Hoe weet u of Gamification dé oplossing is voor de doelstelling van uw evenement?

08-02-2018 - GAMIFICATION EVENEMENTEN APP - Gamification is ‘big’, heel big zelfs. En gamification is niet alleen groot in de evenementenindustrie - gamification is van groot belang op elk gebied waar motivatie en betrokkenheid een factor van succes is. Maar wat kunt u er mee als eventplanner en eventmanager? Wanneer is het dé oplossing om uw eventdoelen te bereiken?

Dit is een gesponsorde post geschreven door Grace Cheung, marketingcoördinator bij QuickMobile. Meer informatie over gesponsorde berichten van Event Manager Blog.

 

Het gaat om meer dan alleen het spelen van een spelletje. Het toepassen van gamedesignconcepten, zoals punten, competitie en prijzen, in niet-spelcontexten, heeft bewezen psychologische tevredenheid en zinvolheid bij de uitvoer van taken te creëren. Bepaalde elementen van het spelontwerp helpen spelers bij het creëren van verhalen en ervaringen. Vanuit het perspectief van een evenementplanner moedigt gamification mensen eenvoudigweg aan om dingen te doen in ruil voor beloningen. Het kan een fysieke prijs, emotionele bevrediging of het bouwen van een community en een netwerk.

Tijdens evenementen hebben planners misbruik gemaakt van gamification om robuuste ervaringen te ontwerpen die aanwezigen aanmoedigen om deel te nemen aan sessies, discussies en het in conctact komen met exposanten en hun stand. Door het juiste spelontwerp te gebruiken, is het mogelijk gamification te richten op het behalen van een willekeurig aantal evenementdoelen. Dat gezegd hebbende, hoe weet u of gamification geschikt is voor uw specifieke evenement?

Hoe weet u of Gamification geschikt is voor uw evenement?
Basis benodigdheden voor Gamification

Voordat je besluit om door te gaan met gamification, is het belangrijk om te definiëren wat voor soort verwachtingen je hebt van het specifieke evenement. Een evenement dat geschikt is voor gamification is er eentje waarin u geïnteresseerd bent in het begrijpen van betrokkenheid  van uw gast en het verbeteren van deelnemersparticipatie en het deelnemen aan activiteiten van deelnemers om zo evenementdoelen te behalen.

Gamification is ook heel krachtig via een eventapp of een andere vorm van mobiele technologie. Ook al is online gamification mogelijk, het is absoluut moeilijker om activiteiten bij te houden en punten toe te kennen. Wordt de techniek, bij een wat meer rechttoe rechtaan evenement, louter ingezet om informatie te verschaffen over sprekers, het programma, de deelnemerslijst of sessie check-in, dan is gamification waarschijnlijk niet echt geschikt. Gamification om de Gamification is best mogelijk, maar echt effect, echte meerwaarde, echt resultaat uit gamification ontstaat pas als er naar diepere analyses wordt gekeken de te behalen doelen worden gemeten, betrokkenheid wordt gestimuleerd en bij de gasten specifiek gedrag wordt aangemoedigd.

Simpel gesteld: een evenement dat geschikt is voor gamification is een event waar u als organisator, als bedrijf of merk, oprecht geinteresseerd bent in de betrokkenheid en engagement van uw gast met uw evenement. Een event app is de meest eenvoudige manier om gamification in de bestaande technologie te integreren, maar natuurlijk zijn er alternatieven aanwezig.

 

Gamification werkt als uw evenement geinteresseerd is in hoe deelnemers betrokken zijn en tot interactie komen

 

De demografie van gamers
Een snel oordeel vellen? Dan zou u kunnen denken dat gamification alleen toepasbaar is op een jonger publiek, millenials misschien, of de snelopkomende generatie Z. De feiten van gamers weerleggen deze aanname. De gemiddelde leeftijd van mensen die games spelen is 35. Met net iets minder dan de helft van de gamers in de leeftijdscategorie 18 tot en met 49 jaar oud. Dat betekent dat de andere helft jonger is dan 18 of ouder dan 49. Zelfs de geslachtsverdeling is bijna 50/50, met 59 procent man. Er is dus eigenlijk geen leeftijdscategorie of andere demografische statistiek die gamers definieert. Dat betekent dus dat als u gamification overweegt voor uw evenement, dan zijn de demografische gegevens van uw publiek eigenlijk niet zo relevant voor het doen slagen van gamification.

Omdat vrijwel iedereen op een bepaald moment wel met games in contact komt en wel eens gespeeld heeft, is het voor u als eventmanager of eventplanner van veel groter belang om tijd en aandacht te besteden aan gamedesign. Planners kunnen ideale gaming omstandigheden neerzetten voor iedere deelnemer op zich. Heel belangrijk daarbij, stel niet de vraag Zouden mijn deelnemers games gaan spelen? , maar stel de vraag Waarom zullen mijn bezoekers dit spel gaan spelen?

Iedere demografische groep, en eigenlijk iedere groep deelnemers an sich nog los van demografische gegevens, heeft verschillende redenen om te willen spelen.

Een ander aspect van motivatie is de beloning. Gamification slaagt sneller wanneer de designer beloningsomstandigheden creeert voor complete groepen van spelers. Dus wanneer u de gamification voor uw evenement ontwerpt, overweeg dan welke beloning het best past bij uw groep(en) bezoekers. Zijn het fysieke prijzen? Meer vakantietijd? Bewondering en waardering uit hun peergroep, mogelijkheden om te netwerken met sprekers of andere waardevolle beloningen?

Gamification gaat werken zodra u weet wat uw gasten gaat motiveren om te gaan spelen

 

Invloed bereiken op het gedrag van uw bezoeker
In veel opzichten is gamification vergelijkbaar met een loyaliteitsprogramma. Iedere actie die uw gast ondergaat op het evenement biedt een mogelijkheid om hem of haar te belonen, met punten en bijvoorbeeld prijzen. Gamification maakt het waarschijnlijker dat uw deelnemers de acties waar ze voor beloond worden ook echt ondergaan. Dus bij gamification is het van groot belang voor u als planner dat u weet wat u wel en niet in het speljasje moet gieten. Wat wilt u dat bezoekers gaan doen?

Reg Kao, gamification expert, verklaart deze metafoor door naar supermarkten te kijken. De loyaliteitsprogramma’s waarbij mensen meer punten verdienen als ze bepaalde producten kopen, heeft directe invloed op de inkoop, want mensen gaan dan nou eenmaal meer van die producten kopen. Met gamification moet u dus rekening houden dat als bijvoorbeeld uw doel is om meer interactie tussen deelnemers en standhouders teweeg te brengen, dan moet u de gamification integreren met het standhoudersdeel in uw app. Het spel moet bezoekers motiveren om meer tijd door te brengen in dat deel van de app én natuurlijk met de standhouders.

Met wat creativiteit en flexibele eventtechnologie, kan gamification effectief zijn voor een grote diversiteit aan doelstellingen. Het kan bevorderend zijn voor het netwerken tussen deelnemers, het kan de interactie met content tegweegbrengen of zelfs bevorderend zijn voor de tevredenheid van uw gasten op uw evenement.

Toen een evenementenorganisator bijvoorbeeld het thema 'geluk' wilde integreren in de ervaringen van hun deelnemers, hebben ze een spel ontworpen om spelers te helpen positieve ervaringen tijdens het evenement te identificeren en te markeren. Dit omvatte verschillende elementen, maar het primaire mechanisme van het spel was het toekennen van punten in ruil voor bepaalde acties. Deelnemers werden aangemoedigd om foto's van hun 'gelukkige plek' op de locatie te delen; stuur bemoedigende of berichten met complimenten of aanvullingen naar andere deelnemers in de app; en noteer dagelijks aantekeningen die schetsten wat ze die dag hadden gewaardeerd.

 

Gamification gaat werken als u geïnteresseerd bent in het beïnvloeden van bezoekersgedrag om daardoor eventdoelen te bereiken.

Een behoefte aan analyse en verbetering
Een bijkomend voordeel van gamification is dat het mogelijk maakt om te traceren en bij te sturen wat uw gast op de dag van het evenement doet. Gedrag komt in kaart. Veel event apps kunnen analyses tonen van hoe bezoekers in het algemeen ‘engaged’ zijn bij uw evenement in het algemeen, welke documenten het meest zijn gedownload, de meest populaire sessies en onderwerpen, hoe vaak de app gebruikt is, etc, gamification onderdelen van uw evenement geven de planner de mogelijkheid om nog veel meer interessante inzichten per deelnemer bloot te leggen. Het laat zien hoe het evenment zich live ontwikkelt richting de gestelde doelstellingen, of niet, maar dan kunt u nog aanpassen.

Van nature zorgt gamification voor het belichten van belangrijke aspecten van uw evenement en ook van de eventcontent. Het motiveert bezoekers om daarmee in contact te komen. Daarmee kunt u zien of de bezoekers en hun gedrag passen bij het uiteindelijk te behalen doel, dat ziet u live en dus biedt het de mogelijkheid om nog aan te passen als uw bezoekers de verkeerde kant op bewegen…

Dit zorgt dus voor waardevolle flexibiliteit. Het behoeft de statistieke voortkomend uit gamification en het tactisch vernuft van planners om live alsnog de doelen te kunnen behalen. Omdat gamification hele specifieke data verschaft die betrekkening heeft op het gedrag van uw gast, kunt u de game aanpassen om het gedrag zo de gewenste vorm aan te laten nemen. Live optimaliseren. Door dit jaar en jaar uit zo te doen komt u steeds dichterbij realistische, meetbare en haalbare doelstellingen voor uw evenementen.

Gamification werkt als u analyse maakt om te bewijzen wat de waarde van uw evenement is én waarmee u live uw evenemnt kunt verbeteren

 

Waarde creëren met specifieke interacties
Het genereren van inkomsten met evenement-apps werkt een beetje anders dan bij normale inkomsten van apps. Van deelnemers wordt niet verwacht dat ze betalen voor toegang tot bepaalde functies van een evenement-app - dat zou een zeer slechte ervaring opleveren. In plaats daarvan gebeurt het genereren omzet van evenement-apps vaak dmv sponsors en exposanten. Dit creëert extra aandacht voor planners om ROI te creëren en te bewijzen voor die sponsors. Gamification voegt waarde toe door via het spel meer zichtbaarheid te geven aan sponsors en zo meer verkeer en interactie naar exposanten te stimuleren.

Als uw game bijvoorbeeld is ingesteld om de interactie tussen aanwezigen en exposanten te verbeteren, laten de analyses u zien welk type interactie het meest gebruikelijk was in de loop van de dag. Op basis van die analyses kan een planner het spel van de een op de andere dag aanpassen en meer aandacht geven aan dag 2 bij exposanten die niet veel tijd van de deelnemer hebben gekregen. Op een extra dag kunnen deelnemers platina-sponsors langs gaan. Het gamification-rapport kan ook zeer waardevol zijn voor exposanten. De app is een geweldige manier om het evenement te volgen en de daadwerkelijke resultaten te bekijken wanneer ze binnenkomen - perfect voor exposanten die hun investering moeten verantwoorden, en een goede manier voor planners om de waarde van sponsoring te begrijpen en vervolgens te bewijzen.

 

Gamification werkt als: u zoekt naar extra manieren om waarde te bieden aan exposanten en sponsors.

 

Effectief leren met gamification
Games om te leren zijn de laatste jaren populairder geworden. Educatieve apps hebben een grote rol gespeeld in die groei. Duolingo is bijvoorbeeld een populaire taallerende app die korte lessen combineert met dagelijkse uitdagingen, een punten- en niveausysteem en op prestaties gebaseerde prijzen. Hoewel het tegenstrijdig lijkt, hebben veel verschillende educatieve domeinen succes geboekt door gamification te gebruiken om te leren. Het doel is om studenten te helpen hun plezier te maximaliseren door spelelementen in leeromgevingen te gebruiken. Dit maakt onderwijs in wezen praktischer, inspireert hen om te blijven leren, helpt bij het bewaren van informatie en moedigt studenten aan om vrijwillig de lessen opnieuw te bezoeken.

Voor elk evenement waarbij het belangrijk is dat deelnemers wat kennis mee naar huis nemen, is gamification een uitstekende manier om ‘onderwijs’ te integreren in de ervaring van de deelnemer zonder de gebruiker te overladen met informatie - en ervoor te zorgen dat ze vertrekken met de informatie die ze nodig hebben. Het opnemen van vaardigheidstestvragen is een geweldige manier om educatieve- of trainingsevenementen te gamificeren. Net als andere educatieve apps, kunnen spelers punten verdienen voor het beantwoorden van vragen, corrigeren en opnieuw testen. Tijdens een evenement kun je ook punten toekennen voor het downloaden van documenten of het verkennen van verschillende delen van de app.

 

Het toevoegen van een element van competitie en motivatie via een puntensysteem, en zelfs een in-app scorebord, kan de motivatie zijn om deel te nemen aan leeractiviteiten. Trainingsevenementen kunnen nuttig zijn, maar educatieve gamification kan worden geïntegreerd in elk evenement waarbij leren een evenementdoel is.

 

Gamification werkt als: uw evenement betrokken is bij leren, onderwijs of training.

 

Benodigdheden voor goede Gamification
Hoewel gamification vele voordelen heeft en planners kan helpen om doelen te bereiken en analyses te bieden, is het belangrijk om te beseffen dat het bouwen van game-elementen in uw evenement tijd en middelen kost. Een evenement-app is meestal een integraal onderdeel van gamification, maar het vergt ook tijd en overleg met uw technologiemanager om een ​​game te ontwerpen en vervolgens te maken waarin het evenementdoel wordt samengevat. Gamification is het meest efficiënt wanneer het is gebouwd met de strategie van het evenement in gedachten. Welke soorten engagement zijn de beste indicatoren voor het bereiken van doelen, hoe zullen ze worden gemeten en welke soorten getallen geven het doelsucces aan?

En hoewel het bestaan ​​van deze doelen, zoals het verbeteren van betrokkenheid, het bewijzen van ROI, het meten van activiteit en het beïnvloeden van gedrag, een cruciale voorwaarde is voor het hebben van gamification op uw evenement, is het even belangrijk dat de planner enige tijd aan de ontwikkeling kan besteden van een game- en evenementstrategie. Als uw evenement snel komt, is het misschien verstandiger om de analyse van de evenement-app op te nemen en deze te gebruiken om te informeren hoe u de volgende keer gamification gedegen instelt.

 

Gamification werkt als: u over de middelen beschikt om tijd te besteden aan het ontwikkelen van een haalbare spelstrategie voor uw evenement.

 

Ten slotte

Er is veel onderzoek gedaan naar en rond gamification. In onze ervaring kan het deelnemers motiveren om deel te nemen, de interactie tussen deelnemers, exposanten en sprekers inspireren en planners helpen om doelen te bereiken voor het evenement - bijna elk type evenementdoel, zolang het spel goed is ontworpen en naar die doelen gericht is doelen.

Als het tijd is om te evalueren of gamification geschikt is voor uw evenement, of als u in de beginfase bent van een onderzoek naar eventuele implementatie op uw event, houd er dan rekening mee dat gamification een blijvende relatie creëert tussen uw evenement en uw deelnemers. De gebeurtenis die het meest geschikt is voor gamification is er een waarin u geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over hoe deelnemers omgaan met inhoud, sessies en elkaar, en waar en hoe u dat gedrag wilt en kunt beïnvloeden.

Op zijn best helpt gamification exposanten relaties te creëren met deelnemers, helpt deelnemers betekenisvol met uw evenement om te gaan, verbetert de doelgroepbehoud en biedt het een methode waarmee planners manieren kunnen implementeren, testen en optimaliseren om met hun doelgroepen om te gaan.

 

How to Know if Gamification is Right For Your Event first appeared on EventMB


 

 

 

EventBranche.nl is trots onderdeel van het EventMB-netwerk

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®
 1. Azavista

  Azavista verhelpt de ergernissen van zakelijke evenementprofessionals door te zorgen voor een efficiëntere...
 2. EventOplanner

  EventOPlanner is een uitgebreid platform waarmee snel en betaalbaar event-apps en locatie-apps in elkaar worden...
 3. Euro Events

  Euro Events is al jaren één van de grootste spelers binnen de branche van...
 4. Skanna Horeca Uitzendbureau

  Skanna Horeca Uitzendbureau biedt gastvrij horecapersoneel. Skanna biedt...
 5. Livetime Productions BV

  Livetime Productions is gespecialiseerd in technische productie van...

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners