Kabinet+besluit%3A+festivals+en+zakelijke+evenementen+krijgen+deze+zomer+groen+licht
Nieuws

Kabinet besluit: festivals en zakelijke evenementen krijgen deze zomer groen licht

Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt versoepelingen door te voeren per eind juni, waardoor het zomerseizoen voor de evenementen die nog gepland staan grotendeels doorgang kan vinden. Op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen wordt hiermee het Nationaal Evenementenplan, dat rond 1 februari door de sector gelanceerd werd, gerealiseerd.

 

Concreet betekent het dat evenementen weer mogelijk worden

 • bij gebruik van Testen voor toegang/de Coronacheck zelfs met 100% van de bezoekerscapaciteit en met loslaten van de 1,5 meter afstand-maatregel.
   

Tot en met 28 juli zijn er enige beperkingen:

 • een maximum van 25.000 bezoekers per dag
   
 • vanaf 29 juli vervallen ook die beperkingen
   
 • ook voor meerdaagse evenementen mét overnachting op locatie gelden vanaf 29 juli geen capaciteitsbeperkingen meer en kunnen mensen op basis van de landelijke app (dus met vaccinatiebewijs, herstelbewijs of geldige (snel)test) toegelaten worden
   
 • in de brief van Staatssecretaris Keijzer staat:
  Ten aanzien van meerdaagse evenementen met toegangsbewijzen heeft het kabinet besloten om in de eerste 4 weken na het zetten van stap 4 meerdaagse evenementen enkel toe te staan voor een totale duur van maximaal 24 uur (waar dus een overnachting in kan zitten) en met een maximaal bezoekersaantal per dag (inclusief de overnachting) van 25.000 personen.
   

Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers: 'We hebben in de afgelopen maanden bij de praktijktesten gezien dat Nederland snakt naar evenementen. Daarom zijn wij ontzettend blij met dit kabinetsbesluit, waardoor er weer veel mogelijk wordt. De sector staat te popelen om de zomer onvergetelijk te maken. Hopelijk kunnen we een grote punt zetten achter deze periode, maar niet zonder dank en waardering voor het Fieldlab-team voor het harde werken en bovenal voor de zinvolle en cruciale bijdrage aan de oplossing voor onze sector.'

Riemer Rijpkema, woordvoerder van Eventplatform: 'Het is mooi dat er duidelijkheid voor de markt is. We kunnen nu weer voorbereiden en organiseren en helder communiceren wat er mogelijk is. Dat is niet alleen voor de organisatoren maar ook voor de deelnemers en bezoekers van de zakelijke congressen en beurzen een mooie opsteker richting de zomer. Die kunnen we met een gerust hart ingaan om vervolgens vanaf eind augustus, september weer helemaal open te gaan.'


Hieronder de volledige tekst van Rijksoverheid.nl:

 

Vanaf 30 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit mogelijk


Vanaf 30 juni kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100% van de bezoekerscapaciteit en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te laten gelden. 

Meer bezoekers met toegangsbewijzen

Fieldlab Evenementen heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden in tijden van een pandemie. Zij concludeerden onder meer dat alle type evenementen veilig kunnen plaatsvinden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een coronatest vooraf en gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers. Het OMT heeft naar aanleiding van deze resultaten geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om evenementen te organiseren met 100% van de reguliere bezoekerscapaciteit. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere bezoeker zich vooraf laten testen of in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. De coronatest mag maximaal 40 uur voor binnenkomst bij het evenement afgenomen worden.

Het kabinet is voornemens om bij de besluitvorming over stap 4 van het openingsplan de lessen van de Fieldlab Evenementen ook naar een aantal andere sectoren te vertalen. Daarmee zouden vanaf stap 4 onder meer de horeca, culturele instellingen, beurzen en professionele sportwedstrijden met toegangsbewijzen (coronatest of een vaccinatie- of herstelbewijs) naar 100% van de bezoekerscapaciteit kunnen gaan. De 1,5 meter afstand kan dan ook worden losgelaten. Het gebruik van toegangsbewijzen is nadrukkelijk optioneel en de keuze van de organisatie. 

Vanaf 29 juli ook meerdaagse evenementen

De eerste 4 weken, tot 28 juli, zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk en geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Na vier weken, als er nog meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers naar verwachting verder zijn gedaald, vervallen deze beperkingen en zijn meerdaagse evenementen met overnachting(en) ook weer mogelijk. Met de huidige planning is dit vanaf 29 juli. Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen. Het kabinet is met de sector in gesprek over een mogelijke praktische invulling hiervan. 

Zonder toegangsbewijzen

Tot slot beziet het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 of het op basis van de besmettingscijfers verantwoord is om zonder toegangsbewijzen niet langer een absoluut maximum aantal personen per ruimte of zaal te hanteren. Dan zou vanaf stap 4 een maximale capaciteit van 100% van de capaciteit op 1,5 meter gelden, in plaats van het maximum van 100 personen dat nu nog in de routekaart is opgenomen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties met capaciteit op 1,5 meter die (veel) hoger is dan 100 personen. Voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van publiek, zoals kermissen, geldt dat er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter oppervlakte toegestaan is. 

Druk op de hulpdiensten

Tijdens de coronacrisis hebben de politie en hulpdiensten fors extra inzet moeten plegen. De komende periode moet er ruimte zijn voor training, opleidingen en verlof. Dat betekent dat nu de samenleving heropent verstandig om moet worden gegaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Het kabinet onderschrijft deze afwegingen volledig. Organisatoren zullen daarbij meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

>> Lees ook de Kamerbrief van Staatsecretaris Keijzer

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.