Bijeenkomsten weer toegestaan: tot 100 personen per 1 juli; ministerie geeft uitleg over verwachting 1 juni

11-05-2020 - 'We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen de afspraken blijft naleven. Dus thuis blijven als je klachten hebt, 1,5 meter afstand, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte', was de belangrijkste boodschap van Minister President Rutte en minister De Jonge, alvorens zij het opheffen van een aantal maatregelen doornamen, waaronder het openstellen van kleine bijeenkomsten tot 100 personen vanaf 1 juli.

LET OP: nav onduidelijkheid en scherpe oplettende branchegenoten, rees de vraag of de aankondiging tot vrijstelling voor bijeenkomsten tot 30 personen per 1 juni ook geldt voor de niet genoemde locaties. Nu wordt alleen gesproken over 30 personen bij Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), maar geldt dit ook voor een event, beurs, of congreslocatie? Die vraag bij onze contactpersoon van het ministerie neergelegd. Dit was het antwoord:
 

De aangekondigde versoepeling per 1 juni is een limitatieve opsomming en dus expliciet alleen van toepassing op de genoemde locaties. Overigens is de versoepeling enkel aangekondigd, en zal t.z.t. op basis van het al dan niet onder controle houden van het virus moeten blijken of de versoepelingen ook echt van kracht worden. Dan zal het ook specifieker worden uitgewerkt, aldus de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Het voornemen is om vanaf 1 juni horeca en bijvoorbeeld musea deels open te stellen, waarbij het maximum in bijvoorbeeld restaurants tot 30 personen geldt, inclusief personeel. 1 juli wordt dit aantal verhoogd naar 100 personen, waarbij vanzelfsprekend de regelgeving mbt tot bijvoorbeeld 1,5 meter leidend blijft. Ook de overige algemene maatregelen hieronder samengevat, blijven van kracht:

  • Blijf altijd thuis als je klachten hebt;
  • Bij benauwdheid en/of koorts blijven alle huisgenoten thuis;
  • Houd anderhalve meter afstand;
  • Werk zoveel mogelijk thuis;
  • Buitenshuis geldt: vermijd drukte. Deze komt in de plaats van het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Verder reizen we niet onnodig en het openbaar vervoer gebruiken we alleen als dat noodzakelijk is;
  • Ben je ouder dan 70 of heb je een andere ziekte dan COVID-19, wees dan extra voorzichtig;
  • Ook de algemene hygiëneadviezen blijven gehandhaafd: handen wassen, hoesten en niezen in binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. 

 

Door Rijksoverheid.nl zijn de verruimingen als volgt samengevat:

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;

Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
bezoekers moeten reserveren;
in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Minster De Jonge hierover in zijn Kamerbrief:

Het kabinet denkt hierbij aan een (beperkte) opening van horecagelegenheden. Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen, maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden. Gasten moeten reserveren. Uiteraard geldt de anderhalve meter afstand. En vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te kunnen schatten of er risico’s zijn. Het is natuurlijk cruciaal dat mensen die check vooraf wel heel serieus nemen. Maar dat vertrouwen mogen we na de laatste maanden wel hebben 

 

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Uit de toespraak:

'De volgende stap is voorzien op 1 juli, en natuurlijk geldt dan wel opnieuw: als het kan. Kort samengevat willen we per 1 juli het getal van 30 personen verhogen naar 100 voor alle categorieën die ik net heb genoemd onder precies dezelfde voorwaarden. Uiteraard kunnen vanaf dan ook de kerken, congrescentra en crematoria weer bijeenkomsten organiseren tot 100 personen. Dat geldt ook voor bruiloften.'

Nav vragen onder dit artikel:
Er is al wel aangegeven dat die aantallen inclusief aanwezig personeel zijn, maar hoe zit dit met meerdere groepen in een locatie met diverse ruimtes? Of op één dag met diverse tijdsloten? Pathé liet op social media daar al over weten:

@pathé op Twitter, het Officiële Twitter-account van Pathé:

Zoals het er nu naar uitziet, mogen wij vanaf 1 juni weer open! We mogen per film, per zaal maximaal dertig mensen verwelkomen. Ook zijn er andere maatregelen in de bioscoop om de veiligheid te waarborgen. Binnenkort vertellen we meer over deze maatregelen. Tot snel!

Voor alle duidelijkheid: uiteraard hebben wij gecheckt bij de overheid wat mag. Zij hebben bevestigd dat we dertig mensen per zaal mogen ontvangen!

Dat suggereert op zijn minst dat in locaties met meerdere ruimtes en natuurlijk op basis van de 1,5 meter maatregelen en eventuele noodverordeningen van de veiligheidsregio, per ruimte 30 mensen aanwezig mogen zijn. Ook hier probeert EventBranche.nl zsm tot een sluitend antwoord te komen en vooral welke maatregelen dan nodig zijn om binnen de richtlijnen te blijven.

 

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

'Het virus moet daarbij beheersbaar blijven, dus alle stappen en het opheffen van maatregelen binnen de mogelijkheden.'

Foto: Next Venue

13 Reacties

Wat betekent 30 en 100 .... per zala of per locatie. De RAI... 30 man. Pathe met 15 zalen, 30? dus 2 mensen per zaal, oh nee personeel moet er ook nog af? Ik ben eigenaar van een groot vergadercentrum en ga er van uit dat het per zaal geld. anders zou er geen verschil zijn tussen een vergaderlocatie van 150 m2 en de onze met 4000 m2? Wat denk jij?
Peter @ 06-05-2020 21:38 uur
Ik heb dezelfde vraag als Peter. Ik deel zijn verwachting. Hoewel je natuurlijk ook met aankomst, vertrek en sanitair rekening moet houden. Zou mooi zijn als er iets meer duidelijkheid komt hierover.
Kevin @ 06-05-2020 22:40 uur
Concertzalen mogen open tot 30 personen en later tot 100 personen. Waar valt het orkest onder wat in de concertzaal moet spelen?
Suzanne van de Ven @ 06-05-2020 23:17 uur
ik organiseer feesten voor singles bij diverse horeca met zon 60 a 90 bezoekers. waarschijnlijk mogen vanaf 1 juli weer samenkomsten tot 100 personen, echter... feesten en dansen met 1,5 m afstand? onmogelijk lijkt me... idem voor bruiloften?
petra single events @ 07-05-2020 11:24 uur
Ik zie dat jullie nu de vraag hebben gesteld aan het ministerie of samenkomsten vanaf 30 personen wel mogen vanaf 1 juni.
Willen jullie ook vragen: mag je dan ook een feest organiseren, en hoe doe je dat, op 1,5 m afstand?

Rutte heeft aangegeven dat in situaties waar die anderhalve meter niet te handhaven is, die ook niet verplicht is. Hij noemde daarbij expliciet het openbaar vervoer en contactberoepen zoals kapper.
Ligt het binnen de verwachting dat dit binnenkort ook voor de horeca zal gaan gelden omdat horecagelegenheden simpelweg niet rendabel kunnen draaien met de 1,5 meter regel en je ook geen feesten kan organiseren op 1,5 meter.

Erg bedankt!

REDACTIE: nee, er is geen enkele aanwijzing tot nu toe dat de 1,5 meter maatregel zal wijken in de komende periode. Alle aangekondigde maatregelen én versoepelingen zijn dan ook op basis van die regel. Dus voor nu: geen aanleiding m te denken dat deze regel er nu af zal gaan.
petra single events @ 08-05-2020 11:49 uur
Ik heb dezelfde vraag als Petra. Wij organiseren ook feesten en diners die met die met 1,5m zo goed als onmogelijk blijven. Samen in 1 ruimte mogen zijn is niet voldoende, de 1,5m op besloten feesten en partijen zou er daarvoor af moeten.
Stefan Nostalgia Events @ 09-05-2020 17:19 uur
En hoe zit het met buiten? Mag je vanaf 1 juni met 30 personen buiten een spel doen als bedrijfsuitje? Uiteraard met de 1 � meter afstand.
Ik lees daar nergens iets over.

RED: vooralsnog gelden nog altijd alle regels en maatregelen zoals afgekondigd. Er is slechts een verwachting afgegeven voor 1 juni en 1 juli. Volgende week volgt een persconferentie die hier gedetailleerd op in zal gaan.
https://www.eventbranche.nl/nieuws/bijeenkomsten-weer-toegestaan-tot-100-personen-per-1-juli-ministerie-geeft-uitleg-over-verwachting-1-juni-20587.html
Buro In @ 13-05-2020 07:38 uur
Er wordt steeds gesproken over zakelijke locaties. Maar wat als ik mij aan de 1,5 meter houd en de hygi�ne voorschriften hanteer en wil repeteren met mijn band van max 15 personen in onze repetitie ruimte die groot genoeg is.

RED: Dag Jacques, het mag nu zeker nog niet. De vooraankondiging van de verwachte openstelling voor 1 juni en 1 juli wordt volgende week in een persconferentie verder geduid.
Jacques van der Horst @ 13-05-2020 12:52 uur
Vanaf 1 juli mag gemeenschappelijk sanitair op campings open. Maar mag je kamperen met een groep van 50? Waarbij je voldoende afstand houdt tot elkaar?

Het zou -gezien het feit dat het in de open lucht is- niet heel risicovol zijn.

Maar kom veel passages tegen over 'voorkoming van groepsvorming'.

Zijn er meer die deze laatste passage moeilijk vinden? Iemand enig idee hoe dat in dit kader geïnterpreteerd zou moeten worden? Dus zou je wel met 50 man mogen kamperen vanaf 1 juli?

Zou in de buitenlucht toch
Harold @ 13-05-2020 14:48 uur
Mag ik eind juni een feest geven voor 30 kinderen (groep 8) waar 6 volwassenen bij zijn (achter de bar en de draaitafel)?

RED: dag Ellen, gelet op de huidige maatregelen en voorschriften kan dat absoluut niet. Hou morgen 19-5 in de gaten, dan volgt er weer een persconferentie van de minister president.
Ellen @ 16-05-2020 15:58 uur
Ik wil een verjaardag op 13 juni vieren met 18 mensen . In een flat.mag dat .ik hoop dat ik iets hoor mvg Amanda

RED: Dag Amanda, ook al zit je op een evenementen website, we willen wel even antwoord geven: dit mag alleen wanneer je 1,5 meter afstand kunt houden.
Amanda @ 18-05-2020 18:21 uur
@ 19-05-2020 19:51 uur
@ 19-05-2020 22:25 uur
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners