Verhuurbedrijven+Hap%C3%A9co+en+Van+Geelen+mogen+zich+klimaatneutraal+noemen
Nieuws

Verhuurbedrijven Hapéco en Van Geelen mogen zich klimaatneutraal noemen

'Hapéco en Van Geelen hebben in de afgelopen tijd in nauwe samenwerking met One2Green de handen ineen geslagen om als eerste tapijttegel- en meubilairverhuurders van Nederland een structurele bijdrage te leveren aan onze omgeving. Beide bedrijven mogen zich vanaf nu officieel “Klimaatneutraal” noemen', laten de twee concerns in een persbericht weten. Met dit predicaat willen Hapéco en Van Geelen ook graag laten zien dat ze bewust voor een schone omgeving voor nu en voor later kiezen. Daarnaast bieden ze hun klanten de zekerheid dat alle leveringen op een zo maatschappelijk verantwoorde wijze gebeuren.

De CO2 uitstoot die bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen is middels een nauwkeurige scan door One2Green berekend. Zij hebben de Carbon Footprint van beide bedrijven in kaart gebracht en hierdoor is exact inzichtelijk hoe dit zo goed mogelijk beperkt kan worden. 'Naast de besparing van onnodig energieverbruik, compenseren we de onvermijdelijke restuitstoot in gecertificeerde projecten. Hierdoor kunnen we onze klanten garanderen dat al onze leveringen klimaatneutraal geschieden', aldus Johan Seijbel van Van Geelen.

Logische stap
Naast allerlei zaken die in de loop van de tijd zijn gerealiseerd om als Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemingen activiteiten te ontplooien is de keuze voor een klimaatneutrale insteek een logisch vervolg op de bedrijfsfilosofie van beide ondernemingen. Andre Vis van Hapéco: 'We zitten bijvoorbeeld bewust dicht op onze klanten en produceren daardoor relatief weinig CO2 door transport. Afval wordt bij de bron gescheiden en reductie ervan begint al bij ons inkoopproces. Al onze processen zijn momenteel zo ingericht, dat we zo duurzaam mogelijk met onze materialen en onze omgeving omgaan.'

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.