Gouden+Giraffe+voor+Leiden+European+City+of+Science
Cases

Gouden Giraffe voor Leiden European City of Science

Iedereen met een nieuwsgierige geest kon zich een jaar lang laven aan kennis en activiteiten tijdens EuroScience 2022 in Leiden. Het was één grote ode aan techniek en wetenschap. Deze case werd ontwikkeld door Xsaga. Het bureau maakte een megasucces van dit event, dat op maandag 3 april de Gouden Giraffe in de categorie Congressen & Kennisevents in de wacht heeft gesleept.

EuroScience werd in 1997 opgericht voor de ondersteuning en promotie van wetenschap en technologie in Europa. EuroScience is een op lidmaatschap gebaseerde non-profitorganisatie die een open debat over wetenschap bevordert en netwerken op het gebied van onderzoek en innovatie creëert. Tot de leden behoren iedereen die
geïnteresseerd is in Europees onderzoek, of het nu gaat om professionele wetenschappers, beleidsmakers, industrieën of burgers.

Leiden European City of Science 2022 was een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol activiteiten, workshops, excursies, tentoonstellingen, congressen en evenementen; voor iedereen met een nieuwsgierige geest.

Met een programma van 365 dagen, variërend van kleine live events tot hybride congressen voor meer dan 3000 deelnemers, dat tijdens de lockdown in januari 2022 begon en daarna zo snel en optimaal mogelijk gebruik maakte van mogelijkheden voor live events, bood Leiden European City of Science 2022 een indrukwekkende mix van live, online en hybride events.

Doelgroep

De inzet was om zoveel mogelijk mensen aan te spreken op hun persoonlijke interesse, dwars door maatschappelijke en culturele scheidslijnen heen (opleiding, gender, leeftijd, politieke voorkeur, inkomen, etc). Het programma met 365 dagonderwerpen was daarmee bestemd en bedoeld voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Hierbij werkte de focus van doelgroepen divers: de Leidenaren werden, ook vanwege de trots dat hun stad een jaar lang uitgelicht werd, het snelste bereikt, maar naast deze lokale doelgroep was ook het nationale en internationale (Europees) bereik van belang.

Concept

De titel European City of Science wordt elke twee jaar door EuroScience in Straatsburg uitgereikt aan de stad die het grootste Europese multidisciplinaire wetenschapscongres organiseert; het EuroScience Open Forum (ESOF), dat in 2022 de 10e editie beleefde in Leiden. De Europese Commissie honoreerde het voorstel van Leiden2022 om de allereerste Europese stad te zijn met een jaarrond wetenschapsprogramma. Leiden European City of Science 2022 werd daarmee officieel een koploper als Europees pilotjaar.

De kern lag bij 365 unieke dagonderwerpen, aangedragen door het publiek tijdens de coronacrisis. Hier werd een scheurkalender van gemaakt, als inspiratiebron voor duizenden kleine initiatieven, bijzondere projecten én grote wetenschappelijke evenementen. Wie ‘dageigenaar’ wilde worden, kreeg een microkrediet van 500 euro, begeleiding en communicatietools. Voor wetenschappers waren er twee regels: je mag niet in je instituut blijven en je mag geen lezing geven. Zo werd 365 dagen lang nieuwsgierigheid gevierd.

Leiden was hierdoor hét Nederlandse podium voor het Europese kennisveld. Speciale aandacht was er voor de jeugd en lokale krachten: zo ontwikkelde Leiden2022 de allereerste editie van de EU Talenton, een hackaton voor jonge Europese onderzoekers van 21 tot 35 jaar, en werd onder de noemer ‘Kennis door de Wijken’ een lokaal programma
ontwikkeld met en voor inwoners van stad en streek, gebaseerd op de aangedragen dagonderwerpen.

In samenwerking met partner XSAGA zijn een paar belangrijke hoogtepunten ontwikkeld: de openingsfilm, de opening en sluiting van het ESOF, het Science in the City Festival en tot slot het grote Finale Festival. Zo zou het jaar afgetrapt worden met een inhoudelijk programma vanuit de Stadsgehoorzaal, maar kon dit vanwege coronamaatregelen geen doorgang vinden. In twee weken tijd is toen een vernieuwd concept bedacht en uitgevoerd: een uur durende film waarbij Auke-Florian Hiemstra (promoverend bioloog bij Naturalis) als host in een Leiden2022-branded piaggio op reis ging door Leiden langs diverse voorproefjes van het aanstaande jaar en inspirerende optredens. Hiermee kon de aftrap alsnog gedeeld worden met alle voorgenomen gasten, maar kon dit
nog veel verder reiken dan gepland en was er een prachtig visitekaartje om het jaar
inhoudelijk mee te duiden.
Van begin tot einde werkte het jaar als magneet en vliegwiel en ontstonden er allerlei nieuwe
initiatieven rond wetenschap, kennis, kunst en kunde; als aanzet en inspiratie om voort te
zetten in de toekomst.

Doelstellingen

1. Wetenschap en samenleving verbinden.
2. Inwoners van Leiden & regio laten delen in wetenschap, kennis, kunst en kunde.
3. Duurzame nieuwe samenwerkingen ontwikkelen (zowel lokaal, nationaal als Europees).
4. Een succesvol Europees pilotjaar presenteren.
5. Leiden promoten als internationale kennisstad, aantrekkelijkheid vergroten voor
bezoekers en wetenschappelijke talenten.
6. Het volledige event zo duurzaam mogelijk produceren, volgens de ‘Sustainable
Development Goals’ van de Verenigde Naties.
7. Het tonen van de rijkheid en diversiteit van het Europese wetenschapslandschap.
8. De aantrekkelijkheid van Leiden als vestigingsplaats voor studenten en
onderzoekers verhogen.
9. Nieuw wetenschappelijk onderzoek doen en ontwikkelen door het stimuleren van
wetenschappelijke uitwisseling en innovatie.
10. Een inclusief platform creëren: wetenschap met en voor iedereen.
11. Een aantrekkelijk en duurzaam label ontwikkelen voor de titel European City of
Science.De Gouden Giraffe Event Awards 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door deze eventhelden:

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.