Bedrijfsfeest op werkplek of op externe locatie blijft binnen WKR wereld van verschil

10-04-2018 - EVALUATIE WKR EN EVENTS - Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde de Tweede Kamer de kabinetsreactie evaluatie Werkkostenregeling, dit nav het beleidsonderzoek van Panteia, waarin de gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling onderzocht zijn. Daarin spreekt de staatssecretaris ook kort over een knelpunt dat met name de eventbranche aangaat: het verschil tussen bepaalde verstrekkingen op de werkplek tov dezelfde verstrekkingen op een externe locatie.

Uit onderstaande fragment uit de brief valt op te maken dat de staatssecretaris de Kamer adviseert hier geen verandering in te brengen. Dat betekent dus dat ter voorbeeld een bedrijfsfeest op 'kantoor' een nihilwaardering heeft binnen de WKR, terwijl hetzelfde feest of uitje op een externe locatie wel 'binnen' de werkkostenregeling en de vrije ruimte komt te vallen. Snel ziet geen reden hier verandering in te brengen en onderbouwt dit als volgt, waarbij eerst uitleg wordt gegeven waarom de nihilwaardering niet wordt ingetrokken (wat ook zou leiden tot gelijkheid), vervolgens gaat Snel in op eventueel ook het vrijstellen op externe locaties. Het kan aan de redactie van EventBranche.nl liggen, maar de onderbouwing die daarvoor gebruikt wordt, is niet te volgen: 'Gegeven de budgettaire neutraliteit zou dit tot een beperking van de vrije ruimte leiden. Het kabinet acht wijzigingen op dit gebied dan ook niet wenselijk.'

Hieronder het fragment uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Snel over de evaluatie van de werkkostenregeling:

 

Knelpunten en mogelijke oplossingen

'Een punt dat vaak naar voren komt bij de inventarisatie van knelpunten is de nihilwaardering voor bepaalde verstrekkingen op de werkplek, vanwege het onderscheid dat hierdoor bestaat met vergelijkbare verstrekkingen buiten de werkplek. Deze nihilwaardering is ingevoerd vanwege de onmogelijkheid om de waarde in het economische verkeer van de verstrekkingen op de werkplek vast te stellen. Zonder deze nihilwaardering zou een groot aantal voorzieningen op de werkplek door de werkgever (forfaitair) gewaardeerd moeten worden om zodoende vast te stellen welk bedrag ten laste van de vrije ruimte gebracht moet worden dan wel individueel verloond zou moeten worden. Het schrappen van de nihilwaardering op de werkplek zou dus een zware administratieve lastenverzwaring betekenen.

Het als onlogisch ervaren onderscheid tussen vergoedingen op en buiten de werkplek zou ook opgelost kunnen worden door bepaalde verstrekkingen die op de werkplek zijn vrijgesteld eveneens buiten de werkplek gericht vrij te stellen. Parkeerplaatsen en personeelsfeesten worden in dit kader genoemd. Gegeven de budgettaire neutraliteit zou dit tot een beperking van de vrije ruimte leiden. Het kabinet acht wijzigingen op dit gebied dan ook niet wenselijk.

Verder valt op dat sommige suggesties, zoals het invoeren van meerdere forfaitaire bedragen voor maaltijden en het jaarlijks doorschuiven van ongebruikte vrije ruimte, de regeling complexer maken, nog afgezien van mogelijke budgettaire consequenties.

>> Lees ook: WKR en Events update: 58% van de werkgevers heeft feest of uitje in de vrije ruimteKennisdossier WKR en Events

EventBranche.nl heeft een kennisdossier samengesteld: WKR en Events, waarbij de werkkostenregeling vertaald is naar de dagelijkse praktijk van het interne fun evenement.


>> Bestel het kennisdossier WKR en Events

1 Reacties

Uiteindelijk blijft het nadelig voor de ondernemers met eigen locatie en vind ik het een vorm van discriminatie cq. oneerlijke concurrentie faciliteren door de overheid. Locaties moeten relatief meer investeren
(gebouwen, terrein) dan aanbieders "op locatie". Vervolgens deze bedrijven een deel van de markt ontzeggen is niet eerlijk zaken doen. Ik zou willen pleiten om dit punt meer onder de aandacht te brengen in Den Haag.
Michiel Popping @ 06-06-2018 21:20 uur
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners