Is+dit+het+groene+licht+waar+de+eventbranche+op+wacht%3F+Garantiefonds+voor+events+vanaf+1+juli
Nieuws

Is dit het groene licht waar de eventbranche op wacht? Garantiefonds voor events vanaf 1 juli

En groen! Of in ieder geval een lichtbundel aan het eind van de tunnel. Of in ieder geval oranje: 'Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan.'

De uiteenzetting op Rijksoverheid.nl: 'De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.' 


LET OP:
EventBranche.nl heeft navraag gedaan bij het Eventplatform met de vraag geldt dit ook voor zakelijke evenementen? Riemer Rijpkema (CLC VECTA en Eventplatform) reageerde meteen: 'Wij moeten de officiele brief nog krijgen, maar het gaat hier om evenementen in de breedste zin van het woord. Dus ook voor zakelijke evenementen, congressen, beurzen, mitse deze minimaal de voorgaande 2 edities verzekerd waren. EventBranche.nl spreekt begin volgende week verder met Eventplatform voor gedetailleerde opheldering. Dan zal het platform de officiele lezing van de overheid in haar bezit hebben.

LET OP 2: 
Wellicht de belangrijkste voorwaarde: Evenementen die na 1 juli plaatsvinden (en uiterlijk 31 december 2021) en kunnen aantonen dat ze in eerdere edities verzekerd waren tegen annulering, kunnen vanaf 1 mei hun evenement aanmelden en krijgen dan binnen 4 weken te horen of ze bij een overheidsverbod op basis van COVID-19, aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Riemer Rijpkema liet weten dat hier om minimaal 2 voorgaande verzekerde edities gaat.Staatssecretaris Keijzer:
Onze Nederlandse evenementensector is internationaal toonaangevend, en dat willen we graag zo houden. Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd. Maar een evenement organiseren kost tijd. Door de huidige coronacrisis is het niet alleen lastig plannen, ook het dragen van de kosten zorgt voor onzekerheid. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt willen we die onzekerheid wegnemen, zodat de organisatoren en al die ondernemers die daar achter zitten weer aan de slag kunnen en we hopelijk in de zomer weer met zijn allen van een evenement kunnen genieten.

Garantie voor gemaakte kosten

De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt door dan geldende coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan. Het kabinet spant zich in om 3 tot 6 weken voor het geplande evenement duidelijkheid te verschaffen. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden. Extra kosten die, boven op de voorzienbare kosten voor veiligheid, moeten worden gemaakt als er last-minute veiligheidseisen worden gesteld, vallen niet binnen deze regeling.

Eerder geplande evenementen kunnen verplaatst worden naar een datum vanaf juli 2021 om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Hoewel het niet voorstelbaar is dat vanaf 1 juli evenementen weer kunnen plaatsvinden zoals vóór corona, gaat het kabinet ervan uit dat de situatie rond 1 juli beter beheersbaar is en het verantwoord is om weer evenementen organiseren. Met deze garantstelling is de evenementensector voldoende toegerust om weer voorzichtig te beginnen met het opstarten van evenementen waar velen zo reikhalzend naar uitkijken.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

 

Alliantie van Evenementenbouwers:
voorzichtig positief

 

Zojuist zijn de details van de garantieregeling voor evenementen bekend gemaakt. De Alliantie van Evenementenbouwers is opgelucht dat de organisaties en leveranciers eindelijk weten hoe de regeling eruit ziet. De garantieregeling die in januari aangekondigd werd, geldt alleen voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden en is een vervanger voor verzekeringen waar evenementen normaliter op terug kunnen vallen, maar die sinds COVID-19 pandemiedekking uitsluiten.

Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers: “Het is een heel belangrijk signaal vanuit de overheid naar de samenleving, dat onze sector kan beginnen met de organisatie van evenementen na 1 juli met de oorspronkelijke capaciteit. Hier spreekt vertrouwen uit, al blijft het een domper voor de evenementen die eerder zouden moeten plaatsvinden en niet verplaatst kunnen worden, en daardoor nu buiten de boot vallen. Nu de garantieregeling er is, willen we de overheid nogmaals vragen om ook in hun routekaart rekening te houden met het Nationaal Evenementenplan als uitgangspunt voor onze sector. Mensen hebben behoefte aan perspectief en willen weten wat ze deze zomer kunnen verwachten.“

De evenementen die na 1 juli plaatsvinden en kunnen aantonen dat ze in eerdere edities verzekerd waren tegen annulering kunnen vanaf 1 mei hun evenement aanmelden en krijgen dan binnen 4 weken te horen of ze bij een overheidsverbod op basis van COVID-19 aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Met deze garantie kunnen de organisaties van start en kan Nederland straks genieten van goed georganiseerde evenementen. Het is nog onduidelijk met welke COVID-maatregelen de organisaties straks rekening moeten houden, maar dat is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Jansen vervolgt: “We gaan de regeling goed bestuderen op haalbaarheid en we gaan in gesprek met de organisatoren om inzicht te krijgen voor welke zomerevenementen het haalbaar is om nu nog te starten met de voorbereidingen. Maar we zijn uiteraard enthousiast dat er eindelijk een regeling is om op terug te vallen én dat de overheid vertrouwen uitspreekt in de evenementenzomer 2021.”

 

De belangrijkste vragen

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. De overheid biedt zo meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving.

Lees de vragen en antwoorden over de regeling:

Wat houdt de subsidieregeling evenementen in?

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis dekten organisatoren het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Sinds corona hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

De regeling wordt waarschijnlijk half april gepubliceerd. Eerst moet ‘Brussel’ de regeling nog goedkeuren. Het loket voor het indienen van aanvragen gaat naar verwachting 1 mei open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of een organisator wel of niet onder de regeling valt (en nog niet over uitbetaling).

Ik heb een aanvraag ingediend. Kan ik al beginnen met de voorbereidingen van het evenement?

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

Wie bepaalt dat een evenement moet worden geannuleerd?

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. U als organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.
  • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
  • Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.
  • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Welke kosten worden precies gedekt met deze regeling?

Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Is deze subsidie een lening of een gift?

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en u als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kan u maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Als u subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt u voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.