Budget onderzoek: eventbudgetten op hellend vlak

10-02-2021 - EVENTMARKETING BUDGETTEN - Al jaren volgt EventBranche.nl het IPA Bellwether Report, dat procentueel in kaart brengt hoe bepaalde marketingbudgetten per kwartaal worden bijgesteld. Daar zagen we jaren en jaren een bijgestelde groei (met af en toe een heel klein dipje) van de live / event budgetten. Door COVID-19, hoe kan het ook anders, staan deze budgetten enorm onder druk.

Let wel, de bijgestelde budgetten in de kwartalen die geweest zijn, komen logischerwijs voort uit het feit dat door de maatregelen rondom COVID-19 events en live interactie simeplweg niet of vrijwel niet mogelijk waren. Ook is uit het onderzoek niet duidelijk af te leiden of de gekrompen eventbudgetten wellicht deels gecompenseerd worden door de verschuiving naar online live communicatie en marketing. Dat gezegd hebbende, aangevuld met het feit dat de ondervraagde bedrijven en merken en ook de experts en marketinganalisten, hoopvol en zelfs positief zijn richting het eind van 2021 en 2022, zien de uitkomsten van de afgelopen kwartalen er als volgt uit.

In de grafieken zie je de procentueel bijgestelde budgetten per 'marketingonderdeel' van Q4 2020, Q3 2020, Q2 2020 en onderaan Q1 2020. In dit laatste kwartaal werden in de loop van die maanden de maatregelen rondom corona van kracht. Als slot opmerking: deze krimpende budgetten in het afgelopen jaar gaan hand in hand met de totale omzetverliezen in de eventbranche, die berekend zijn tot inschatting van wel 80 procent omzetverlies:

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners