Honderden ondernemers krijgen alsnog meer steun van de overheid

10-02-2021 - EVENTBRANCHE TVL - Honderden aanvragen van ondernemers voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opnieuw onder de loep genomen. De kans is groot dat zij alsnog (meer) tegemoetkoming van hun vaste lasten ontvangen.

EventBranche.nl is al vanaf het eerste moment van de corona-crisis in goed contact met Tweede Kamer-lid Thierry Aartsen, die overigens ook sprak op het Malieveld tijdens #coderood. Hij laat nu het volgende weten:

Goed nieuws: RVO gaat alle TVL-bezwaren over ‘verkeerde’ SBI-codes opnieuw tegen het licht houden.
 

'Veel ondernemers lopen tegen het probleem aan dat bij hun aanvraag voor TVL hun ‘verkeerde’ SBI-code wordt berekend. Vaak is de eerste SBI-code die RVO hanteert niet de daadwerkelijke hoofdactiviteit van een bedrijf. Hierdoor lopen veel ondernemers onterecht steun mis in deze lastige tijd. Hun bezwaren dat RVO toch echt een andere SBI-code moet gebruiken worden afgewezen.'

'Eind december heeft het College van Beroep voor Bedrijfsleven in drie casussen bepaald dat RVO niet zomaar deze bezwaren mag afwijzen maar moeten kijken naar de daadwerkelijk hoofdactiviteit. Ik heb hier toen Kamervragen over gesteld zodat dit voor álle ondernemers die bezwaar hebben gemaakt vanwege een ‘verkeerde’ SBI-code.
Deze Kamervragen zijn nu eindelijk beantwoord en er is goed nieuws voor deze groep ondernemers: Alle bezwaren van ondernemers die in TVLQ4 bezwaar hebben gemaakt tegen de ‘verkeerde’ SBI-code die gehanteerd wordt voor het berekenen van de vaste lasten, worden opnieuw tegen het licht gehouden. Deze ondernemers worden komende weken geïnformeerd hierover.'

'Het is goed dat dit nu wordt rechtgezet zodat deze ondernemers een eerlijkere steun ontvangen om samen door deze crisis heen te komen', aldus Aartsen. EventBranche.nl schreef eerder al over het grote SBI-probleem met name in de multi-disciplinaire eventbranche.

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners