Dordrecht richt twee evenemententerreinen in voor coronaproof festivals

23-02-2021 - DORDRECHT EVENEMENTEN CORONA - De gemeente Dordrecht wil in overleg met de organisatoren voor twee beperkte periodes festivallocaties inrichten met alle faciliteiten die ook zijn afgestemd op de op dat moment geldende coronamaatregelen. Die locaties kunnen door verschillende partijen worden gebruikt. De organisator is verantwoordelijk voor de programmering en aankleding.

Onder de naam Dordtse feesten bundelt de gemeente deze zomer een aantal evenementen op twee plaatsen in de stad. Zo kunnen deze evenementen coronaproof plaatsvinden, met zo min mogelijk extra werk voor de organisatoren. Met het voorstel denkt het college de evenementensector versneld weer op de been te helpen na een moeizaam evenementenseizoen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om twee periodes: van 16 juli tot en met 1 augustus op het Energieplein en kade, en van 18 augustus tot en met 12 september in het Wantijpark.

Krachten bundelen
Het uitgangspunt is om verschillende doelgroepen te bereiken. Daarom stimuleert de gemeente organisatoren om ook kleinschalige evenementen of voorstellingen te organiseren. Zo wil de stad bereiken dat ook in 2021 inwoners van Dordrecht en de regio elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten en genieten van muziek, theater en festivals. De afgelopen maanden is contact gezocht met verschillende organisatoren om interesse te peilen. Daarbij bleek veel enthousiasme voor deze opzet. De gemeente wil met deze aanpak de cultuur- en evenementensector perspectief bieden.

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners