Eventbranche in gesprek met ministeries: stap gezet richting test evenementen

07-10-2020 - EVENEMENTEN CORONA - Fieldlab Evenementen heeft namens de evenementenbranche overleg gevoerd met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Van Ark (Medische Zorg & Sport), Van Engelshoven (OC&W) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken & Klimaat). Belangrijkste uitkomst: er lijkt een eerste echte stap gezet richting test evenementen.

Tijdens het gesprek werd de ernst van de situatie onderkend en ook aangegeven dat het schetsen van economisch en maatschappelijk perspectief van wezenlijk belang is. Ook is het voor alle partijen duidelijk dat er stappen moeten worden gemaakt. Het overleg biedt weer enigszins perspectief voor de sector en de samenleving, hoewel er zeker oog is voor de huidige ontwikkeling van het virus.

Notitie Fieldlab naar RIVM
Eén van de voornaamste uitkomsten is dat de notitie van Fieldlab Evenementen, die in samenwerking met de wetenschap is ontwikkeld, ondersteund door de bewindslieden aan het RIVM wordt voorgelegd ter beoordeling. Het document is gericht op het organiseren van test events voor de gehele branche. Het RIVM komt op basis van dit plan tot een advies, dat moet leiden tot een kabinetsbesluit.
 

In de Telegraaf reageert de woordvoerder van staatssecretaris Keijzer: "De sector heeft in korte tijd een gedegen plan neergelegd om veilig en verantwoord evenementen te organiseren. Perspectief is voor deze sector van belang. Maar of het snel tot meer mogelijkheden voor evenementen komt, is nog wel de vraag. De woordvoerder wijst er ook op dat de huidige coronamaatregelen noodzakelijk zijn. En of er meer ruimte komt, hangt ook af van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt."


Daarnaast wordt Fieldlab onderdeel van het sneltestprogramma van VWS. Hierdoor kan Fieldlab ook input op dit gebied inbrengen en gevalideerde testen kunnen worden gebruikt in het Fieldlab-programma. Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de organisatie van evenementen.

Simultaan met het bovenstaande start de evenementenbranche alvast met de voorbereidingen van een testevent, met als doel data en kennis te genereren om uiteindelijk de capaciteit op de evenementen te kunnen verhogen.


Over Fieldlab Evenementen
Fieldlab Evenementen is op 10 juni 2020 opgericht en heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl

Structuur Fieldlab Evenementen:

De stuurgroep van Fieldlab Evenementen bestaat uit:

 • Marcel Elbertse – The Support Group en De Alliantie van Evenementenbouwers
 • Riemer Rijpkema – CLC-VECTA en Het Eventplatform
 • Steven Scheer – Gemeente Rotterdam en Instituut Fysieke Veiligheid
 • Sybrecht Lensink – NOC*NSF
 • Waarnemend lid vanuit de overheid – DG Programma Samenleving en COVID-19
 • Waarnemend lid vanuit de overheid – Ministerie EZK

 

Programmateam

Het programmateam van Fieldlab Evenementen bestaat uit:

 • Pieter Lubberts – Backbone International
 • Maarten Kuijper – Open-House
 • Maarten Schram – IDEA / Eventplatform
 • Merit Clocquet – Sportinnovator
 • Léoni de Jong – Solid
 • Dimitri Bonthuis – WSM

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners