Evenementen+verzekeraars+waarschuwen%3A+terreurdreiging+is+reeel+risico
Nieuws

Evenementen verzekeraars waarschuwen: terreurdreiging is reeel risico

EVENEMENTEN VERZEKERING - Het laatste jaar is het belang van evenementenverzekeringen fors toegenomen door o.a. extreem weer, bedrijfsongevallen en terrorisme. Maar wat betekent dit voor de verzekering van een evenement en waar moet je als organisator rekening mee houden? Centraal Beheer Achmea, BeneVia Verzekeringen en KLAP Verzekeringen leggen uit.

'Als evenementen organisator doet u er alles aan om het evenement zo goed mogelijk neer te zetten en er een groot succes van te maken. Alles van A tot Z lijkt te kloppen en er lijkt niets meer verkeerd te kunnen gaan. En toch zijn er steeds weer zaken waar u geen invloed op hebt', zegt Yvo Jurgens van Centraal Beheer Achmea. 'Voorbeelden genoeg. Een bezoeker loopt schade op en stelt u aansprakelijk. Er breekt noodweer uit waardoor het wordt afgelast. Een van de top artiesten deze dag wordt ziek. Allemaal voorbeelden waarbij Centraal Beheer Achmea u kan verzekeren voor de financiële gevolgen'.

Voor vrijwel elke type evenement is er een oplossing. Of het nu een dance event of een bedrijfsevenement betreft. Primair zorgt een dekking voor de volgende zaken:
- Onkosten dekking (evenement onverhoopt uitgesteld of afgelast, bijvoorbeeld door extreem weer)
- Aansprakelijkheidsdekking (medewerkers en optioneel bezoekers)
- Ongevallendekking (medewerkers en optioneel bezoekers)
- Waardevolle objecten en gehuurde materialen.

Gerald Sandel van BeneVia Verzekeringen:
'Bij veel verzekeraars kent de evenementenverzekering een standaarddekking, maar zeker de specifieke risico’s worden vaak gedekt in een aanvulling op deze standaarddekking. Als je deze aanvulling als organisator van een evenement niet hebt afgesloten en je krijgt te maken met een schade, dan kun je een groot probleem hebben. Zo moet de organisatie van vrijwel ieder evenement zich indekken tegen het aansprakelijkheidsrisico. Andere risico’s zijn specifieker. Werk je met artiesten? Dan wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent wanneer de hoofdact niet op het podium kan verschijnen, bijvoorbeeld door ziekte. Als je een groot buitenfestival organiseert dan ben je zeer afhankelijk van het weer. Een grote storm kan de organisatie flink in de problemen brengen, ook dit risico is goed verzekerbaar. Daarom is het raadzaam om de verzekering van het evenement goed te laten regelen door een specialist. Sommige organisaties hebben zelf een specialist in huis, andere organisaties schakelen hierbij hulp in. Zo komen organisatoren van evenementen vaak bij ons terecht', aldus Sandel van BeneVia Verzekeringen.

Terreurdreiging
'Helaas is het risico van terrorisme aanslag recent na de aanslagen in Parijs en de dreiging in Brussel een risico om heel serieus te nemen. De gevolgen van Terrorisme (aanslag en dreiging) is voor evenementen in Nederland verzekerd op de Evenementenverzekering indien de rubriek productiekosten/onkosten is meeverzekerd. Wel zit hier een maximum aan van € 1 miljard per jaar voor alle terrorismeschades tezamen en mits de annulering door overheidswege wordt opgelegd. Je kan ook verzekeringsdekking inkopen zonder dit (jaar)limiet tegen een aanvullende premie', vertelt Michiel Bredius van KLAP Evenementenverzekeringen.

'De evenementenverzekering biedt dus ook dekking voor schade door terreurdreiging, vervolgt Bredius. Voor evenementenlocaties is dit van belang want lang niet alle locaties hebben zo’n verzekering i.t.t. de organisatoren. Men realiseert zich vaak niet dat de reguliere (bedrijfsschade-)verzekeringen geen schade door dreiging dekken. De reden is dat deze verzekeringen alleen terrorismeschade dekken als er daadwerkelijk sprake is van materiële schade (door een aanslag).'

