Geen nieuwe restricties voor evenementen. Oproep Rutte: privéfeest? Ga naar een 'zaaltje' of horeca

18-08-2020 - EVENTBRANCHE CORONA - De EventBranche riep eerder al op: wij zijn de branche die ontmoetingen juist tot in perfectie kan organiseren, maak gebruik van onze kennis. De persconferentie van dinsdag 18 augustus bevestigde min of meer een heel klein deel van die zienswijze: privé feestje? Ga naar een zaaltje of horecagelegenheid, daar waar het goed geregeld is en waar afstand gehouden kan worden, was de oproep van Rutte.

Minister President Rutte en minister De Jonge vielen met de deur in huis. 'Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het corona-virus in ons land. Het reproductiegetal is al enige tijd boven de 1. We hebben samen laten zien dat we het virus eronder kunnen krijgen. Nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden, met elkaar, dat is de enige manier.' Toch kwam het uiteindelijk niet tot het echt verscherpen van de maatregelen, maar wel het zeer zeer dringende advies rondom privéfeestjes:

  • Beperk het aantal mensen dat je in privésfeer en thuis ontvangt en organieer geen feestjes thuis

De minister president noemde vooral privé bijeenkomsten als de haarden van besmettingen. 'De belangrijkste aanscherping is om thuis geen bijeenkomsten te organiseren. Ga dan liever naar een zaaltje of horeca-gelegenheid. Beperkt het thuis samenkomen tot maixmaal zes gasten, kinderen niet meegerekend en natuurlijk op basis van 1,5 meter en alleen mensen zonder klachten. Heb je klachten? Blijf thuis!'

Rutte noemde zaaltjes en horeca als alternatief voor het samenkomen van mensen, maar ook hier met een kanttekening: 'De horeca neemt echt de verantwoordelijkheid, maar in de zaaltjes moeten we strakker handhaven: dat familie niet alsnog op de bruiloft gaat knuffelen met elkaar. Dus ook daar 1,5 meter afstand, geen polonaises. Dat is niet leuk, maar het moet gewoon. We vragen horeca en zaalverhuurders om dit na te leven, in hoeverre ze dat al niet doen.' 

  • Landelijk waar dat moet, regionaal waar dat kan

Amsterdam komt later vanavond met eigen maatregelen. Rutte zei over het verschil tussen landelijke maatregelen en regionale restricties: 'Regionaal waar dat kan en landelijk waar dat moet. Ook landelijk moeten we stappen terug zetten', aldus Rutte.

  • Blijf zo veel mogelijk thuiswerken

Zoveel mogelijk thuiswerken blijft het advies. De cijfers geven geen aanleiding om bijvoorbeeld per 1 september, iets dat rondzingt, te versoepelen. Thuiswerken blijft dus het advies.  

  • Cijfers vallen niet mee: contactonderzoek lastig bij grote groepen

De Jonge: het valt niet mee, deze cijfers kunnen een voorbode zijn voor veel ellende. We zien dat in de ene regio meer besmettingen zijn dan in andere regio's. Het RIVM schat in dat er 50.000 mensen besmettelijk zijn. Het virus is alles behalve klaar met ons en dus moet het aantal besmettingen dalen. Vooral feestjes, thuis, op het werk en in groepen van vrienden en bekenden zijn daarbij de haarden. Die analyse komt uit het contactonderzoek. 'Als je met 50 of 60 mensen op een feestje stond en jij bent besmet dan is de opvolging en het contactonderzoek van de GGD veel minder effectief. Zeker als je in die contactonderzoeken weer mensen tegenkomt die ook op feestjes waren met tientallen mensen.'

  • Quarantaine verplichting? Van 14 naar 10?

'We onderzoeken om quarantaine te verplichten, daarbij kijken we of we terug kunnen van 14 dagen naar 10.'


 

Amsterdam: meldplicht voor feesten en partijen voor meer dan 100 personen

 

Later op de avond van dinsdag 18 augustus was het de beurt aan burgemeester Halsema van Amsterdam. Daar werd meteen duidelijk dat regionaal echt anders gehandeld kan worden. In Amsterdam werd het volgende afgekondigd, met als onderbouwing: 'Wij bevinden ons niet in een crisis, maar maken ons wel zorgen. Dus we moeten maatregelen nemen en voorbereiden.' De extra maatregelen:

- Extra toezicht op horeca en zalencentra

- Horecaondernemers worden slechts 1x gewaarschuwd, tweede waarschuwing kan sluiting betekenen

- Excessen kunnen leiden tot directe sluiting zelfs tot 4 weken

- Meldplicht voor feesten en partijen voor meer dan 100 mensen: 'Verantwoordelijkheid leggen we neer bij feestzalen om zelf te melden, zodat er eventueel door handhaving en politie gecontroleerd kan worden of er voldoende afstand wordt gehouden', aldus Halsema.

Als deze maatregelen niet afdoende blijken en de cijfers blijven stijgen, is er een escalatieladder van maatregelen voor de komende weken in Amsterdam, met maatregelen zoals:

- vervroegde horeca sluitingstijd van 00.00 uur

- dan kan ook het maximumaantal personen bij bijeenkomsten worden beperkt tot 100

- sluiten zalencentra

- ook de passagiersvaart kan dan worden beperkt

- toeristen actief ontmoedigen om naar Amsterdam te komen

Halsema gaf niet aan bij welke cijfers deze maatregelen in zullen gaan, maar dat er continu gepolst wordt en overleg is met onder meer het ministerie van justitie. 'Het is van te veel factoren afhankelijk om te zeggen: deze maatregelen bij een bepaald cijfer in werking.'

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners