Gouden+Giraffe+2021%3A+INNOvember%2C+het+kennis%2D+en+innovatie+event+binnen+de+Rijksoverheid
Cases

Gouden Giraffe 2021: INNOvember, het kennis- en innovatie event binnen de Rijksoverheid

GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - De Gouden Giraffe Event Awards 2021 kent maar liefst 71 ingeschreven cases. De komende dagen publiceren we ze 1 voor 1 op EventBranche.nl. In de categorie Congressen & Kennisevents zorgt INNOvember voor het interdepartementaal delen van kennis en innovatie binnen de Rijksoverheid.

INNOVEMBER

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid - Rijks Innovatie Community
Categorie: Congressen & Kennisevents
Bureau: D&B Eventmarketing
Fysiek of online event: Online & Hybride evenementen
Jaar: 2020

Korte omschrijving:
November werd INNOvember! In een maand werden maar liefst 107 digitale events georganiseerd voor Rijksambtenaren. Ze werden uitgedaagd om interdepartementaal kennis te delen en op te doen over innovatie binnen en buiten de overheid.

Hoofddoelstelling:
Het doel van INNOvember bestond uit vier elementen:

Urgentie
Het is nu of nooit! deelnemers moeten ervaren dat innovatie onmisbaar is binnen de Rijksoverheid. Zorgen dat ze zelf innovatie gaan toepassen.

Verbinden
Grensoverschrijdende thema's samen innovatief aanpakken. En zorgen dat je elkaar weet te vinden bij innovatie vraagstukken.

Kansen zien
Door het delen van innovatieprocessen en -wensen, kansen zien in samenwerkingen. Over de departement grenzen heen.

Inspireren en leren
Door het tonen van innovaties en innovatieprocessen, inspireren de deelnemende organisaties elkaar.

Om uiteindelijk een Ministerie-overschrijdende community te vormen die ver na INNOvember actief met elkaar innovatie binnen de Rijksoverheid stimuleert.

Meetbare doelen waren: 1200 deelnemers tijdens een live congres. Deze doelstellingen zijn later verhoogd naar 2500 online deelnemers/ community leden en 10.000 views voor de sessies.

Effect & Impact:
De doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Kwantitatieve doelstelling was 2500 leden in een community en 10.000 views voor de sessies. Resultaat was ruim 2800 community leden en 14.000 views voor de sessies. Iets wat bij de start onhaalbaar leek, uitgaande van 1 live event voor 1200 bezoekers. De gemiddelde scores op de workshops waren 3.6 op een schaal van 1 tot 5. Iets wat zonder de omarming van veranderingen nooit had kunnen worden gerealiseerd.

Deelnemers scoorden op de vraag: Ik ga deelnemers aanbevelen om volgend jaar mee te doen aan INNOvember een 4 uit 5. Deelnemers wisten na afloop beter waar ze kennis en expertise konden vinden en gaven aan nieuwe dingen te hebben geleerd.

Als we kijken naar de overige doelstellingen zijn ze allemaal gehaald. Urgentie: Online zijn er veel meer collega’s bereikt dan dat ooit ‘live’ mogelijk was geweest. En daarmee was dit event een voorbeeld van hoe innovatie kan werken.

Verbinden: De uitstekende resultaten waren het gevolg van grensoverschrijdend denken door alle alle leden van de projectgroep (waar D&B ook deel van uitmaakte). Door het nieuwe ontstond er een unieke teamvibe die maakte dat iets wat onmogelijk leek toch mogelijk werd.

Kansen zien: Door het grote gezamenlijke project werd duidelijk dat ‘grensoverschrijdend werken mogelijk was en leuk was. De invulling van INNOvember is het bewijs ervan. Door kansen te zien en te benutten kreeg het project vleugels en opende het deuren die voorheen gesloten leken. Dit gaf een enorme energie en bracht het project nog verder.

Inspireren en leren: Er zijn meer dan 7 departement overstijgende projecten, nieuwe initiatieven en projectgroepen gestart binnen de Rijksoverheid naar aanleiding van nieuwe verbindingen tijdens INNOvember. Medewerkers waren geïnspireerd en er is besloten INNOvember opnieuw te laten plaatsvinden. In 2021 in een light vorm, in 2022 in de grote variant. 

Tot slot werden wij verrast met het hoogst haalbare doel met dit event. Medio februari heeft het SGO (Secretaris Generaal Overleg) besloten de Rijks Innovatie Community rijks breed te ondersteunen vanuit alle departementen. Hiermee is het belang van innovatie en samenwerking op het hoogste ambtelijke niveau binnen het Rijk onderstreept. Dit is een doelstelling/visie die voorheen niet haalbaar leek en nu is behaald


Learn from the Best: kijk mee met de 70 beste events van Nederland

Op 20 en 21 april presenteren alle ingezonden cases zich voor de Gouden Giraffe Jury. Dat gebeurt online binnen het NetworkTables Platform. Per categorie kunnen de experts in de jury hun vragen stellen. Een ongekende kans om bakken en bakken aan inspiratie op te doen van zowel online als fysieke events. Je kunt er online als publiek bij zijn. Al onze leden hebben hebben daar een uitnodiging voor gekregen. Ben je geen lid, maar wil je wel in 2 dagen super geinspireerd raken, stuur dan een mail naar Elin en word alsnog lid: elin@eventbranche.nl ovv 'LFTB meekijken'.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.