blijven doen wat ik deed? Geeft mijn huidige leven echt nog voldoening? Door zich deze vragen te stellen zien we nieuwe bewegingen op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling zie je terug in bijvoorbeeld de personeelstekorten in de zorg en zeker ook in de eventbranche. Ik denk dat met name aan de technische kant die tekorten de komende jaren voelbaar blijven. Er wordt aan alle kanten getrokken aan goede technici en de aanvoer vanuit de opleidingen is te mager om de tekorten te kunnen opvangen.”

Bedrijven creëren nu, mede als gevolg van de tekorten op de arbeidsmarkt, een inclusieve werkomgeving, een plek waar mensen zich prettiger voelen en waar hun capaciteiten tot hun recht komen. “Het klassieke functieprofiel verliest z’n waarde. Het totaalplaatje van wat iemand meebrengt wordt juist veel belangrijker.”

Transformation playground
Om dit te illustreren geeft Tabarki een voorbeeld van een escaperoom. “Hartstikke leuk om met je team proberen te ontsnappen uit een escaperoom door puzzels op te lossen. Heb je een team met allemaal mensen met dezelfde eigenschappen, dan is de kans veel kleiner dat je ontsnapt dan een team met uiteenlopende eigenschappen en kwaliteiten. Door zo naar teams te kijken, wordt er een grote kwaliteitsslag gemaakt in de samenstelling van teams. Dat leidt tot meer oplossingsgerichtheid en meer productiviteit. Ook hier zie je de vloeibaarheid terugkomen. Bijzondere omstandigheden vragen aparte skills. In een team met diversiteit is de kans groter dat iemand juist die vaardigheden bezit. Hij of zij kan dan een stap naar voren zetten door die specifieke vaardigheden in te zetten.”

Van proces naar spel – is een van de pijlers van de door Studio Zeitgeist ontwikkelde ‘Transformation Playground’. Dit is een belangrijke factor waarmee Tabarki bedrijven naar ‘the next level’ loodst. “Creëer een omgeving waar ruimte is om fouten te maken en om experimenten uit te voeren.  Nog altijd heerst er een taboe op het maken van fouten. Langzaam maar zeker gaan we inzien hoe waardevol het is om fouten te maken en dat het gezien moet worden als leerproces.”

De snelheid waarmee ontwikkelingen hun weg vinden wordt alsmaar groter. “De jonge generatie van digital natives stroomt nu de arbeidsmarkt op. De hoeveelheid informatie die deze generatie kan processen is indrukwekkend. Aan de andere kant is hun aandachtspanne kort. Hierdoor raken ze ook snel verveeld. Dat is een verandering op de werkvloer om serieus rekening mee te houden.” De afgelopen periode is volgens Tabarki een hele leerzame periode geweest. “We hebben de voordelen van online ervaren. Er is een enorme snelheid ontwikkeld. Live communicatie geeft het nodige tegenwicht. Het is een stukje vertraging, een zintuigelijke ervaring die niet te vergelijken is met het zitten achter een scherm."

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.