Budget personeelsevenementen daalt met ruim 12 procent

07-07-2011 - EVENEMENTENONDERZOEK / NIDAP - Onderzoeksbureau NIDAP kondigde onlangs de samenwerking aan met branchevereniging IDEA. De branchevereniging publiceerde dan ook de eerste resultaten uit het jongste bedrijfsevenementenonderzoek: budget personeelsevenementen verder afgenomen, lichte stijging budget zakelijke evenementen.

'Het herstel van de markt voor bedrijfsevenementen zal toch echt nog even op zich laten wachten', concludeert branchevereniging IDEA op basis van de resultaten uit de jaarlijkse NIDAP-monitor over de eerste helft van dit jaar. Toch is er met betrekking tot de budgetten voor zakelijke evenementen een lichte stijging zichtbaar. NIDAP publiceerde de cijfers van 2008 t/m 2010 en kwam aan de hand van haar onderzoek onder corporate opdrachtgevers ook tot een prognose voor 2011:

Gemiddeld budget personeelsevenementen:
2008  -  43.428 euro
2009  -  44.613 euro
2010  -  39.107 euro
Prognose 2011: 40.699 euro

Gemiddeld budget zakelijke evenementen:
2008  -  174.681 euro
2009  -  126.222 euro
2010  -  127.125 euro
Prognose 2011: 129.107 euro

Eenmalige personeelsfeesten in 2010
De managers die een stijging rapporteerden van hun evenementenbudget, is gevraagd naar de belangrijkste redenen voor die stijging. Dat leverde opvallende uitkomsten. Bij een op de drie bedrijven bleek een stijging van het budget voor personeelsevenementen vooral het gevolg te zijn van een eenmalig groot feest in 2010. Maurice Hartog, bestuurslid IDEA: ‘Misschien mag je hieruit wel afleiden dat een zeker sentiment een rol speelt. Na de crisisjaren hebben kennelijk nogal wat bedrijven eenmalig een grote bijeenkomst voor hun personeel op de agenda gezet.’

Minder budget voor zakelijke evenementen bij grote bedrijven
Een stijging van het gemiddelde budget voor zakelijke evenementen bleek bij bijna de helft van de bedrijven veroorzaakt te worden doordat er in 2010 meer evenementen werden georganiseerd. Dit gegeven past bij de constatering van een licht herstel op de zakelijke evenementenmarkt. Dat geldt dan weer niet voor de grootste bedrijven, met meer dan 500 werknemers. Daar daalde het gemiddelde budget nog verder in 2010. Als belangrijkste redenen daarvoor werden genoemd: ‘minder evenementen’ en ‘bezuinigingen’.

Bron: IDEA / NIDAP

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners