Brussel biedt steunfonds voor B2B eventplanners

17-07-2020 - Het Brussels Grootstedelijk Gewest en Visit Brussels biedt de B2B sector de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidieregeling ter ondersteuning van de meetings en congres industrie.

Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen

Voor het herstel van de economie en ter ondersteuning van de B2B sector, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Visit Brussels een budget van 2.000.000 euro beschikbaar.  

Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan organisatoren van b2b-evenementen (ten minste 200 deelnemers, 2 dagen, één overnachting in Brussel) door hen een subsidie toe te kennen voor de betaling van de locatie van hun evenement in 2020 (2.000.000 euro totaalbudget, maximaal 50.000 euro per in aanmerking komend evenement en 50% van het maximumbedrag van de zaalhuur).

Wie kan een project indienen?

De subsidie is bedoeld voor alle organisatoren van b2b-evenementen, m.n. nationale en internationale verenigingen, federaties, NGO's, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en private ondernemingen. 

Elke rechtsvorm die beschikt over een ondernemingsnummer op het ogenblik van de indiening van het aanvraagdossier, komt in aanmerking voor het fonds.

Het project moet aan 7 voorwaarden voldoen:

  1. Minstens 200 deelnemers gedurende minstens 2 dagen op rij en één nacht bijeenbrengen.
  2. Minstens 1 overnachting in Brussel voor minstens 30% van de deelnemers bevatten (ongeacht of het om een internationaal of een nationaal evenement gaat).
  3. Hoofdzakelijk gericht zijn op een b2b-publiek (evenementen voor het grote publiek zijn uitgesloten).
  4. De locatie van het evenement moet zich bevinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  5. Het contract met de locatie mag niet voor 15 juli zijn ondertekend.
  6. Betaling van de factuur/het voorschot voor de huur van de locatie van het evenement tussen 15 juli en de uiterste datum voor ontvangst van de bewijsstukken (31 oktober 2020).
  7. Het project moet binnen de vastgestelde termijn en in de vereiste vorm (formulieren, bijlagen, enz.) worden ingediend.

Deze projectoproep staat open van 15 juli 2020 t/m 30 september 2020

Meer info: 

https://visit.brussels/en/article/support-funds-to-get-back-on-track-or-how-you-can-always-count-on-brussels

 

>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners