Personeels%2D+en+bedrijfsuitjes%3A+zo+ziet+de+Belastingdienst+de+WKR
Nieuws

Personeels- en bedrijfsuitjes: zo ziet de Belastingdienst de WKR

WERKKOSTENREGELING - De Belastingdienst gaf tijdens het WKR Congres al aan dat er veel in de praktijk zou moeten blijken. Inmiddels heeft de Belastingdienst een vrij overzichtelijke kijk op personeels- en bedrijfsuitje georganiseerd op een externe locatie. Bekijk de infographic en de uitleg 


 EventBranche.nl heeft een online dossier 'WKR en events' uitgegeven. Dit dossier, met bijna 50 pagina's aan basis, cases en achtergronden mbt de werkkostenregeling en hoe hier meer om te gaan, is te bestellen voor 49,- euro per dossier:


 

wkrupdate

Bij de beoordeling van een extern gehouden activiteit moet gekeken worden naar het karakter van de activiteit:


1) Is het karakter van de activiteit in overwegende mate als zakelijk te kwalificeren, dan zijn de hieraan verbonden reis-, verblijf- en studiekosten volledig gericht vrijgesteld. Een eventueel ondergeschikt consumptief element op de dag brengt daar geen wijziging in.

2) Is het karakter van de activiteit in overwegende mate consumptief te noemen dan zijn de reis- en verblijfkosten niet gericht vrijgesteld. De werkgever kan er natuurlijk wel voor kiezen om deze kosten aan te wijzen als eindheffingsloon. Een ondergeschikt zakelijk element in de dag betekent niet dat alsnog een deel van de kosten gericht vrijgesteld zijn. In het geval van een teamuitje waarbij slechts programmaonderdelen zijn opgenomen die tot plezier strekken is duidelijk sprake van een consumptief karakter. Het enkele feit dat het teamuitje vanuit het werk is georganiseerd en dat er wellicht een zekere druk bestaat als werknemer om mee te gaan op zo’n dag ontneemt de dag niet zijn consumptieve karakter.

3) De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat een sociaal en maatschappelijk uitje beschouwd kan worden als overwegend zakelijk waarbij dus sprake is van gericht vrijgestelde reis- en verblijfkosten.

4) Als tijdens de externe activiteit duidelijk sprake is van diverse activiteiten met een wisselend overwegend zakelijk danwel overwegend consumptief karakter dan is fiscale splitsing mogelijk waarbij de werkgever per activiteit de afweging maakt of wel of geen sprake is van gericht vrijgestelde reis- en verblijfkosten.
 


EventBranche.nl heeft in samenwerking met de Belastingdienst en Deloitte een online dossier 'WKR en events' uitgegeven. Dit dossier, met bijna 50 pagina's aan basis, cases en achtergronden mbt de werkkostenregeling en hoe hier meer om te gaan, is te bestellen voor 49,- euro per dossier:


 

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.