Bedrijfsfeest+of+indoor+evenement%2C+ongeplaceerd%2C+met+meer+dan+500+bezoekers%3F
Nieuws

Bedrijfsfeest of indoor evenement, ongeplaceerd, met meer dan 500 bezoekers?

CORONA MAATREGELEN EVENEMENTEN - Nu alle seinen weer op groen staan voor bedrijfsevenementen, is er nog één groep events waar nog wel maatregelen gelden: indoor evenementen met meer dan 500 bezoekers die geen vaste zitplaats hebben. Voor die evenementen geldt vooralsnog 1G en dus testen voor toegang. Deze maatregel blijft van kracht tot in ieder geval 15 maart 2022.

We hebben sinds 25 februari de derde stap van totale verruiming voor evenementen gerond, maar voor indoor events met meer dan 500 niet-geplaceerde bezoekers blijven dus maatregelen van kracht. De omschrijving van de evenementen waar testen voor toegang voor geldt, is als volgt:

Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties, zoals beurzen en congressen en dus ook niet voor events met minder dan 500 personen en/of events waar een vaste zitplaats is.

Dat houdt in dat bij een groot bedrijfsfeest met meer dan 500 bezoekers in een evenementenlocatie je volgens de regelgeving minimaal tot 15 maart je bezoekers moet testen voor toegang. Valt jouw evenement onder die regelgeving, dan zul je jouw bezoekers het volgende advies mee moeten geven:

 • Update de Corona Check-app

De mogelijkheid om een 1G-bewijs te laten zien is onlangs toegevoegd aan de app. Mensen die versie 2.8 of ouder op hun telefoon hebben staan, zullen moeten updaten.

Voor organisatoren geldt:

 • Vertel het uw bezoekers op tijd

Vertel uw bezoekers van tevoren dat zij moeten Testen voor Toegang:
Mensen maken een gratis testafspraak op TestenvoorToegang.org. Het testbewijs is 24 uur geldig na het moment van testen. Zij halen via DigiD hun testbewijs op en plaatsen die in de CoronaCheck-app, of printen het uit op CoronaCheck.nl/print. Zij laten hun testbewijs zien bij de ingang van uw locatie, samen met hun identiteitsbewijs.

 • Meld uw activiteit of evenement aan

Moeten uw bezoekers Testen voor Toegang? Meld uw activiteit of evenement dan op tijd aan. Ga naar: TestenvoorToegang.org/capaciteit.

 • Update de Corona Scanner App

Om toegang te krijgen dient de organisator het negatieve testbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan. Is de testuitslag negatief? Dan heeft de bezoeker geen corona. De CoronaCheck Scanner laat een blauw vinkje zien. De app CoronaCheck Scanner wordt aangepast. Zorg ervoor dat u vanaf 25 februari de laatste update van de CoronaCheck Scanner weer installeert.

 • Help de testlocaties goed te plannen

Uw aanmelding helpt de testlocaties goed in te schatten of er bijvoorbeeld genoeg medewerkers zijn om uw bezoekers op tijd te testen. Als er in uw regio erg veel grote evenementen tegelijk zijn, zijn er ook erg veel coronatesten tegelijk nodig. Een deel van uw bezoekers moet dan misschien verder reizen voor een toegangstesten. Daardoor komen er misschien minder mensen naar uw evenement.

U krijgt bericht van Testen voor Toegang als mensen door drukte misschien verder moeten reizen voor een test. Testen voor Toegang doet er natuurlijk alles aan om al uw bezoekers op tijd te helpen.

 • Verantwoordelijkheid controle bij (zaal)verhuur

Bent u verantwoordelijk voor het toelaten van publiek tot een plaats? Dan bent u ook verantwoordelijk voor de controle van het testbewijs. Dat kan de beheerder of eigenaar van de locatie zijn. Maar dat kan ook de huurder zijn.

Mensen uitgezonderd van coronatoegangsbewijzen:

 • Kinderen en jongeren tot 13 jaar hoeven voor toegang geen testbewijs te tonen. Kinderen en jongeren van 6 tot 13 jaar worden wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen.
   
 • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de locatie waar een testbewijs voor toegang nodig is. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen testbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de locatie vervullen. Hen wordt wel dringend geadviseerd voorafgaand aan de activiteit een zelftest af te nemen. Zodra zij geen werkzaamheden meer vervullen, moeten zij de locatie verlaten.
   

Uitzondering: evenement in tent met 3 zijden open
Vindt het evenement in een tent plaats? Als de tent aan 3 zijden open is, hoeft er geen testbewijs te worden gevraagd. Als de tent meer dan 3 zijden dicht heeft, moet er wel een testbewijs worden gevraagd.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.