Steunpakket fors uitgebreid (1): 3,8 miljard extra TVL, maximaal subsidiebedrag 400.000,- euro

22-01-2021 - EVENTBRANCHE CORONA - Het steunpakket voor ondernemers, onder meer in de zwaar getroffen eventbranche, is fors uitgebreid voor kwartaal 1 en 2 van 2021. De overheid investeert nog eens 7,6 miljard euro voor de uitbreiding. Onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Er is subsidie voor 85 procent van de vaste lasten, vanaf 30 procent omzetverlies. Daarbij is het maximale bedrag van 90.000 subsidie opgeschroefd naar 330.000 euro (MKB) en 400.000 euro (niet MKB) .

Het steunpakket wordt dus fors uitgebreid. Op Rijksoverheid.nl wordt die uitbreiding onderbouwd:

Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

EventBranche.nl biedt in een aantal artikelen een overzicht van hoe het pakket is uitgebreid per subsidie/tegemoetkoming. Om te beginnen de: 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.


Bron: Rijksoverheid.nl

Voorraadvergoeding detailhandel
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Starters
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Voor de corona-overbruggingskredieten is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Rekenvoorbeeld bij Hotel met restaurant:

  • Een hotel met een omzet van €800.000 per kwartaal
  • Een loonsom van €154.850 per kwartaal
  • €320.000** aan vaste lasten per kwartaal

Krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q1 2021 voor dat kwartaal in totaal €157.450 aan subsidie vanuit de TVL en NOW (€108.800 TVL + €48.650 NOW). Zonder de herijking zou dit €122.350 zijn (€67.650 TVL + €54.700 NOW).

Bij een omzetverlies van 100% in Q1 2021 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal €393.650 aan subsidie vanuit de TVL en NOW (€272.000 TVL + €121.650 NOW). Zonder de herijking zou dit €348.850 zijn (€224.000 TVL + €124.850 NOW). 

** Hierbij is uitgegaan van het vastelastenpercentages die bij de TVL worden gehanteerd, welke zijn gebaseerd op CBS-data op 2-digitniveau. Het gehanteerde vastelastenpercentage 40% voor hotels, 15% voor kledingzaken, 23% voor kapperszaken en 72% voor bioscopen. Jouw vastelastenpercentage bereken je hier.


>> Lees ook: 
Steunpakket fors uitgebreid (2): NOW-vergoeding van 80 naar 85 procent en TOZO zonder vermogenstoets

>> Lees ook: 
Steunpakket fors uitgebreid (3): WKR in 2021 blijvend verhoogd en overige maatregelen

Wil je alle informatie over de vernieuwde TVL, duik dan ook de Kamerbrief over het uitgebreide steunpakket in: Uitbreiding economische steun en herstelpakket

 

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners