%281%2F2%29+Personeel+op+evenementen%3A+%27verwachtingen+opdrachtgever+niet+altijd+reeel%27
Nieuws

(1/2) Personeel op evenementen: 'verwachtingen opdrachtgever niet altijd reeel'

PERSONEEL EVENEMENTEN - Horecapersoneel is een niet te onderschatten onderdeel op een evenement. Maar hoe zorgen horeca uitzendbureaus er nu voor dat hun personeel beseft dat ze onderdeel zijn van een groter geheel? Hoe waarborgen zij dat en hoe kan de opdrachtgever hier blind op varen?

Ninke Hordijk van Skanna:
‘Skanna gelooft dat ‘gastvrij’ zijn iets is wat in mensen zit. Het is een gevoel dat men weet te creëren, een lach, een blik van herkenning, een helpende hand. Wij richten ons daarom al bij de werving op het selecteren van gastvrije horecamedewerkers (door ons steevast Skanezen genoemd). Tijdens het aannameproces gaan we in gesprek en vragen we de kandidaat naar zijn/haar betekenis van het woord gastvrijheid. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar voorbeelden. Iedereen is zelf wel eens te gast geweest op een evenement en kan zich dus voor de geest halen hoe je als horecamedewerker het verschil kan maken. We zorgen op deze manier voor een directe bewustwording van het begrip gastvrijheid onder de Skanezen.
Vervolgens zorgen we dat shiftleaders en andere ervaren Skanezen op de vloer de nieuwe medewerkers in de groep opnemen, zodat ze als team het gevoel van gastvrijheid ervaren. In een omgeving waar gastvrijheid als standaard wordt gezien kunnen de medewerkers dit pas echt op de gast overbrengen. Het is dus van groot belang dat de medewerker zich vrij voelt, gastvrij.’ Scanna is een uitzendbureau gespecialiseerd in (horeca-) personeel op evenementen.

Freddy West van Fevents:
'Wij proberen juist onze medewerkers ‘af te laten zien van hun eigen belang’. Op het moment dat wij aan het werk zijn voor onze opdrachtgevers is ‘ons eigen belang’ altijd ondergeschikt aan het belang van onze opdrachtgever. Op het moment dat wij onze medewerkers daar bewust van weten te maken d.m.v. trainingen en begeleiding, kan men zich optimaal en maximaal inzetten voor onze opdrachtgever. In onze ogen is het bewustwordingsproces van wat we doen, en voor wie, het moeilijkste om te realiseren.
Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo optimaal mogelijk bij de opdrachtgever aan de slag gaan proberen wij altijd zo veel mogelijk informatie “los te krijgen” over de betreffende werkdag. Vaak is de input die wij krijgen minimaal. Onze opdrachtgevers zorgen eigenlijk altijd zelf voor een briefing op de werkdag zelf, de ene keer beter dan de andere. Informatie voorziening is van essentieel belang om het vaak (te) hoge verwachtingspatroon te kunnen waarmaken.'

'Horeca en catering is op bijna alle evenementen ondergeschikt aan het evenement zelf, aan de boodschap van het evenement. De facetten waar wij onze bijdrage aan (kunnen) leveren zal geen “storende” factor zijn en bijdragen aan de boodschap van het evenement. Onze opdrachtgevers kunnen en mogen daar echter niet blind op varen, juiste informatie en sturing zijn van heel erg groot belang. Onze opdrachtgevers mogen van ons wel verwachten dat wij ons maximaal inzetten om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, ik wil hier wel bij aangeven dat de verwachtingen vanuit een opdrachtgever niet altijd reëel zijn!'

Esther van Klooster van Party-Time Uitzendbureau
'Partytime uitzendbureau is geen grote organisatie. Daardoor is het mogelijk voor ons om met alle uitzendkrachten persoonlijk contact te hebben. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid van de uitzendkracht groter; ze zijn een persoon, geen nummer. Het feit dat wij juist niet veel met studenten werken zorgt ervoor dat wij uitermate gemotiveerde uitzendkrachten in ons bestand hebben; de grootste groep bestaat uit horecamensen die op zoek zijn naar een baan in de horeca.'

'Als je bij Partytime wilt gaan werken moet je eerst een training volgen. Verder worden er ook vervolgtrainingen gegeven, waarbij de puntjes op de i worden gezet. Daarnaast worden er regelmatig borrels georganiseerd, zodat de uitzendkrachten elkaar kunnen leren kennen. Door de hechte groep, is er sprake van een sterke collegialiteit en hoge mate van teamspirit. Naar iedere partij gaat minimaal één supervisor mee, die alles in de gaten houdt en zo nodig sturing geeft en nieuwe uitzendkrachten begeleidt. De feedback van de opdrachtgever/partymanager na een partij nemen wij heel serieus. Er volgt altijd een terugkoppeling, zowel positief als negatief, naar de uitzendkrachten die op de betreffende partij hebben gewerkt. Zo zorgen wij voor optimale kwaliteit en heeft de opdrachtgever geen omkijken naar het bedienend personeel.'

Shervin Brandenburg van Mise en Place:
'Om de kwaliteit en vakkundigheid op onze projecten te waarborgen, worden onze werknemers door de Mise en Place Academy opgeleid tot rasechte horecaprofessionals met een zo dienstbaar mogelijke levenshouding. Naast funtionele vaardigheden wordt dus ook veel aandacht besteed aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarnaast staat onze mission statement ‘We proudly put energy in making friends and creating synergy’ binnen het hele bedrijf hoog in het vaandel. Op alle fronten streven we ernaar om onze relaties door een hechte samenwerking beter te maken. Bovendien is kwaliteit, verbondenheid, dienstbaarheid en integer samenwerken verweven in het DNA van Mise en Place, dat wordt uitgedragen door alle werknemers. Zo kan een relatie altijd blind vertrouwen op de betrokkenheid van ons personeel. Tot slot is Mise en Place voor studenten dé flexibele bijbaan, waarin jezelf kunt bepalen waar, wanneer en met wie je werkt. Door het bieden van deze flexibiliteit gaat ons personeel dus nooit met tegenzin en altijd enthousiast te werk op een job.'

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.