Gerald Sandel van BeneVia Verzekeringen voegt daaraan toe: 'Gelukkig hebben wij geen recente voorbeelden van schades bij evenementen door (dreiging van) terrorisme. Ons is wel een voorbeeld bekend binnen Nederland. Op 12 maart 2009 werd een concert van The Killers in de Heineken Music Hall afgelast wegens een bommelding in de nabijgelegen IKEA. De Heineken Music Hall had een schade van ongeveer 35.000 euro, onder meer door extra veiligheidsmaatregelen die dag. Om dat Heineken Music Hall geen evenementenverzekering had afgesloten kreeg zij de schade niet vergoed. Organisator Mojo was wel verzekerd tegen dit risico.'

'Schades door terrorisme zijn nog niet veel voorgekomen in Nederland. Maar het is wel een reëel risico, het verzekeren van dit risico wordt steeds relevanter', zegt Sandel.'Zo werden eind november diverse evenementen in en rondom Brussel afgelast omdat daar een hoge terreurdreiging was. Evenementen die toen niet doorgingen waren onder meer het muziekevenement SOUND/CHECK, een concert van Johnny Hallyday, en in het nabijgelegen Vilvoorde een sinterklaasintocht, het soepfestival en een circusvoorstelling.'

Slecht weer
'Veel mensen herinneren zich nog wel het drama dat zich vijf jaar geleden heeft afgespeeld tijdens Pukkelpop in België. Een onverwachte storm zorgde op het festival voor veel gewonden en helaas zelfs enkele doden. Maar slecht weer is in Nederland geen incident. Ook afgelopen zomer werden vele kleine en grote festivals beïnvloedt door het slechte weer. De bevrijdingsfestivals bijvoorbeeld, ze begonnen later of konden zelfs helemaal niet doorgaan. Of de Zwarte Cross, het hoofdpodium moest tijdens het evenement gesloten worden.
Het risico op slecht weer is goed verzekerbaar. Dit risico kan bij vrijwel iedere verzekeraar afgedekt worden met een clausule voor schade door slecht weer', zegt Gerald Sandel van BeneVia Verzekeringen tot slot.

Michiel Bredius van KLAP Evenementenverzekeringen:
2015 heeft het belang van het hebben van een goede Evenementenverzekering wel aangetoond. Denk aan het extreme weer van de afgelopen zomer, zoals:

1. Onweer en stortregens in juni, waardoor evenementen deels geen doorgang konden vinden en/of schade aan materiaal.
2. De extreme hitte begin juli, waardoor events geen doorgang konden vinden (bijvoorbeeld 40 graden in Duitsland waardoor een Run geen doorgang kon vinden).
3. En de zomerstorm van eind juli waardoor vele evenementen geen doorgang konden vinden en materiaalschade.

'Die evenementen waarbij van tevoren goed met alle partijen is besproken wie voor de schade opdraait in het geval het evenement geannuleerd worden hebben de schade relatief snel vergoed gekregen. Het advies is dan ook vooral vooraf met partijen af te stemmen wie de verzekering afsluit in het geval het evenement geen doorgang kan vinden en voor welke bedragen. Betrek daar ook je toeleveranciers, sponsoren evt. subsidiegevers bij', vertelt Bredius.

Aansprakelijkheid
'Helaas is het Monstertruck drama weer veel in het nieuws de laatste dagen. De aansprakelijkheid van alle partijen komt in deze schade weer naar voren. Zowel qua risico-inschatting als risico-beperking is hier tekort geschoten. Verder dienen de partijen indien het dan toch mis gaat zich adequaat te verzekeren. Zoals de toeleverancier, en de eventorganisator dient weer te checken of de toeleverancier goed verzekerd is en is dat niet het geval dan in ieder geval zorgen dat hij zelf voor dat risico verzekerd is. Verder heeft de gemeente hier uiteraard ook een rol en wat ons betreft niet alleen op de inschatting of de vergunning af gegeven kan worden en de risico’s aanvaardbaar zijn maar ook of de partijen adequaat verzekerd zijn om de burgers te beschermen als het onverhoopt toch mis gaat. Hiervoor heeft Klap overigens recent een tool ontwikkeld om een gemeente of organisator bij te helpen', zegt Michiel Bredius van KLAP Verzekeringen

Samengevat: zorg ervoor dat de bij een evenement betrokken partijen een goede aansprakelijkheidsverzekering hebben en bespreek ook dit vooraf met elkaar en doe met professionele partijen zaken.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.