Evenementen komende 3 weken: max 30 binnen en max 40 buiten, interne events uit den boze

29-09-2020 - EVENEMENTEN CORONA - Na een lange dag bellen, uitzoeken en navragen is het Eventplatform met meer duidelijkheid gekomen rondom de nieuw afgekondigde maatregelen voor tenminste de komende drie weken. Het Eventplatform zette alles nog een keer op een rij...En waar er hoop was, waar er op ontheffingen gerekend werd, ziet het er niet rooskleurig uit: 30 maximaal binnen, 40 maximaal buiten, mits geen gezelschap (waar ook collega's bij horen), dan zijn slechts 4 personen toegestaan.

In de persconferentie van 28 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze nieuwe maatregelen gaan in op 29 september 18.00 en gelden voor de duur van 3 weken.


Bijeenkomsten binnen

Tot 30 bezoekers (per zelfstandige ruimte, exclusief personeel, mits geen ‘gezelschap’)

Bijeenkomsten buiten

Tot 40 bezoekers (exclusief personeel, mits geen ‘gezelschap’)

‘Gezelschap’

Het is verboden in een ‘gezelschap’ van meer dan 4 personen samen te komen. Er is sprake van een gezelschap als de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, vriendengroep of collega’s) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft of verjaardagsfeest).
>> Van de redactie EventBranche.nl: LET OP, hier worden ook nadrukkelijk collega's genoemd. Dat betekent dat interne evenementen minimaal 3 weken uit den boze zijn.Uitzonderingen

 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte
  >> Van de redactie EventBranche.nl: LET OP, gevoelsmatig zit hier bij deze uitzondering een opening voor de zakelijke markt, maar in principe moet je bij noodzakelijke samenkomsten voor de continuering denken aan bijvoorbeeld een alv. Noodzakelijk mag in ieder geval niet ruim geinterpreteerd worden.
   
 • Samenkomsten in het kader van educatieve activiteiten
  >> Van de redactie EventBranche.nl: LET OP, horen congressen bij educatieve activiteiten? Het gaat in de basis om scholen, maar een noodzakelijke BHV training zou hier ook onder kunnen vallen.
   
 • Cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar
   
 • Samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel mits de gasten allen hotelgasten zijn
   
 • Samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom
  >> Van de redactie EventBranche.nl: LET OP, gevoelsmatig zouden we hier zeggen, daar vallen beurzen onder. Beurzen worden wel degelijk gezien als doorstroom, maar dan enkel met toestemming van de veiligheidsregio voor een bepaald maximum aan personen die de beurs mogen bezoeken
   
 • Samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio kunnen ontheffing krijgen op de beperking van maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte


Voorwaarden bij de uitzonderingen

Binnen: placeren en bij meer dan 100 gasten ook registeren & gezondheidscheck
Buiten: bij meer dan 250 gasten = placeren, registreren & gezondheidscheck
Doorstroom binnen & buiten: de veiligheidsregio bepaalt het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd mag worden toegelaten en reservering per tijdvak. Deze voorwaarden gaan in per 5 oktober.

Disclaimer
Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar het evenement plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden.

Raadplaag daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

1 Reacties

Op de website staat toch ook, dat een bedrijf een uitzondering is op het maximum gezelschapsgrootte? Daar vallen dan toch collea's onder, of niet?

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

personen die 1 huishouden vormen;
kinderen tot 13 jaar;
het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
uitvaarten;
personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
beroep, bedrijf of vereniging;
vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties;
vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen;
verkiezingen;
N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

REDACTIE: scherp gezien Timmy, is later aangepast, maar uit navraag blijkt dat het hier gaat om gebouwen waar een beroep wordt uitgeoefend, mensen in een bedrijf samen komen om noodzakelijk werk te verrichten en verenigingen waar bijvoorbeeld louter sporters mogen komen en geen publiek
Timmy @ 30-09-2020 09:28 uur
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners