Winnaar+Gouden+Giraffe+Interne+Events%3A+Zorg+voor+Morgen+Festival
Cases

Winnaar Gouden Giraffe Interne Events: Zorg voor Morgen Festival

GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - Het Zorg voor Morgen Festival van Fundis werd in 2019 verkozen tot het allerbeste interne evenement van Nederland. Dit bekroonde event werd georganiseerd in samenwerking met hun bureau idtv+. Wie wordt er dit jaar de winnaar van de Gouden Giraffe Event Award?

ZORG VOOR MORGEN FESTIVAL

Opdrachtgever: Fundis
Categorie: Interne Events & Teambuilding
Bureau: idtv+
Fysiek of online event: Fysiek
Jaar: 2019

Korte omschrijving:
Het programma van het Zorg voor Morgen festival bestond uit een mix van kennismaken met innovaties, interactie met en input verzamelen van alle medewerkers. Dit vond plaats op 4 verschillende locaties in de Van Nelle Fabriek. Dankzij de kracht van dit grootschalige Zorg voor Morgen festival over zorginnovaties creëerden we eerst draagvlak, betrokkenheid en begrip voor de situatie. Dat momentum hielden we vast met een regelmatige contentdistributie via passende media (o.a. on- en offline magazine).

Tijdens onze campagne brak het coronavirus los, wat tot de onverwachte uitdaging leidde om het zorgpersoneel in dit zware weer gesteund en gehoord te laten voelen. De voortzetting van de Zorg voor Morgen campagne resulteerde eind 2020 in een online kerstconcert van Suzan & Freek, vanuit het hoofdkantoor van Fundis, voor alle medewerkers te volgen via een livestream. Een speech van CEO Jeroen van den Oever, jaaroverzichtvideo’s en ingestuurde dankwoorden van leidinggevenden en collega’s brachten de Zorg voor Morgen-campagne naar elke huiskamer.

Hoofddoelstelling:
In 2019 benaderde Fundis ons naar aanleiding van hun expeditie om samen met alle organisaties in de groep uitdagingen in de zorg, zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, het hoofd te bieden. Hoe communiceer je op een laagdrempelige manier de noodzaak en kansen rondom technische innovaties? En hoe houd je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt je medewerkers geboeid en betrokken bij je organisatie? Er waren dus twee doelstellingen: personeel behouden en de kennis en acceptatie over/voor technologische innovaties onder medewerkers vergroten. 20% van de medewerkers was op voorhand op de hoogte van de innovatieve ontwikkelingen. Het streven was naar een bekendheid van 80% onder het personeel. Daarvoor wilde Fundis graag 3.000 mensen bereiken.


Effect & Impact:
Het aantal medewerkers dat aanwezig was op het Zorg voor Morgen festival 2019 was (zoals hierboven ook vermeld) 2.680. Dit komt neer op 67% van het personeelsbestand. Een jaar later steeg de aanwezigheid van het personeel naar 82% aanwezigheid bij het digitale kerstconcert.

Verder bleek uit onderzoek van MediaTest eind 2019 dat 45,8% van de medewerkers van Fundis lid is geworden of lid wilde worden van de online community. De betrokkenheid binnen de community bleek hoog: 98,8% van de community is het er mee eens dat innoveren belangrijk is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Op het Zorg voor Morgen festival was bovendien 89,5% van de community aanwezig en 67% van het algehele personeelsbestand. Het festival werd door de bezoekers beoordeeld met een 8,2 en 74,9% gaf aan dat ze zich door het evenement meer betrokken voelen bij Fundis. 81,9% dacht over twee jaar nog werkzaam te zijn bij deze zorgorganisatie.

In de eindevaluatie van het onafhankelijk onderzoek dat MediaTest uitvoerde bleek dat de NPS score sinds de opstart van het Zorg voor Morgen traject is gestegen van 26% naar maar liefst 42%. De NPS steeg dus met ruim 61%.

Daarnaast bracht het onderzoek duidelijk naar voren dat personeelsleden die de evenementen bezochten op alle punten de eigen organisatie significant beter beoordeelden dan collega’s die de evenementen niet hadden bijgewoond. 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.