Staatssecretaris De Jager niet onder de indruk van branchekritiek

21-09-2009 - Staatssecretaris De Jager maakt korte metten met de bezwaren van SITE, IDEA en Vecta / CLC tegen de nieuwe werkkostenregeling. Dat blijkt uit de Memorie van Antwoord die de commissie Financiën van de Eerste Kamer op 14 december ontving.

Foto: jankeesdejager.nl

De plenaire behandeling is voorzien voor 21 en 22 december 2009. Wordt vervolgd dus, maar hieronder alvast een stukje uit het uitgebreide epistel van De Jager:


‘(..) De leden van de fracties van het CDA en de VVD vragen naar een reactie op de brief (..) van een aantal belangenorganisaties op het terrein van (organiseren van) evenementen van 30 november 2009. (..)’

‘In de brief van 30 november 2009 wordt betoogd dat de werkkostenregeling leidt tot ongelijke behandeling van werknemers in gelijke omstandigheden. Afspraken over vergoedingen en verstrekkingen tussen werkgevers en werknemers hebben een arbeidsrechtelijk karakter en zijn naar hun aard verschillend. Dat geldt ook voor een afspraak van de werkgever om de belasting voor zijn rekening te nemen. Dergelijke afspraken leiden in het algemeen niet tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. De werkkostenregeling brengt daarin geen verandering (maar zoekt aansluiting bij de arbeidsrechtelijke realiteit). Wel kan de invoering van de werkkostenregeling leiden tot wijzigingen in de afspraken.’

‘Vanwege het feit dat het forfait als sterk persoongebonden wordt beschouwd – hetgeen op een misverstand berust - wordt in de brief van 30 november 2009 gepleit voor een alternatief, waarbij een regeling getroffen wordt voor “collectieve” voorzieningen die openstaan voor tenminste 75% van de werknemers buiten de werkingssfeer van de werkkostenregeling. Dit voorstel brengt de huidige vrijstelling voor personeelsfestiviteiten, personeelsreizen en dergelijke incidentele verstrekkingen terug, inclusief de toetsing en administratieve lasten. De forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling, dat op loonsomniveau is, voorkomt juist de bezwaren van al te sterk persoonsgebonden aspecten, zoals beschreven voor deeltijders en schoolverlaters. (..)’

>> lees ook: Branche verbijsterd over wetsvoorstel
 

Bron: FZ.nl

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners