Steunpakket fors uitgebreid (2): NOW-vergoeding van 80 naar 85 procent en TOZO zonder vermogenstoets

22-01-2021 - STEUNPAKKET CORONA EVENTBRANCHE - De kogel is door de Kamer: het steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de corona-maatregelen is voor kwartaal 1 en 2 fors uitgebreid. EventBranche.nl belicht de verschillende onderdelen. In dit artikel NOW en Tozo:

De NOW*-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Tozo**: geen vermogenstoets
Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

>> Lees ook: Steunpakket fors uitgebreid (1): 3,8 miljard extra TVL, maximaal subsidiebedrag 400.000,- euro

>> Lees ook: Steunpakket fors uitgebreid (3): WKR in 2021 blijvend verhoogd en overige maatregelen


 

* Wat is NOW?

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

 

** Wat is Tozo?


De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum. 


Wil je alle informatie over de vernieuwde NOW en Tozo, duik dan ook de Kamerbrief over het uitgebreide steunpakket in:

>> Uitbreiding economische steun en herstelpakket

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners