Hoe werkt corona steunpakket 3: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

31-08-2020 - STEUNPAKKET CORONA - Op Rijksoverheid.nl is steeds meer te vinden over het derde steunpakket. Voor de eventondernemers onder ons probeert EventBranche.nl het belangrijkste eruit te filteren. In dit artikel extra uitleg over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde steunpakket.

EventBranche.nl publiceerde eerder al een overzicht van het complete steunpakket voor eventbedrijven. Op Rijksoverheid.nl zijn al bepaalde voorwaarden gepubliceerd om voor de TVL in aanmerking te komen:

 • Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis.
   
 • Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50 % gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.
   
 • Er is circa € 1,8 miljard  beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar in totaal meer dan 800.000 mensen werken. 

   
 • In aanmerking voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling, waaronder ook de eventbranche valt.

   
 • Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.


De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC) lopen ook door. Het kabinet heeft ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei genomen. Ook is er € 482 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector waaronder, na inzet van het ministerie van EZK, € 15 miljoen aan financiering voor het behoud van het varend erfgoed: de zogenoemde bruine vloot.

Tot slot komt er een omscholingssubsidie beschikbaar voor mkb-werkgevers in kraptesectoren, zoals in de techniek waar extra werk ligt om bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie uit te voeren. De regeling stimuleert ondernemers om nieuwe werknemers aan te nemen en bevordert zo het overstappen van mensen tussen sectoren

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners