Categorie+Relatie+Events%3A+Accenture+Innovation+Summit+2016
Nieuws

Categorie Relatie Events: Accenture Innovation Summit 2016

GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - Tijdens de Gouden Giraffe Event Awards, op 10 februari in DeFabrique in Utrecht, draait het in de categorie Relatie Events om evenementen gericht op het versterken van de band met externe relaties.
Casenaam:                 Accenture Innovation Summit 2016
Inzender:                   Accenture
Opdrachtgever:          Accenture


Hoofddoelstelling:     
Het samenbrengen van 2500 meest bepalende innovators van Nederland, in evenwichtige vertegenwoordiging van de relevante partijen uit het innovatie ecosysteem, teneinde kennis uit te wisselen, elkaar te stimuleren, te inspireren, van elkaar te leren, en nieuwe verbindingen te  leggen die kunnen leiden tot verdere ontwikkeling van innovatie in Nederland.

Effect:                       
Het aantal aanwezigen, de kwaliteit hiervan, de drukte bij de verschillende programma-onderdelen en de feedback van zowel deelnemers, partners, klanten als medewerkers waren bovengemiddeld goed. De bovenliggende programmadoelstellingen, met als kern het bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland op het gebied van innovatie, zijn door het succes van het event voor een deel dichterbij gekomen. In welke mate, en met welk resultaat tot gevolg, zal moeten blijken in de komende periode waarin follow-up plaatsvindt.

Verdient deze case de Gouden Giraffe Publieksprijs? Stem dan nu, click op onderstaande button:

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.