Onderzoek+CLC+VECTA%3A+minder+beurzen%2C+meer+bezoeken%2C+meer+meters
Nieuws

Onderzoek CLC VECTA: minder beurzen, meer bezoeken, meer meters

BRANCHEVERENIGING EVENEMENTENBRANCHE - CLC VECTA presenteerde onlangs de cijfers uit haar beurzenmonitor: de markt in Nederland trekt weer voorzichtig aan, ondanks dat het aantal vak- en publieksbeurzen in 2014 iets afnam. Het aantal bezoeken nam in 2014 licht toe en er werden meer vierkante meters verhuurd.

In 2014 stonden er minder vakbeurzen op de kalender, het aantal was daarentegen wel gelijk aan 2012. Het aantal publieksbeurzen daalde in 2014 ten opzichte van 2013 ook, maar blijft wel hoger liggen dan in 2012. Het aantal vakbeurzen blijft in de periode 2008-2014 vrij constant, met uitzondering van het (slechte) jaar 2011. Publieksbeurzen vertonen sinds 2011 een opgaande lijn, na de significante tik die werd uitgedeeld in 2010. Bezoekers waren nog wel voorzichtig met het trekken van de portemonnee, er werd in totaal minder uitgegeven, maar desondanks is er wel een positieve lijn te zien. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van CLC VECTA ism Respons.Vakbeursbezoeken in mineur, publieksbeurzen plussen

Het contrast tussen vak- en publieksbeurzen is groot. Vakbeurzen hadden een erg moeilijk jaar achter de rug en zagen het aantal bezoeken en bezoekersbestedingen flink dalen. Enige uitzondering waren de internationale vakbeurzen, waarvan er meer werden georganiseerd en meer bezoeken werden ontvangen.

Publieksbeurzen daarentegen hebben een erg goed jaar achter de rug. Ze trokken meer bezoeken en exposanten en zagen bovendien de bezoekersbestedingen omhoog gaan. Na twee slechte jaren is die groei ook broodnodig. De komende jaren moet uitwijzen of die groei eenmalig was, of dat het medium weer populairder is geworden.

Riemer Rijpkema, directeur van CLC-VECTA, is blij dat het voorzichtige herstel van de beurzensector doorzet: 'De nieuwe Beurzen Monitor laat duidelijk de bewegingen in de markt zien, effecten die zichtbaar zijn in bezoekersaantallen, het aantal beurzen, de internationale en regionale activiteiten. De Beurzen Monitor is een prima instrument voor de leden van CLC-VECTA en andere professionals in de branche, om een verfijnder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de beurzenmarkt in Nederland.'

Beurzen Monitor
De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA. In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers vak- en publieksbeurzen opgenomen. Daarnaast bevat de Monitor een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en consumentenbeurzen in Nederland. De Beurzen Monitor, ranglijst en factsheet zijn als digitale pdf-versie gratis te downloaden voor leden van CLC-VECTA.

 

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.